Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 29 Απριλίου: Η Κυριακή του Παραλύτου

29 Απριλίου: Η Κυριακή του Παραλύτου

Η Κυριακή του Παραλύτου

Η Κυριακή του Παραλύτου εορτάζεται 21 μέρες μετά από το Άγιον Πάσχα

Η Κυριακή του Παραλύτου αντλεί το θέμα της από την ευαγγελική περικοπή, που αναγινώσκεται στην θεία λειτουργία. Αυτή περιλαμβάνει την διήγηση της ιάσεως του παραλυτικού στην Προβατική κολυμβήθρα, την Βηθεσδά, στα Ιεροσόλυμα (Ιω. 5, 1-15). Το δράμα του επί 38 έτη παραλύτου συγκινεί τον Κύριο και τον θεραπεύει. Ο Χριστός παρουσιάζεται σαν ιατρός ψυχών και σωμάτων. Τον παράλυτο δεν τον θεραπεύει η κολυμβήθρα, αλλά ο πανσθενουργός λόγος του Κυρίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Κοντάκιον Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Τὴν ψυχήν μου Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτόποις πράξεσι, δεινῶς παραλελυμένην, ἔγειρον, τῇ θεϊκῇ σου ἐπιστασίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸν Παράλυτον, ἤγειρας πάλαι, ἵνα κράζω σεσωσμένος· οἰκτίρμον δόξα, Χριστὲ τῷ κράτει σου.

Σχετικά άρθρα:
Ευαγγέλιο Κυριακής του Παραλύτου 29-4-2018
Ο παράλυτος και οι παράλυτοι
Απόστολος Κυριακής του Παραλύτου 29-4-2018
Άγιοι Εννέα Μάρτυρες εν Κυζίκω
Άγιοι Ιάσονας και Σωσίπατρος οι Απόστολοι
Τα συμβόλαια μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας…

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις