Προσευχή | proseuxi.gr
Παραλειπομένων Α' Κεφάλαιο 1 Δανιήλ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 101 Ψαλμός 123 Ψαλμός 130

Ψαλμοί Ψαλμός 130

Ψαλμοί Ψαλμός 130

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
Ψαλμοί Ψαλμός 130

ΚΥΡΙΕ, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 2 εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 3 ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα:
Νεεμίας Κεφάλαιο 3
Νεεμίας Κεφάλαιο 4
Ψαλμοί Ψαλμός 129
ΕΣΔΡΑΣ Β’ Κεφάλαιο 4
Επιστολές Παύλου Προς Εβραίους Κεφάλαιο 7
Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 6
Επιστολές Παύλου Προς Τιμόθεον A΄ Κεφάλαιο 5
Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους B΄ Κεφάλαιο 6

Προσθέστε Σχόλιο

Αγρυπνίες

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις