Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προσευχη στον Κυριο
Κύριος Ιησούς Χριστός – Μεγάλη Δοξολογία

Κύριος Ιησούς Χριστός ο Ένας αλλά και Διπλός, το φοβερό γέννημα – Μεγάλη Δοξολογία Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Πατρός, «ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ευλογημένος είσαι «ο υπερύμνητος και...

Ώ Σταυρέ, η ανέκφραστη αγάπη του Θεού…

Ύμνος στον Σταυρό του Κυρίου – Ώ Σταυρέ… Ώ Σταυρέ, η ανέκφραστη αγάπη του Θεού και λάμψη τ’ ουρανού. Σταυρέ, ο τρόμος των κακών. Σταυρέ, το στήριγμα, το φως των χριστιανών. Ώ Σταυρέ, δια του οποίου ο Θεός γίνεται άνθρωπος και...

Πώς κάνουμε το σημείο του Σταυρού Βοήθησέ με, Κύριε

Βοήθησέ με, Κύριε, κατά το μέγα έλεός Σου…

Προσευχή στον Κύριο – Βοήθησέ με, Κύριε, κατά το μέγα έλεός Σου… Ὁ ἀναμάρτητος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἑκούσια ὑπέμεινες τὸν σταυρικὸ θάνατο γιὰ τὴ σωτηρία μας, γιὰ νὰ σώσεις τὸ γένος μας, ποὺ εἶχε φυλακισθεῖ στὰ κατώτατά της γῆς, Σὺ ποὺ μὲ...

Καταβασίες Χριστουγέννων

Καταβασίες Χριστουγέννων Χριστός γεννάται δοξάσατε…

Τι Καταβασίες Χριστουγέννων και τις ωδές από την Ακολουθία των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου Ψάλλει ο άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και χοράρχης Θεόδωρος Βασιλικός Καταβασίες Χριστουγέννων Χριστός γεννάται...

Ευχή στην Αγία Τριάδα

Ευχή στην Αγία Τριάδα

Μια ευχή στην Αγία Τριάδα για Δοξολογία Ευχή στην Αγία Τριάδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ο αει παρορών τας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι, Κύριε ο Θεός...

Σε δοξολογώ μεγάλε Δημιουργέ Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή!

Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή!

Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή! Προσευχή στον Κύριο – Θεέ μου, χάρισέ μας την αρετή! Θεέ μου, πού τά βλέπεις ὅλα καί τά ξέρεις ὅλα καί εἶσαι ὁ Κύριος τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, Σύ πού, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἔκανες...

Προσευχή στον Ιησού Χριστό για δοξολογία

Προσευχή στον Ιησού Χριστό για δοξολογία

Προσευχή στον Ιησού Χριστό για δοξολογία – Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη Ἰησοῦ, πού εἶσαι ἡ καταπληκτική καί ὑπερκαλή ὡραιότης, σέ δοξολογῶ, γιατί ἔχεις συγχρόνως θέληση καί δύναμη εὐεργετική. Ἰησοῦ, πού εἶσαι ἡ ἀληθινή ὁδός, ἡ πεντακάθαρη...

Ο Θεός μακροθυμεί Ιησού Χριστέ

Στήριξέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ!

Στήριξέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ! Προσευχή στον Κύριο Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη μ’ εγκαταλείπεις. Μη φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και...

Θερμή ικεσία στον Κύριο Το πρόσωπο του Χριστού

Θερμή ικεσία στον Κύριο

Θερμή ικεσία στον Κύριο Μια θερμή ικεσία στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό Ἡ εἰρήνη Σου, πολυέλεε, ἄς μέ υἱοθετήση δωρεάν. Ἡ σοφία Σου, τρισάγιε, ἄς ἀναβλύση ἀπ’ τά χείλη μου. Ἡ σύνεσή Σου, ἀναμάρτητε, ἄς συντρίψη τούς πονηρούς μου λογισμούς. «Τό Πνεῦμα...

Κύριε του Ουρανού Το έλεος Σου

Το έλεος Σου, Κύριε του Γέροντος Νικηφόρου

Προσευχή στον Κύριο: Το έλεος Σου, Κύριε Δέσποτα παντοκράτωρ, ὁ ὑπεράναρχος, καί ὑπέρζωος, καί ὑπερθεός Νοῦς ὁ Πατήρ, ἡ ὑπερώνυμος ὕπαρξις, ἡ ἀΐδιος καί κρυφία καί ὑπέρ νοῦν πηγή τῶν ζωηρρύτων καί ἀρχιφώτων πηγῶν τῆς ἀγαθότητος καί τῆς δόξης. Ὁ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις