Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Κολοσσαεις

Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 1

Επιστολές Παύλου Προς Κολοσσαείς Κεφάλαιο 2

Επιστολές Παύλου Προς Κολοσσαείς Κεφάλαιο 2 Β´\ΘΕΛΩ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πάντα πλοῦτον...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X