Προσευχή | proseuxi.gr

Ροή Άρθρων

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 2 Αγία Γραφή Καινή Διαθήκη Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 1 Ψαλμοί Ψαλμός 28 Ψαλμοί Ψαλμός 35 Ψαλμοί Ψαλμός 44 Ψαλμοί Ψαλμός 48

Ψαλμοί Ψαλμός 35

Ψαλμοί Ψαλμός 35 Εἰς τὸ τέλος· τῷ δούλῳ Κυρίου τῷ Δαυΐδ. Ψαλμοί Ψαλμός 35 2 ΦΗΣΙΝ ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· 3 ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι. 4 τὰ...

Έξοδος Κεφάλαιο 2 Παλαιά Διαθήκη Αγία Γραφή Ψαλμοί Ψαλμός 3

Επιστολές Παύλου Προς Φιλήμονα Κεφάλαιο 1

Επιστολές Παύλου Προς Φιλήμονα Κεφάλαιο 1 Πρόλογος ΠΑΥΛΟΣ, δέσμιος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2 καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· 3 χάρις...

Ψαλμοί Ψαλμός 2 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Λουκάν Κεφάλαιο 1 Ψαλμοί Ψαλμός 46

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 3

Επιστολές Παύλου Προς Τίτον Κεφάλαιο 3 Η χριστιανική συμπεριφορά και η βάσις της Γ´\ΥΠΟΜΙΜΝΗΣΚΕ αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν...

Τα Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου εορτάζονται 21 Νοεμβρίου Η ευσεβής Άννα σύζυγος του Ιωακείμ, πέρασε τη ζωή της χωρίς να μπορέσει να τεκνοποιήσει, καθώς ήταν στείρα. Μαζί με τον Ιωακείμ προσευχόταν θερμά στον Θεό να την αξιώσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί...

Χωρίς την Παναγία

Χωρίς την Παναγία δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο

Χωρίς την Παναγία δεν πρόκειται να σωθούμε Χωρίς την Παναγία δεν πρόκειται να δούμε Θεού πρόσωπο «Έχουμε κεντρική θέση μέσα στη λατρεία μας για την Παναγία μας. Γι’ αυτό είναι όλος ο χρόνος μας γεμάτος από την παρουσία Της: Γέννηση, Εισόδια...

Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου

Πρώτη Πανήγυρις Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου

Πρώτη Πανήγυρις Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου Η πόλη της Άρτας για πρώτη φορά πανηγυρίζει την μνήμη του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτου. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτας εορτάζει για πρώτη φορά την μνήμη του Αγίου Δαμασκηνού Στουδίτου. Ο Άγιος Δαμασκηνός ο...

X