Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)

Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)

Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)
Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)
imverias.gr/images/Photos/News2019/
September2019/Esper.KallipetraKoura2019-51αντίγραφο.jpg

Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας.

Πριν τον εσπερινό ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μοναχού Θεωνά, επί τη συμπληρώση τριών ετών απο της Κοιμήσεως του.

Στο τέλος τελέστηκε η κουρά (ρασοευχή) ενός εκ των Δοκίμων της Μονής, στον οποίο και δόθηκε το όνομα Μακάριος, προς τιμήν του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Κουρά:

«Σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεός, θρόνον ἅγιον ἐπί γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν».

Μέ αὐτούς τούς λόγους περιγράφει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τό γεγονός τῆς γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ ἄναρχος καί παντοδύναμος Θεός, ὁ Θεός «ὁ ἔχων θρόνον τόν οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν», συγκαταβαίνει χάριν τοῦ πεπτωκότος καί ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου καί ἀρχίζει νά προετοιμάζει τόν ἐπίγειο θρόνο του. Ὅμως αὐτός ὁ θρόνος δέν εἶναι σάν τούς θρόνους τῶν ἐπιγείων βασιλέων, δέν εἶναι ἀπό πολύτιμα ὑλικά καί δέν ἔχει περίτεχνη διακόσμηση γιά νά ἐντυπωσιάζει. Ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ ἐπί γῆς εἶναι ἅγιος καί ἁγιάζεται ἀκόμη περισσότερο ἀπό τήν παρουσία του καί τή συγκατάβασή του. Ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ ἐπί γῆς, αὐτός στόν ὁποῖον ἀπό ἄκρα φιλανθρωπία καί ἀγάπη καταδέχεται νά ἐνθρονισθεῖ, εἶναι ἡ Παναγία Παρθένος, ἡ θυγατέρα τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης, τό Γενέσιο τῆς ὁποίας σεμνοπρεπῶς ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας καί πανηγυρίζει ἡ Ἱερά αὐτή Μονή τῆς Καλλίπετρας, πού τιμᾶται στή χάρη του.

Θρόνος ἅγιος ἡ Παναγία Παρθένος, καί ὁ Θεός τήν προετοιμάζει μέ τρόπο μοναδικό καί ἐξιδιασμένο ἀκόμη καί πρίν ἀπό τή γέννησή της. Γιατί ἡ γέννησή της στόν κόσμο δέν ἦταν τυχαία. Ἦταν καρπός προσευχῆς τῶν εὐσεβῶν της γονέων, τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης. Ἦταν καρπός ὑπομονῆς καί πίστεως στόν Θεό, πού γνωρίζει τόν κατάλληλο χρόνο γιά νά ἱκανοποιεῖ τά αἰτήματα τῶν ἐκλεκτῶν δούλων του. Ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ αὐτούς πού χωρίς καμία ἐπιφύλαξη καί χωρίς κανένα δισταγμό θά τοῦ ἀφιερώσουν τό τέκνο τους, τό μοναδικό, στόν ναό του καί θά τό ἐμπιστευθοῦν στή δική του μέριμνα γιά νά τό προετοιμάσει κατάλληλα, προκειμένου νά διακονήσει τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἄν ὅμως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὑπῆρξε ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ἅγιος θρόνος τοῦ Θεοῦ, ὁ θρόνος τοῦ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθέντος τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου του, ὁ Χριστός δίδει τό δικαίωμα καί τή δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά καταστήσει τόν ἑαυτό του θρόνο του.

Μᾶς ζητᾶ νά τοῦ ἀφιερώσουμε τήν καρδιά μας, ὡς τό κέντρο τῆς ἀγάπης καί τῶν συναισθημάτων μας, γιά νά τήν ἁγιάσει.

«Υἱέ μου, δός μοι σήν καρδίαν», μᾶς λέγει. Ἀλλά δέν περιορίζεται μόνο στήν καρδιά μας. Ζητᾶ καί τό σῶμα μας καί ὅλη τήν ὕπαρξή μας γιά νά τήν καταστήσει ναόν ἅγιό του, γιά νά τήν καταστήσει κατοικητήριο καί οἶκο του.

Τά ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός ὄχι γιατί τά ἔχει ἀνάγκη, ἀλλά γιατί θέλει διά τῆς παρουσίας καί τῆς χάριτός του νά μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς θεότητός του, νά μᾶς κάνει πραγματικά τέκνα του, ἑνωμένα μαζί του ἀπό αὐτή τή ζωή.

Καί ἐάν αὐτά τά ζητᾶ καί τά ὑπόσχεται ὁ Θεός σέ κάθε πιστό, τά ζητᾶ καί τά ὑπόσχεται κατά μείζονα λόγο σέ σένα, πού μέ τή θέλησή σου προσῆλθες καί ἀποφάσισες νά τοῦ τά προσφέρεις, ἐπιλέγοντας τόν δρόμο τῆς ἰσαγγέλου βιοτῆς καί τῆς μοναστικῆς πολιτείας.

Τό μοναχικό ἔνδυμα τό ὁποῖο ἐνεδύθης πρό ὀλίγου κατά τή μοναχική σου κουρά καί ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματός σου δηλώνουν τήν ἀφιέρωσή σου στόν Θεό. Δηλώνουν ὅτι τοῦ προσφέρεις τόν ἑαυτό σου, τήν ψυχή καί τό σῶμα σου, προκειμένου νά τόν καταστήσει θρόνον ἅγιόν του.

Ὅμως δέν ἀρκεῖ ἡ σημερινή προσφορά, δέν ἀρκεῖ νά πεῖ ὁ μοναχός μία φορά «ναί» στόν Χριστό. Χρειάζεται αὐτό τό «ναί» νά τό ἐπαναλαμβάνει καθημερινά μέ τήν προσπάθειά του, μέ τόν ἀγώνα του γιά νά διατηρεῖται ψυχῇ τε καί σώματι καθαρός καί ἁγνός ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν κόσμο, μέ τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί στόν Γέροντά του, μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπομονή.

Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, διότι ὁ ἀγώνας τοῦ μοναχοῦ δέν εἶναι «πρός αἷμα καί σάρκα». Εἶναι «πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας», γιά νά μήν «ὑπνώσῃ πρός θάνατον» πνευματικό, ἀλλά νά ἔχει πάντοτε τή μνήμη τοῦ Θεοῦ μέσα του, ἔτσι ὥστε διά τῆς χάριτός του νά ἁγιάζεται.

Αὐτή τήν προσπάθεια καί αὐτόν τόν ἀγώνα ἔκανε καί ὁ ὅσιος Μακάριος, ὁ ἀδελφός τοῦ μεγάλου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ ἐν τῇ Σκήτει τῆς Βεροίας ἀσκήσαντος μαζί μέ τόν ἀδελφό του ὅσιο Μακάριο, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα θά φέρεις ἀπό σήμερα. Καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπέτυχε νά γίνει «θρόνος ἅγιος τοῦ Θεοῦ» καί νά ἀπολαμβάνει στόν οὐρανό τή θέα τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐπόθησε ἀπό τή νεότητά του.

Αὐτόν τόν ἀγώνα τῆς καθάρσεως καί τῆς ἑνώσεως μέ τόν Θεό διά τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἀσκήσεως, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς προσευχῆς ἀγωνίζου καί ἐσύ ὑπό τήν στοργική καθοδήγηση τοῦ Γέροντός σου, τοῦ π. Παλαμᾶ, καί εὔχομαι πατρικά διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς προστάτιδος καί ἐφόρου τῆς Μονῆς σου καί ὅλων τῶν μοναζόντων, καί τοῦ ὁσίου Μακαρίου νά ἀξιωθεῖς καί σύ νά γίνεις, ὅπως καί ἐκεῖνος, ὅπως καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, «θρόνος ἅγιος τοῦ Θεοῦ» καί νά ἀπολαύσεις τῆς αἰωνίου ζωῆς καί βασιλείας του.

Βέβαια ὁ ἅγιος Μακάριος τά ἐπέτυχε ὅλα αὐτά, διότι προήρχετο ἀπό μία εὐλογημένη καί ἁγία οἰκογένεια, πού ὅλοι ἁγίασαν, ἀπό τόν πατέρα καί τή μητέρα καί τά ἀδέλφια, ἔχοντας, θά ἔλεγα, σάν πρῶτο καί μεγαλύτερο τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Καί σύ ὅμως, ὅπως πληροφορήθηκα, προέρχεσαι ἀπό μία εὐλογημένη οἰκογένεια, μία οἰκογένεια πού τά μέλη της εἶναι πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καί ἐκεῖνοι ἀγωνίζονται αὐτόν τόν ἀγώνα τόν καλόν, τόν ἀγώνα τῆς πίστεως. Γι᾽ αὐτό καί μέ πολλή προσευχή σέ παρέδωσαν ἐδῶ, στά χέρια τῆς Παναγίας, στόν θρόνο τῆς Παναγίας τῆς Καλλίπετρας, γιά νά ἀγωνισθεῖς καί σύ, γιατί τίποτε δέν ἐπιτυγχάνουμε χωρίς ἀγώνα, χωρίς προσευχή ἀλλά καί χωρίς ὑπακοή. Νά εἶσαι βέβαιος ὅτι μέ τίς εὐχές καί τήν προσπάθεια τοῦ Γέροντός σου καί τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μέ τίς εὐχές τῶν οἰκείων σου, μέ τίς εὐχές τοῦ Ἐπισκόπου σου καί ὅλων τῶν παρευρισκομένων, πού εἶναι ἐδῶ πρωτίστως γιά τήν Παναγία μας ἀλλά καί γιά τή δική σου αὐτή εὐλογημένη στιγμή. Ὅλοι θά εὐχόμεθα, ὄχι νά προκόψεις ἀλλά νά ἁγιάσεις. Αὐτή εἶναι ἡ εὐχή μας. Νά ζήσεις, παιδί μου.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Κουρά μοναχού στην Πανηγυρίζουσα Μονή Παναγίας Καλλίπετρας (ΦΩΤΟ)»:

Εορτή Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης
Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Ροβελίστης Άρτης
Εορτή Γενεθλίου της Θεοτόκου στη Μονή Θεοσκεπάστου Σοχού (ΦΩΤΟ)
Πανήγυρις Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Ηράκλειο Κρήτης

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο