Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προσευχη στον Κυριο

Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή!

Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή! Προσευχή στον Κύριο – Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή! Θεέ μου, πού τά βλέπεις ὅλα καί τά ξέρεις ὅλα καί εἶσαι ὁ Κύριος τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, Σύ πού, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἔκανες...

Στήριξέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ!

Στήριξέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ! Προσευχή στον Κύριο Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη μ’ εγκαταλείπεις. Μη φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και...

Πιστεύω Κύριε και ομολογώ

Πιστεύω Κύριε και ομολογώ

Πιστεύω Κύριε και ομολογώ Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι συ είσαι αληθινά ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ήρθες στον κόσμο για να σώσεις τους αμαρτωλούς κι’ εμένα τον χειρότερο. Ακόμη πιστεύω ότι τούτο, που είναι στο Άγιο Ποτήριο, είναι το...

Το Σύμβολο της Πίστεως

Το Σύμβολο της Πίστεως

Το Σύμβολο της Πίστεως – Πιστεύω Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν...

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό

Προσευχή στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό για ευχαριστία Δόξα, Κύριε, τη χάριτί Σου τη αμέτρω. Ιδού, Κύριε, τα κύματα της χάριτός Σου σιωπήσαι με εποίησαν και ουκ απηλείφθει εν εμοί έννοια εξ εναντίας των ευχαριστιών Σου. Ποίοις στόμασιν...

ψυχή Κύριε φώτισε την ψυχή μου

Κύριε φώτισε την ψυχή μου

Κύριε φώτισε την ψυχή μου καίγοντας τα εγκλήματα των αμαρτιών. Μπροστά στις θύρες του ναού Σου βρίσκομαι και δεν έπαψα να σκέφτομαι το κακό. Αλλά συ, Χριστέ ο Θεός, που δικαίωσες τον τελώνη και ελέησες την Χαναναία, και άνοιξες στο ληστή τις θύρες...

Προσευχή στον Ιησού

Προσευχή στον Ιησού

Προσευχή στον Ιησού – Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ιησού, συ που δημιούργησες τους Αγγέλους, και είσαι Κύριος αυτών των άυλων όντων, που σε δοξολογούν ασίγητα, σε δοξολογώ, Ιησού, που καλλώπισες όλα τα κτίσματα, σ’ ευχαριστώ, γιατί με το...

Προσευχή στον Κύριο Σύμβολο της Πίστεως

Προσευχή στον Κύριο – Η καρδιά σου, Θεέ μου!

Προσευχή στον Κύριο: Πάντα οὔν τά τοιαῦτα, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος …Κύριε, μή τῷ θυμῶ Σου ἐλέγξης μέ. Πολλάκις, Δέσποτα, μετανοεῖν συνεταξάμην∙ πολλάκις ἐν ἐκκλησία κατανυγεῖς προσπίπτω σοί, ἐξερχόμενος δέ ταῖς ἁμαρτίαις εὐθύς περιπίπτω∙...

Υμνώ την Αγάπη Σου Κύριε

Υμνώ την Αγάπη Σου, Κύριε

Υμνώ την Αγάπη Σου, Κύριε & τα πάθη φεύγουνε με μιας, φεύγουνε τα σκοτάδια Γιά τήν ἀγάπη μάθαμε, αὐτή πού σύ χαρίζεις, πώς εἴν’ ἀνέκφραστη, ἄπειρη κι ἀχώρητη στόν κόσμο. Εἴν’ ὅλη φῶς ἀπρόσιτο, φῶς π’ ἐνεργεῖ τά πάντα. Αὐτή χέρι Σου λέγεται καί...

Κύριε εκέκραξα προς Σε

Κύριε εκέκραξα προς Σε – Ψαλμός 140ος

Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε. Ψαλμός ρμ’ (140ος) Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς σε...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X