Προσευχή | proseuxi.gr

Μαρτυρίες για την Αγιότητα του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου

Μαρτυρίες για την Αγιότητα του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου «Ἐν παντί ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ Ὑψίστῳ ῥήματι δόξης˙ Ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησε καί ἠγάπησε τόν ποιήσαντα αὐτόν˙ Ἔστησε ψαλτῳδούς...