Προσευχή | proseuxi.gr

Ροή Άρθρων

Η Κυριακή της Πεντηκοστής

27 Μαΐου: Η Κυριακή της Πεντηκοστής

Η Κυριακή της Πεντηκοστής εορτάζεται 49 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα «Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις. Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι...

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

27 Μαΐου: Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος εορτάζει 27 Μαΐου Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε σε ένα χωριό της λεγομένης Μικράς Ρωσίας, περί το 1690 μ.Χ., από γονείς ευλαβείς και ενάρετους. Όταν έφθασε σε νόμιμη ηλικία στρατεύθηκε, ενώ βασίλευε στη Ρωσία ο Μέγας...

Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου Ευαγγέλιο Κυριακής του Τυφλού Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής

Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 27-5-2018

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής (Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12) Ευαγγέλιο Κυριακής της Πεντηκοστής 27-5-2018 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ...

Απόστολος Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής

Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής 27-5-2018

Ο Απόστολος Κυριακής της Πεντηκοστής (Πράξ. β΄ 1-11) Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Πεντηκοστής Β´\ΚΑΙ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ...

Ιώβ Κεφάλαιο 6

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14 ῾Η ὅρασις τοῦ ᾿Αρνίου καὶ τῶν λυτρουμένων Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΚΑΙ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ...

Αμώς Κεφάλαιο 6 Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Δανιήλ Κεφάλαιο 5

Δανιήλ Κεφάλαιο 5 ΒΑΛΤΑΣΑΡ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ κατέναντι τῶν χιλίων ὁ οἶνος. 2 καὶ πίνων Βαλτάσαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἴνου τοῦ ἐνεγκεῖν τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκε Ναβουχοδονόσορ ὁ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις