Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελέημων: Ας ξεχάσουμε κάθε είδος κακίας

Βεροίας Παντελέημων: Ας ξεχάσουμε κάθε είδος κακίας

Βεροίας Παντελέημων: Ας ξεχάσουμε κάθε είδος κακίας

Βεροίας Παντελέημων: Ας ξεχάσουμε κάθε είδος κακίας

Την Κυριακή της Τυρινής 1 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως στον Iερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Στο τέλος ανέγνωσε τη συγχωρητική ευχή με την ευκαιρία της ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αφού ζήτησε πρώτα ο ίδιος τη συγχώρηση από το εκκλησίασμα έδωσε στη συνέχεια την πατρική του ευχή και συγχώρηση σε όλους.

Η Ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Καί λήθην τῆς κακίας παντελῆ ποιήσωμεν».

Μᾶς καλεῖ ἀπόψε ἡ Ἐκκλησία μας νά εἰσέλθουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, νά εἰσέλθουμε στό στάδιο τῶν ἀρετῶν τό ὁποῖο ἀνοίγει, γιά νά μᾶς προετοιμάσει μέ τή νηστεία καί τόν πνευματικό ἀγώνα ὥστε νά γίνουμε καί ἐμεῖς συμμέτοχοι στό θεῖο Πάθος καί στή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ὅπως ὅμως κανένας ἀθλητής δέν εἰσέρχεται ἀπροετοίμαστος στό στάδιο, ἀλλά ὅλοι δοκιμάζουν πρῶτα τίς δυνάμεις τους προθερμαινόμενοι γιά τά ἀθλήματα στά ὁποῖα θά ἀγωνισθοῦν καί ἀκοῦν τίς τελευταῖες συμβουλές τῶν προπονητῶν τους, πρίν νά κατεβοῦν στόν στίβο, ἔτσι καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Τριωδίου μέ τούς ὕμνους καί τά ἀναγνώσματά της γιά τήν ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ ἐντατικοτέρου ἀγῶνος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ νά ἀναλάβουμε. Καί ἀπόψε μᾶς δίδει τίς τελευταῖες συμβουλές πρίν ἀπό τήν ἐκκίνηση.

Οἱ συμβουλές δέν εἶναι θεωρητικές, ἀλλά προέρχονται ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων της, ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ἱερῶν ὑμνογράφων της, οἱ ὁποῖοι συνέθεσαν τά κατανυκτικά τροπάρια, πού ἀκούσαμε πρό ὀλίγου στόν Ἑσπερινό, καί ἀποτύπωσαν σέ αὐτά τά βιώματά τους ἀπό τόν ἀγώνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στόν ὁποῖο καλοῦν καί ἐμᾶς τώρα νά συμμετάσχουμε.

Σέ μία ἀπό τίς παροτρύνσεις τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου πού ἀκούσαμε στό πρῶτο στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ ἄς σταθοῦμε γιά λίγο αὐτή τήν ὥρα.

Τί μᾶς προτρέπει, λοιπόν, νά κάνουμε; «Λήθην τῆς κακίας παντελῆ ποιήσωμεν».

Μᾶς προτρέπει νά ξεχάσουμε ὁλοκληρωτικά τήν κακία, νά ξεχάσουμε δηλαδή, πρίν νά ἀποδυθοῦμε στόν πνευματικό μας ἀγώνα, κάθε εἶδος κακίας καί ἁμαρτίας, νά βγάλουμε ἀπό τή σκέψη καί τή ζωή μας κάθε τι κακό καί ἔτσι νά ξεκινήσουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς προτροπῆς εἶναι νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι δέν ὑπάρχουν κάποιες μικρότερες δῆθεν ἁμαρτίες ἤ πάθη ἤ κακίες, τά ὁποῖα μποροῦμε νά τά ἀφήσουμε νά ἐπιβιώνουν στήν ψυχή μας καί νά μήν ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά. Ὁ Χριστός δέν μᾶς ζητᾶ νά ἀγωνισθοῦμε μόνο ἐναντίον τῶν μεγάλων παθῶν καί τῶν μεγάλων ἁμαρτιῶν ἀλλά ἐναντίον ὅλων. Διότι, ὅσο μικρό καί ἀσήμαντο καί ἄν εἶναι ἕνα πάθος ἤ μία ἀδυναμία, πρέπει νά τήν ἐκριζώσουμε. Καί ἐάν δέν μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτήν καί δέν μποροῦμε νά τήν νικήσουμε, τότε σημαίνει ὅτι δέν εἶναι τόσο μικρή ὅσο νομίζουμε, γιατί κυριαρχεῖ ἐπάνω μας καί μᾶς ἐπηρεάζει καί μᾶς ἐμποδίζει νά φθάσουμε μέ ἐπιτυχία στό τέρμα τοῦ ἀγῶνος μας νικητές.

Καί ὅπως μία μικρή πέτρα, ἕνα μικρό χαλίκι, ἕνα μικρό ἐμπόδιο μποροῦν νά κάνουν τόν δρομέα ἤ τόν ἄλτη νά χάσει τόν ρυθμό του καί νά παραπατήσει καί νά πέσει καί νά μήν τερματίσει, ἔτσι καί μία μικρή ἀδυναμία, ἕνα μικρό ἐλάττωμα, μία μικρή κακία, μπορεῖ νά ἀποσυντονίσει καί τόν δικό μας ἀγώνα, μπορεῖ νά γίνει ἐμπόδιο στήν προσευχή, στή μετάνοια, στή νηστεία, καί νά μᾶς στερήσει τήν νίκη στόν ἀγώνα μας. Καί εἶναι πραγματικά τραγικό, ἐνῶ θέλουμε νά ἀγωνισθοῦμε, ἐνῶ ἀποδυόμεθα στήν προσπάθεια, γιά κάτι μικρό καί ἀσήμαντο νά μήν φθάσουμε στόν ἐπιδιωκόμενο στόχο.

Ὅμως τά μικρά ἐλαττώματα καί οἱ μικρές ἀδυναμίες καί κακίες εἶναι ἐπικίνδυνα καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Γιατί εἶναι σάν τήν κερκόπορτα, εἶναι σάν μία μικρή χαραμάδα, τήν ὁποία ἀφήνουμε ἀνοικτή, καί τήν ὁποία ἀξιοποιεῖ ὁ ἀντίδικος τῆς ψυχῆς μας, ὁ διάβολος, γιά νά εἰσέλθει μέσα της καί νά μᾶς ἐνοχλεῖ καί νά μᾶς πολεμᾶ. Εἶναι ἡ πρόσβαση πού τοῦ δίνουμε γιά νά ἐπεκταθεῖ στήν ψυχή μας καί νά καταστρέψει ὅ,τι καλό προσπαθοῦμε νά οἰκοδομήσουμε.

Γι᾽αὐτό ἄς ἀκούσουμε τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί ἄς ξεχάσουμε κάθε εἶδος κακίας, ἄς βάλλουμε ὡς στόχο τῆς προσπαθείας μας νά ἀπαλλαγοῦμε ἀκόμη καί ἀπό ὅσα μᾶς φαίνονται μικρά καί ἀσήμαντα. Ἄς ἀφήσουμε ἔξω ἀπό τήν ψυχή μας, ἀπό τόν νοῦ μας καί ἀπό τήν καθημερινότητά μας κάθε κακία, κάθε ἀδυναμία, κάθε λογισμό, κάθε κακή συνήθεια, πού μπορεῖ νά γίνει ἐμπόδιο στόν ἀγώνα μας, πού μπορεῖ νά ἀποσπάσει τήν προσοχή μας καί νά μᾶς παγιδεύσει. Καί ἄς ἀρχίσουμε μέ χαρά τόν πνευματικό ἀγώνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀξιοποιώντας τίς πνευματικές εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας καί, «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν», νά φθάσουμε προετοιμασμένοι κατάλληλα στό τέλος καί νά γίνουμε καί ἐμεῖς μέτοχοι τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς του.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελέημων: Ας ξεχάσουμε κάθε είδος κακίας»:

Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)
Εορτή Αγίων Ευτροπίου Κλεονίκου και Βασιλίσκου
Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως στο Λαγκαδά (ΦΩΤΟ)
Πατρών Χρυσόστομος: Εάν δε συγχωρούμε δε θα μας συγχωρήσει ο Κύριος
Πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Άγιο Νικόλαο Άργους

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο