Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Οι Χριστιανοί συμμετέχουν στη θυσία του Γολγοθά;

Οι Χριστιανοί συμμετέχουν στη θυσία του Γολγοθά;

Οι Χριστιανοί συμμετέχουν στη θυσία του Γολγοθά;

Οι Χριστιανοί συμμετέχουν στη θυσία του Γολγοθά;

Πως οι Χριστιανοί συμμετέχουν στη θυσία του Γολγοθά;

Ποιο είναι το τέταρτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και τι μας διδάσκει;

Το τέταρτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεώς μας είναι: «Σταυρωθέντα τε (τον Ιησούν Χριστόν) υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα».

Σ’ αυτό το άρθρο περιέχεται η διδασκαλία για τα πάθη του Χριστού.

Γιατί σταυρώθηκε ο Σωτήρας μας Χριστός, και τι πρέπει να πιστεύωμε για τα πάθη Του;

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε διά την σωτηρία των ανθρώπων από την αιχμαλωσία της αμαρτίας. Ο Προφήτης Ησαΐας μας λέγει ότι: «Ούτος τάς αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδύναται ό αυτός δε ετραυματίσθη διά τάς αμαρτίας ημών και μεμαλάκισται (έπαθε) διά τάς ανομίας ημών, παιδεία ειρήνης ημών επ’ αυτόν, τω μώλωπι αυτού ημείς ιάθημεν» (Ησ.53,4-5).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος λέγει διά τον Κύριο μας ότι είναι «ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1,29), ενώ ο Απόστολος Πέτρος γράφει ότι, «και γάρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετύθη Χριστός» (Α. Κορ.5,7). Αυτός έγινε για εμάς «σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απόλύτρωσις» (Α. Κορ. 1,30).

Ο Ιησούς Χριστός μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα Του διά του εκχυθέντος αίματος Του επί του Σταυρού. (Κολ.1,20). Το αίμα Του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, (Ιωάν. Α. ‘Επιστ. 1,7).

Ο Απόστολος Πέτρος μας λέγει ότι «ου φθαρτοίς, αργυρίω ή χρυσίω, ελυτρώθητε εκ της ματαίας υμών αναστροφής Πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χριστού» (Α. Πέτ. 18,19).

Ο Σωτήρας μας Χριστός μαρτυρεί διά τον Εαυτόν Του, ότι ήλθε διά να διακονήση και να δώση την ψυχή Του ως λύτρο απολυτρώσεως για όλους τούς ανθρώπους (Ματθ. 20,28).

Έτσι λοιπόν εμείς πιστεύομεν ότι μονον με το πάθος του Κυρίου μας μπορούμε να σωθούμε από την καταραμένη προπατορική αμαρτία. Με την Σταύρωσιν Του (απολυτρωτική Του θυσία), ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εξεπλήρωσε το σωτηριώδες έργο Του ως Μέγας Αρχιερεύς.

Πως εμείς οι Χριστιανοί συμμετέχουμε στην σωτηριώδη θυσία του Γολγοθά;

Εμείς οι Χριστιανοί συμμετέχομε στην θυσία του Γολγοθά διά της Αγίας Κοινωνίας, η οποία είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και μας προσφέρεται διά την συγχώρησι των αμαρτιών μας με την μορφή του ψωμιού και του κρασιού. Γι’ αυτό το μυστήριο ο Κύριος μας είπε: «Λάβετε φάγετε τούτο έστι το Σώμα μου ό Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο έστι το Αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26,26-28).

Επισκόπου Ανδρέου Αράντ και Χουνεντοάρας
Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Άγιον Όρος

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα:
Ο Καθορισμός ημερομηνίας του Πάσχα
Η νηστεία πριν από την Θεία Κοινωνία
Προσευχή του Πάσχα
Το Μήνυμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως για το Πάσχα 2018
Προ εξ ημερών του Πάσχα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις