Προσευχή | proseuxi.gr

Προσευχη στην Παναγια

Αρχική » Προσευχη » Προσευχη στην Παναγια
Προσευχή στην Παναγία για βοήθεια

Προσευχή στην Παναγία για βοήθεια

Προσευχή στην Παναγία για βοήθεια Ύμνος λα’ Δέσποινά μου, Θεοτόκε, η ελπίς και η ισχύς μου, η το αγαλλίαμά μου, η του κόσμου σωτηρία, η των εναθλούντων μόνη έτοιμος επικουρία, Σε, Παρθένε, ικετεύω και θερμώς...

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον

Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον – Προσευχή στην Παναγία Φωτοφόρος σκηνή, Παντευλόγητε, κιβωτός χρυσαυγής αναδέδειξαι Θεόν Λόγον, αγνή, περιέχουσα, τον σαρκί καταλύσαντα θάνατον. Θεοτόκον Σε έγνωμεν, Πάναγνε...

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών - Προσευχή στην Παναγία

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών – Προσευχή στην Παναγία

Χαίρε Βασίλισσα των ουρανών Προσευχή στην Παναγία μας Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα σοί ὁ Θεός ἠμῶν, δόξα σοί. Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις