Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)
Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)
https://www.flickr.com/photos/143721364@N06/
48831006021/in/album-72157711160465553/

Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσσης επί τη εορτή του Αγίου Κυπριανού.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ … ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, τό πρότερον ὄντα βλάσφημον καί διώκτην καί ὑβριστήν».

Ἐπανειλημμένα ἐκφράζει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν Χριστό, γιατί παρότι ἦταν ἀρχικά διώκτης καί ὑβριστής του τοῦ ἔκανε ὄχι μόνο τήν τιμή νά τόν καλέσει ἀπό τήν πλάνη στήν ἀλήθειά του ἀλλά καί νά τόν καταστήσει ἀπόστολο καί κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου του.

Ἀλλά δέν ἀναφέρεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή μεταστροφή του στόν χριστιανισμό ἁπλῶς γιά νά εὐχαριστήσει τόν Χριστό γιά τή μεγάλη τιμή καί τή μεγάλη δωρεά πού τοῦ προσέφερε, τό κάνει καί γιά νά διδάξει ὅλους ἐμᾶς τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά σώσει μόνο αὐτούς πού μέ τή θέλησή του θά τόν πλησίαζαν γιά νά ἀκούσουν τή διδασκαλία του καί νά τόν ἀκολουθήσουν. Δέν ἦλθε, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, «καλέσαι δικαίους», ἀλλά ἦλθε γιά νά καλέσει «ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Ἦλθε γιά νά ζητήσει καί νά σώσει «τό ἀπολωλός», τόν ἄνθρωπο πού ἀκολουθώντας τά μονοπάτια τῆς ἀπιστίας, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου χάθηκε, καί δέν μπορεῖ μόνος του νά βρεῖ τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τόν Θεό.

Αὐτό τό παρήγορο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα πού μᾶς ἔδωσε καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ ποιμένος καί τοῦ Ἀσώτου, ἐπαναλαμβάνει καί ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος περιγράφοντας τή δική του συγκλονιστική ἐμπειρία. Καί ἡ ἐμπειρία τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου δέν εἶναι μία μεμονωμένη περίπτωση, γιατί καί ἡ ζωή καί ἡ μεταστροφή τοῦ ἑορταζομένου σήμερα ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ εἶναι ἀνάλογη μέ αὐτή τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Ὅλοι γνωρίζουμε τή ζωή του, ἀλλά ἄς τήν ἐπαναλάβω σέ ἁδρές γραμμές γιά νά δοῦμε τή δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Κυπριανός; Ἕνας νέος καί πλούσιος ἀριστοκράτης ἦταν, γεννημένος στήν Καρχηδόνα, σέ μιά πόλη πού ἦταν φημισμένη γιά τόν πλοῦτο καί τίς ἁμαρτωλές διασκεδάσεις της, στίς ὁποῖες παρασυρόταν οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαιτέρως οἱ νέοι. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ νεαρός Κυπριανός, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ σπούδασε καί ἀπέκτησε γνώσεις καί μόρφωση σπουδαία, ἀσχολήθηκε μέ τή μαγεία καί διέπρεψε καί ἐκεῖ, συγχρόνως ὅμως ἔγινε ὑποχείριο τοῦ πατρός τοῦ ψεύδους, τοῦ διαβόλου.

Ὁ Χριστός ὅμως γνωρίζοντας τήν ἀγαθή προαίρεση τῆς καρδίας του θέλησε νά τόν σώσει ἀπό τήν εἰδωλολατρεία καί τή μαγεία καί τόν κάλεσε στήν πίστη του μέσω τοῦ πρεσβυτέρου Καικιλίου, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδαξε τό εὐαγγέλιο καί τόν βάπτισε. Καί ὁ ἅγιος Κυπριανός ὄχι μόνο πίστευσε καί ἀγάπησε βαθειά τόν Χριστό, ἀλλά καί ἀξιώθηκε νά γίνει κληρικός, νά γίνει ἱερέας τοῦ Θεοῦ καί στή συνέχεια ἐπίσκοπος τῆς πατρίδος του τῆς Καρχηδόνος, τήν ὁποία ἐποίμανε μέ πολλή ἀγάπη καί δημιούργησε ἕνα τεράστιο ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο.

Ὁ Χριστός ὅμως τοῦ ἐπεφύλαξε μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή ἀπό αὐτή τῆς κλήσεως στήν πίστη του καί στήν ἱερωσύνη. Καί αὐτή ἦταν ὁ στέφανος τοῦ μαρτυρίου. Ὁ ἅγιος Κυπριανός συνελήφθη, ὁμολόγησε τήν πίστη του καί ὑπέμεινε τόν μαρτυρικό θάνατο γιά νά ἀπολαύσει καί αὐτός, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες, τή δόξα τοῦ οὐρανοῦ.

Ἄν θελήσουμε νά βγάλουμε ἕνα συμπέρασμα, ἕνα δίδαγμα ἀπό τή ζωή τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, αὐτό εἶναι τό παρήγορο καί ἐλπιδοφόρο δίδαγμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Εἶναι τό μήνυμα ὅτι ὁ Χριστός θέλει νά μᾶς σώσει καί προσπαθεῖ νά μᾶς σώσει, ὅσο μακριά του καί ἄν βρισκόμαστε, ὅσο καί ἄν εἴμαστε βουτηγμένοι στήν ἁμαρτία, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά θελήσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν προσπάθειά του, καί ὅταν ἔλθει καί κτυπήσει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας, ὅταν μᾶς πλησιάσει καί μᾶς δώσει τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας καί νά βρεθοῦμε κοντά του, νά μήν ἀδιαφορήσουμε, ἀλλά νά τόν ἀφήσουμε νά ἀλλοιώσει μέ τή χάρη του τήν ψυχή μας, ὅπως τό ἔκανε τόσο μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο ὅσο καί μέ τόν ἑορταζόμενο σήμερα ἅγιο ἱερομάρτυρα Κυπριανό.

Βεβαίως, ἐμεῖς μπορεῖ νά μήν βρισκόμαστε μακριά ἀπό τόν Χριστό, ὅπως βρισκόταν ἀρχικά ὁ ἅγιος Κυπριανός, ἀλλά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νά ἐφησυχάζουμε καί νά νομίζουμε ὅτι δέν ἔχουμε ἀνάγκη τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐπεμβάσεως τῆς ἀγάπης του γιά νά σωθοῦμε. Διότι ὁ λογισμός αὐτός εἶναι ἐπικίνδυνος καί μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει, ἄν δέν προσέξουμε, στήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας μας.

Γι᾽ αὐτό ἄς εἴμαστε προσεκτικοί, γιά νά ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες τῆς ἀφυπνήσεως καί τῆς μετανοίας πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας καί νά ἀπολαύσουμε διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς ἁγίας Ἰουστίνης τήν αἰώνιο ζωή κοντά του.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια (ΦΩΤΟ)»:

Θεία Λειτουργία στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κομοτηνής (ΦΩΤΟ)
Τα Ιερά Κειμήλια του Πόντου υποδέχθηκαν τα Γιαννιτσά (ΦΩΤΟ)
Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Μητροπόλεως Εδέσσης
Λαμπρά εόρτασε η Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Ψαχνών
Αγρυπνία Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Μητρόπολη Καστοριάς (ΦΩΤΟ)

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο