Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Κυδωνίας Δαμασκηνός: Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει

Κυδωνίας Δαμασκηνός: Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει

Κυδωνίας Δαμασκηνός: Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει

Κυδωνίας Δαμασκηνός: Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει

«Ἔσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης, Ὑγρόν θαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι. Ἑκών δέ τεχθείς εκ Κόρης, τρίβον βατήν, Πόλου τίθησιν ημιν˙ όν κατ’ ουσίαν, Ἴσoν τε Πατρί, και βροτοις δοξάζομεν» (ειρμός της α’ Ὠδής τού Ιαμβικού κανόνος τών Χριστουγέννων).

Ο Δεσπότης Χριστός έσωσε τον Ισραηλιτικό λαό με θαυματουργικό τρόπο την παλαιά εποχή, αφού μετέβαλε σε ξηρά τα κυματώδη ὕδατα της Ερυθράς Θάλασσας. Τώρα, όμως, αφού γεννήθηκε με την θέλησή Του -ο Χριστός- από Κόρη Παρθένο, άνοιξε ευκολοδιάβατο το δρόμο από την γή στον ουρανό. Αυτόν πού είναι κατά τη θεία Του φύση ομοούσιος με τον Πατέρα και κατά την ανθρώπινη φύση Του ομοούσιος με μάς τούς ανθρώπους, Τόν δοξάζουμε.

Ο ανωτέρω ειρμός της εορτής τών Χριστουγέννων, αγαπητά μου παιδιά και τέκνα της Εκκλησίας, αποτελει ορόσημο και ελπίδα διά την ανθρωπότητα. Ορόσημο διότι το πλήρωμα τού χρόνου ήλθε και «εξαπέστειλεν ο Θεὸς τὸν υιὸν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπὸ νόμον, ἵνα τοὺς υπὸ νόμον εξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υιοθεσίαν απολάβωμεν» και ελπίδα διότι το «μεσότειχον τού φραγμού (Προς Γαλάτας,δ΄ 4-7)» διαλύθηκε, το βαθύ ὀντολογικό χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου χάθηκε στο έλεος της αμετρήτου φιλανθρωπίας τού Θεού.

Η προτύπωση της διαβάσεως της Ερυθράς Θάλλασας, πού αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη προεικονίζει την διέλευση τού Χριστού από την άκτιστη ουσία, στην κτιστή διαταραγμένη και καταταλαιπωρημένη φύση τού ανθρώπου. Δηλώνει την σωτηρία τού ανθρωπίνου γένους και ολόκληρης της δημιουργίας και την καλεί να μεταβεί από τη γη στον ουρανό. Γίνεται ο μεσίτης, πού μάς γνωρίζει τον Πατέρα ως ο πρωτότοκος αδελφός τοις πάσι. Ποιος; Ο Υιός και Λόγος Τού Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα κατά την θεότητα και ομοούσιος με τον άνθρωπο κατά την ανθρώπινη φύση χωρίς να κληρονομήσει την αμαρτία.

Ποία δόξα επεφύλαξε ο Θεός σε μάς τούς ανθρώπους! Πόσο αγαπά τον άνθρωπο! Αυτό γίνεται γνωστό στο σωτηριολογικό Του έργο όπου διά της θείας Οικονομίας τιμάται ο άνθρωπος ώστε από δούλος να γίνει υιός. Ο Υιός και Λόγος τού Θεού διεργάζεται τη σωτηρία. Ξεπερνά την προτύπωση και την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης και εμφανίζεται ως άνθρωπος. Ἔλαβε όλη την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, συναναστράφηκε μαζί μας, μάς δίδαξε, μάς ευεργέτησε, μάς θεράπευσε και έδειξε πρώτος το δρόμο της θυσίας και της Ἀναστάσεως προσφέροντας σε μάς την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος.

Η γέννηση τού Χριστού, συνεπώς, αποτελεί το πρώτο σπουδαίο γεγονός της θείας Οικονομίας, δηλ. της σωτηρίας τού ανθρώπου και της κτίσεως. Γίνεται το φάρμακο με το οποιο πραγματοποιείται η απαρχή της ιατρείας της πεσούσης ένεκα της αμαρτίας ανθρώπινης φύσεως και ανυψώνεται στον ουρανό. «Χριστός επί γης, υψώθητε» μάς καλούσε ο υμνωδός περίπου 40 ημέρες τώρα. Μάς καλούσε σε προετοιμασία και υποδοχή τού νέου αυτού χαρμοσύνου γεγονότος πού η Εκκλησία πολύ σοφά έχει θεσπίσει να εορτάζεται έκαστον έτος για να μάς θυμίζει την άπαξ και διά παντός ενανθρώπιση τού Θεού Λόγου καλώντας μας σε εγρήγορση και μετάνοια.

Και εμείς, πολλάκις μηρυκάζοντες την μίζερη ενδοκοσμική σοφία φυτοζωούμε με ιδεολογίες και στείρες γνώσεις οι οποίες δίδουν στην καλλίτερη περίπτωση λύσεις και απαντήσεις μέχρι το θάνατο. Πέραν αυτού, τί μέλει γενέσθαι; Τί απαντήσεις δίνει η σοφία των ανθρώπων στις υπαρξιακές μας αναζητήσεις; Ἀντί να προσέξουμε και να διορθώσουμε τίς λανθασμένες επιλογές μας, γινόμαστε κριτές τών πάντων άνευ κριτικής ικανότητος, μηρυκάζοντες ό,τι μάς προσφέρουν οι λεγόμενοι ψευδοσωτήρες της οικουμένης ἤ οι προστάτες τού Θεού «Χριστιανοί» με υπέρμετρο ζήλο, ως υπερασπιστές της πίστεως, και οι εκ διαμέτρου αντίθετοι στην πίστη και την Ἑλληνορθόδοξη παράδοση εξαργυρώνοντας συναλλαγματικές διά την πρόσκαιρη και παροδική αξία και τιμή πού τούς εδώθη ως αντάλλαγμα. Τα νοσοκομεία μάς κρούουν τον κώδωνα τού κινδύνου με τις σοβαρότατες πλέον ελλείψεις, η παλαιότερα ένδοξη Παιδεία μας πνέει το κύκνειο άσμα μακριά από την άμεση διδασκαλία της κριτικής ικανότητας στερώντας από τα παιδιά την δυνατότητα αντιδράσεως στα κακώς κείμενα πού θα συναντήσουν ως ενήλικες, η οικογένεια καταρρέει παραμένοντας ο καθένας στά ατομικά του προβλήματα ενώ τα παιδιά απορροφημένα σε ὀθόνες σκορπούν τον χρόνο τους μακριά από το παιχνίδι, τη μελέτη και φυσικά τον ποιοτικό χρόνο με τούς γονείς τους, μιμούμενα εν τέλει τούς ίδιους τούς γονείς τους. Τί κάνουμε λοιπόν για όλα αυτά; Κρίνουμε τα πάντα από το σαλόνι μας περιμένοντας κάτι να αλλάξει από εκεί; Τί πιθανότητες άραγε υπάρχουν για να γίνει αυτό; Μάς φταίνε οι αρχές, η οικονομική κρίση, οι δάσκαλοι, η ίδια η εκκλησία! Οι δικές μας οι ευθύνες δεν υπάρχουν πουθενά; Δεν μπορούμε να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά; Δεν μπορούμε να τούς διδάξουμε να κρίνουν και να σκέφτονται λύσεις για τα προβλήματά τους; Δεν μπορούμε να τούς διδάξουμε την Ορθοδοξία;

Ο απολυτοποιημένος σκοπός της λεγόμενης οικονομικής κρίσης και τα διάφορα τεχνάσματα ώστε να εμφανίζονται όλο και περισσότεροι πτωχοί για να τούς εξουσιάζουν οι ισχυροί της γης, το επιβεβαιώνει. Όσο κι αν δημιουργούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παγκοσμίου εμβελείας, υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι οι οποίοι καταλήγουν στον υγρό τάφο της Μεσογείου ή και όσοι βρεθούν σε κάποια στεριά ζούν σε καταστάσεις τραγικές πού είναι ντροπή για τη σύγχρονη «προηγμένη» Ευρώπη. Καί, απ’ αυτούς κάποιοι εγείρουν δικαιώματα και αξιώσεις για τα ήθη και τα έθιμα τού τόπου μας, ότι τάχα τούς ενοχλούν. Και να ήταν μόνο αυτοί! Και εμείς ξεχάσαμε την παράδοσή μας, την πίστη μας, την συναδέλφωσή μας, τη φιλία μας, το σεβασμό στο συνάνθρωπο και την ιδιαιτερότητα τού κάθε προσώπου. Αντί να προσπαθήσουμε να βιώσουμε αληθινά χριστιανικά και παραδοσιακά Χριστούγεννα, αποϊεροποιούμε τα πάντα και πολύ περισσότερο τη ζωή μας. Δυστυχώς, πολλάκις γινόμαστε μάρτυρες αυτής της επιλογής βιώνοντας και αυτόν τον θάνατον είτε τον προσωπικό είτε πολύ στενών συγγενών μας αυτές τις ημέρες χαράς, ακολουθώντας τη διασκέδαση και την αμαρτία.

Ἀλήθεια, πού είναι η επί γης ειρήνη πού η Εκκλησία διαλαλεί αυτές τις ημέρες; Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει. Το «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη» ήταν μόνο για την εποχή της παρουσίας τού Χριστού; Και όμως, η ειρήνη υπάρχει και προσφέρεται και σήμερα σε όσους τη ζητούν ως δώρο από το Χριστό επειδή προσπαθούν να βιώσουν την «εν Χριστώ ζωή».

Οι Πατέρες διατύπωσαν τη διδασκαλία τους ζώντας αυτήν την εν Χριστώ ζωή μετά από εμπειρία, περισυλλογή και άσκηση πνευματική. Λογικό και αληθές τούτο, εν αντιθέσει προς τη διάχυτη σημερινή στείρα γνώση άνευ εμπειρίας. Στη ζωή τους δεν ήταν δύσκολο να διατυπώσουν φράσεις και κείμενα, πού όπως και σήμερα γίνεται από πολλούς, αλλά το βίωμα το οποίο απέκτησαν ως δώρο Θεού για τη δόξα τού ίδιου Θεού πού έγινε κατώτερος από τούς αγγέλους για να ανυψώσει το ανθρώπινο γένος στην ουράνια δόξα.

Ἀγαπητοί μου αδελφοί.

Προσδιορίζοντας τη ζωή μας όλοι προσδοκούμε για ένα καλλίτερο κόσμο. Ὅλοι ζητούμε το αγαθό για τη ζωή μας, όλοι γύρω μας συνηγορούν με λόγια παχυλά προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά το αποτέλεσμα συνεχώς παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο. Τί συμβαίνει λοιπόν; Μήπως είμαστε οι ίδιοι φταίχτες της σημερινής ηθικής πρωτίστως καταπτώσεως και μετά οι γύρω μας; Εμείς, ακολουθούμε το Χριστό; Διδασκόμαστε από την ουράνια συγκατάβαση τού Θεού ή προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τις ενοχές μας στις αδυναμίες των άλλων για να δικαιολογηθούμε στη συνείδησή μας;

Εμπρός λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά αρκεί η απόφαση και η αρχή. Ἄς γίνει αυτή τα φετεινά Χριστούγεννα. Μόνο τότε θα αυξηθεί και θα καρποφορήσει η ζωή μας γιατί θα δοκιμάζεται στην εμπειρία των πειρασμών και των συκοφαντιών. Θα χρειαστεί ευθύς και αληθινός τρόπος ζωής βγαλμένος από την εμπειρία της Εκκλησίας.

Η διά θαυματουργικού τρόπου σωτηρία τού ανθρώπου έρχεται από τα βάθη των αιώνων ως παλαιά και νέα, ως παρούσα και μέλουσα διότι «ετέχθη ηίιν σήμερον» ο Χριστός, ο Λυτρωτής τού κόσμου, γιατί στη δόξα Του χωρούμε όλοι, χωρούμε στην δική Του βασιλεία, και ζητά: ανοίξετε την ψυχή σας, καθαρίστε την για να κατοικήσω και εγώ θα σηκώσω όλες τις αμαρτίες και τούς προβληματισμούς σας, εγώ θα σάς αναπαύσω!

Χριστός ετέχθη Αληθώς ετέχθη
Εις έτη πολλά και ευλογημένο το νέο έτος 2019
Ο Μητροπολίτης
Κυδωνίας και Ἀποκορώνου
Δαμασκηνός

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Κυδωνίας Δαμασκηνός: Χωρίς Χριστό ειρήνη δεν υπάρχει»:

Πρόσκληση στον Αρχιεπίσκοπο στον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ναύπλιο
Εορταστικός περίπατος του Μητροπολίτη Μάνης (ΦΩΤΟ)
Ευχέλαιο στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτης
Αμετάκλητη η καθαίρεση του μοναχού Ιγνατίου Σταυροπούλου
Εσπερινός Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας στη Νέα Ιωνία

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο