Προσευχή | proseuxi.gr
Παραλειπομένων Α' Κεφάλαιο 1 Δανιήλ Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 101 Ψαλμός 123 Ψαλμός 130

Ψαλμοί Ψαλμός 132

Ψαλμοί Ψαλμός 132

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
Ψαλμοί Ψαλμός – 132

ΙΔΟΥ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; 2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ ᾿Ααρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· 3 ὡς δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών· ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα με «Ψαλμοί Ψαλμός 132»:

Νεεμίας Κεφάλαιο 3
Νεεμίας Κεφάλαιο 4
Ψαλμοί Ψαλμός 130
Ψαλμοί Ψαλμός 131
Τωβίτ Κεφάλαιο 3
Τωβίτ Κεφάλαιο 4
Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 7
Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 8

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις