Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 2 Απριλίου: Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

2 Απριλίου: Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

2 Απριλίου: Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

2 Απριλίου: Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Οι Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας διαβάζονται στην Εκκλησία κατά την τρίτη εβδομάδα των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, υμίν τοις υπ’ αυτού γενομένοις· εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην, ώσπερ ήν, άφθορον· ίνα το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν, βοώντες·

Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας· χαίρε, το στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα· χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.
Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ ου τρέφονται πιστοί· χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ’ ού σκέπτοναι πολλοί.
Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις· χαίρε, απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις.
Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις· χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις.
Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας· χαίρε, στοργή πάντα πόθον νικώσα.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ξένον τόκον ιδόντες, ξενωθώμεν του κόσμου, τον νούν εις ουρανόν μεταθέντες· δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσαι προς το ύψος τους Αυτώ βοώντας·

Αλληλούϊα.

Συνέχεια: Γ´ Χαιρετισμοί στην Παναγία

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «2 Απριλίου: Γ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας»:

Εορτή Οσίου Τίτου του Θαυματουργού
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Ερμούπολη
Εορτή Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
Τριετές μνημόσυνο Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου
Οι πρώτες συναντήσεις του Μητροπολίτη Κρήνης στην Μάλτα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο