Προσευχή | proseuxi.gr
Ψαλμοί Ψαλμός 8 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 31 Ψαλμοί Ψαλμός 42 | proseuxi.gr Ψαλμός 84 Ναούμ Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 94 Ψαλμός 105 Ψαλμός 111

Ψαλμοί Ψαλμός 133

Ψαλμοί Ψαλμός 133

᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
Ψαλμοί Ψαλμός – 133

ΙΔΟΥ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 3 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Σχετικά άρθρα με «Ψαλμοί Ψαλμός 133»:

Νεεμίας Κεφάλαιο 3
Νεεμίας Κεφάλαιο 4
Ψαλμοί Ψαλμός 130
Ψαλμοί Ψαλμός 131
Ψαλμοί Ψαλμός 132
Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 7
Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 8
Τωβίτ Κεφάλαιο 3
Τωβίτ Κεφάλαιο 4
Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 7
Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 8

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις