Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο υποδέχτηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Πατριάρχη και αναφέρθηκε στην ιερά θαυματουργή εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστι» που φιλοξενήθηκε στον μητροπολιτικό ναό τις προηγούμενες μέρες τονίζοντας πως «Ἡ ἀθρόα προσέλευσις ἀναριθμήτων εὐλαβῶν Χριστιανῶν ἵνα ἀποδώσουν τῇ Μητρί τοῦ Θεοῦ καρδιοπόθητον ἀσπασμόν, τά αἰσθήματα βαθείας ἀγάπης, τιμῆς καί ἀφοσιώσεως πρός τό Πρόσωπον τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί ἡ ἐκδήλωσις τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν πρός τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, τήν τροφόν τοῦ Γένους ἡμῶν, ταῦτα πάντα καί ἕτερα πολλά, ἐγένοντο ἀφορμή εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, Ὅστις ἐνοικεῖ ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Καί ἐκτός τούτου ἐνεθάρρυναν καί ἐνεδυνάμωσαν ἡμᾶς εἰς τό ἔργον τῆς ταπεινῆς ἡμῶν διακονίας καί ἔδωκαν ἡμῖν ἐπί πλεῖον ἔμπνευσιν διά τήν, χάριτι Θεοῦ, συνέχισιν αὐτῆς ἐπί τά βελτίω, εἰς δόξαν τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν καί εὔκλειαν τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ».

Ο Μακαριώτατος τόνισε, επίσης: «Προσέτι, χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, Παναγιώτατε, διότι ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν αὕτη εἰς τήν Ἀποστολικήν ταύτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἀθηνῶν συνδέεται μέ ἕνα εὐχάριστον ἀπό πάσης ἐπόψεως γεγονός. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, κατόπιν προτάσεως τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί συγκαταθέσεως τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἀπεφάσισεν ὅπως παραχωρήσῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, ἐπί τῆς λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τῆς καθ’ Ὑμᾶς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χαρά Ὑμῶν τε καί ἡμῶν ἐστι πεπληρωμένη. Καθότι, ὡς γνωρίζετε πάνυ καλῶς, τόσον ἡμεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαριστάμεθα παντοιοτρόπως καί ὅση ἡμῖν δύναμις τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διό καί συμπορευόμεθα μεθ’ Ὑμῶν εἰς τήν, οὐχί σπανίως, δυσανάβατον ὁδόν τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12, 2), Ὅστις ἐστίν ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφεσ. 1, 22), ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε: «Ὅθεν, Παναγιώτατε, μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐπευχόμεθα Ὑμῖν ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος διαφυλάττῃ Ὑμᾶς ὑγιαίνοντα καί μακροημερεύοντα ἵνα προσφέρητε «τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. 2, 17) τό ἀνέσπερον καί ἱλαρόν Φῶς τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τήν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀληθείας. Τοὐτέστιν περί τῆς ἐν ἡμῖν Ἐλπίδος (Α’ Πέτρ. 3, 15) καί τῆς καινῆς βιοτῆς, ἡ ὁποία ἐξανέτειλεν ἀπό τοῦ κενοῦ Τάφου τοῦ Ζωοδότου. Ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστάς Ποιμήν καί Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἦν, ἔστιν καί ἔσται μεθ’ ἡμῶν καί ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύων ἡμῖν τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην Αὐτοῦ, ἥτις ἐστίν ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητος (Κολ. 3, 14). Καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε! Χριστός Ἀνέστη!».

Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην αγάπη και στον σεβασμό του Αρχιεπισκόπου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Θηβών και τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Τον ευχαρίστησε, ακόμη, για την στήριξη και την συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Πατριαρχείο και κυρίως για την οικονομική στήριξη των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη του για την παραχώρηση του ιστορικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Αναφέρθηκε, επιπροσθέτως, στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Λαοδικείας κ Θεοδώρητου, Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, τονίζοντας πως είναι μία γέφυρα αγαπητικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών και χαίρει της εκτίμησης και των δύο. Παράλληλα, ο Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο και τον πρόεδρό της Σπύρο Χαμακιώτη και τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη για την συμβολή τους στην παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος.

Παρέστησαν, ακόμη, ο Συνοδικός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος, Διευθυντές Υπηρεσιών και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής και Γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.

Φωτογραφίες: Κώστας Τζούμας

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο»:

Πανήγυρις Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
Αγρυπνία για την Απόδοση του Πάσχα στη Λάρισα
Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος στην Ηλεία

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο