Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Α. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Μπετζάλλαν.

Τήν Πέμπτην, 6ην /19ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τόν περικαλλῆ αὐτοῦ Ναόν τῆς Ἑλληνορθόδοξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς πόλεως τῆς Μπετζάλλας, πλησιoχώρου τῆς Βηθλεέμ.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ὁ Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 4ου αἰῶνος, Ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας, προστάτης τῶν πτωχῶν, τῶν ἀδικουμένων, τῶν πεφυλακισμένων καί ἐνδεῶν, «κανών πίστεως καί εἰκών πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλος», προστάτης τῶν θαλασσοπόρων, δημοφιλέστατος εἰς τόν Ὀρθόδοξον λαόν, προστάτης καί τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος τοῦ Ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆς Νικαίας, τό ἔτος 325 μ.Χ.

Τόν μέγαν Ἀρχιερέα τοῦτον ἐτίμησεν ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης τῆς Μπετζάλλας καί ὅλη ἡ πόλις ὡς πολιοῦχον αὐτῆς διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀλεξίου, τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τούτου Οἰκονόμου π. Γεωργίου Σαχουάν, π. Παύλου, π. Ἰωσήφ καί π. Ἠλία, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ἐν ἀθρόᾳ συμμετοχῇ προσευχῆς τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ὡς τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων κ. Ράμζη Χούρη, τῆς τέως Δημάρχου Βηθλεέμ κας Βέρας Μπαμπούν καί τοῦ Δημάρχου Μπετζάλλας κ. Νικόλα Χαμής.

Β. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ἅγιον Σάββαν.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐτιμήθη καί εἰς τόν ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Ἁγίου Σάββα Ναόν αὐτοῦ, τόν πρῶτον τῆς Λαύρας, διά θείας Λειτουργίας ἐν ἀγρυπνίᾳ τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Ἀρχιερεύς τῆς σειρᾶς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος τῇ συμμετοχῇ Ἁγιοσαββιτῶν καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί προσκυνητῶν.

Γ. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἑωρτάσθη καί εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν εὑρισκομένην ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ματθαίου καί π. Δημητρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ διακόνου Σωφρονίου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐξ Ἱεροσολυμιτῶν καί ἐκ μοναχῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μοναζουσῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἐπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος παρέθεσεν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας τούς ἑορταστάς πλούσιον κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή του Αγίου Νικολάου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Αγρυπνία εορτής Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου στη Βέροια (ΦΩΤΟ)
Εορτή Αγίου Θεμιστοκλέους
Εορτή Αγίας Ιουλιανής
Φθιώτιδος Συμεών: Σήμερα γιορτάζουμε μια επέτειο Γάμου

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα τα οποία πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις