Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτηρίαν», ψάλαμε πρίν ἀπό λίγo σέ ἕνα ἀπό τά τροπάρια τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγία Μητέρα μας, στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένες ὅλες αὐτές οἱ ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, oἱ ἡμέρες πού μᾶς προετοιμάζουν γιά νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Μεταστάσεώς της.

Καί ἐκφράσαμε μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας πρός τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου καί μητέρα μας, τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας γιά τήν προστασία καί τή σωτηρία πού μᾶς παρέχει.

«Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτηρίαν».

Πρίν ἀπό αἰῶνες οἱ πατέρες μας οἰκοδομοῦσαν τείχη καί κάστρα γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπό τούς ἐχθρούς πού τούς ἀπειλοῦσαν, γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπό ὅλους ἐκείνους τούς ἐπιδρομεῖς καί τούς πειρατές πού ὑπέβλεπαν τή γῆ τους καί ἐποφθαλμιοῦσαν τά ἀγαθά πού μέ κόπο εἶχαν συγκεντρώσει, ἀλλά καί γιά νά προφυλάξουν τούς ἑαυτούς καί τίς οἰκογένειές τους ἀπό τούς κινδύνους πού διέτρεχαν ζώντας ἀπροστάτευτοι ἀπό τήν μανία τῶν ἐπιβούλων.

Στήν προστασία πού προσέφερε τό τεῖχος ἀναζητοῦσαν οἱ ἄνθρωποι τή σωτηρία τους ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πολεμίων, καί ἐκεῖ κατέφευγαν πάντοτε στίς δύσκολες ὧρες τῶν ἐπιθέσεων καί τοῦ πολέμου. Καί δέν ἦταν λίγες οἱ φορές πού οἱ πατέρες μας περιέφεραν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας στά τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου νά τούς προστατεύσει ἀπό τίς ἐπιθέσεις καί τίς πολιορκίες τῶν βαρβάρων, καί ἐκείνη μέ θαυμαστό πάντοτε τρόπο τούς ἔσωζε.

Ὅμως ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν ἀναφέρεται ἐδῶ μόνο στήν προστασία πού προσφέρει ἡ Παναγία μας ἀπό τούς ὁρατούς ἐχθρούς· ἀναφέρεται καί στήν προστασία πού μᾶς προσφέρει ἀπό τούς ἀοράτους ἐχθρούς, ἀπό ὅλα τά λυπηρά καί δυσάρεστα πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡ ζωή καί ὁ κόσμος, ἀπό τίς προσβολές τοῦ πονηροῦ καί τίς ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀνθρωπίνης κακίας.

Διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία μέ τίς πρεσβεῖες της στόν Υἱό της καί τίς σωτήριες ἐπεμβάσεις της εἶναι σέ θέση νά ἀποτρέψει τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου ἐναντίον μας· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή χάρη της μπορεῖ νά ἀμβλύνει τήν ἔνταση τοῦ πειρασμοῦ· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή μητρική της ἀγάπη μπορεῖ νά ἁπαλύνει τή θλίψη καί τόν πόνο πού μᾶς προκαλοῦν οἱ ἀσθένειες καί οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή χάρη της μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσει ἀπό κινδύνους καί ἀσθένειες πού μᾶς ἀπειλοῦν, ὅπως καί ἀπό τήν πανδημία πού ἀπειλεῖ τούς τελευταίους μῆνες καί τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Καί ἐάν τό τεῖχος πού κατασκευάζουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάποιους κινδύνους καί ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτό τό καταφύγιό μας στίς δύσκολες ὧρες, ἡ Παναγία μας μᾶς προσφέρει ἀκόμη ἀποτελεσματικότερη προστασία ἀπό ὅ,τι καί ἐάν στρέφεται ἐναντίον μας.

Καί ἐάν οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουμε μέσα στό τεῖχος γιά νά προστατευθοῦμε ἀπό τά βέλη τοῦ ἐχθροῦ, πολύ περισσότερο θά πρέπει νά καταφεύγουμε στό πνευματικό τεῖχος τό ὁποῖο εἶναι γιά μᾶς ἡ Παναγία μας, γιά νά ἀποφεύγουμε τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ, ὥστε νά παραμένουμε πάντοτε σῶοι καί ἀσφαλεῖς ἀπό τίς προσβολές του.

Καί ἐάν τά τείχη πού ὑψώνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐξασφαλίζουν τή ζωή καί τά ὑλικά ἀγαθά μας, τό πνευματικό τεῖχος πού μᾶς προσφέρει μέ τήν παρουσία της στή ζωή μας ἡ Παναγία μας μᾶς ἐξασφαλίζει τή σωτηρία μας, μᾶς χαρίζει τήν αἰώνια ζωή κοντά στόν Υἱό της, μᾶς χαρίζει τά αἰώνια ἀγαθά πού ἑτοίμασε ὁ Θεός «τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν δυνατότητα πού μᾶς προσφέρει ἡ Παναγία μας, ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρουν οἱ καθημερινές Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί ἄς προσφεύγουμε στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας. Ἄς τήν παρακαλοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας νά εἶναι καί γιά μᾶς καί γιά τήν πατρίδα μας τεῖχος ἰσχυρό καί ἀπρόσβλητο τόσο ἀπό τούς ὁρατούς ὅσο καί ἀπό τούς ἀοράτους ἐχθρούς πού μᾶς ἐπιτίθενται καί μᾶς πολιορκοῦν. Ἄς προσφεύγουμε στήν Παναγία μας μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη καί κυρίως ἄς ὑπακούουμε στή σωτήρια μητρική συμβουλή καί παρότρυνση της, τήν ὁποία μᾶς δίδει καί μέ τούς λόγους της ἀλλά κυρίως μέ τή ζωή της. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ὑπακοή στόν Υἱό της καί στό θέλημά του.

Ἄν ἀγωνιζόμεθα νά ρυθμίζουμε σύμφωνα μέ αὐτό τή ζωή μας, τότε ἡ Παναγία μας θά μᾶς προστατεύει καί θά δέεται στόν Κύριό μας καί Υἱό της γιά τή σωτηρία μας ἀπό παντός κακοῦ καί ἀπό πάσης ἐπηρείας ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν καί τή ζωή μας καί πολύ περισσότερο τήν ψυχή μας καί τή σωτηρία μας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας εξασφαλίζει τη σωτηρία μας»:

Η Σάμος εόρτασε τους προστάτες Αγίους της
Μάνης Χρυσόστομος: Το πρόσωπο της Παναγίας μας γαληνεύει
Εορτή Αγίων Επτά Παίδων των εν Εφέσω
Εορτή Αγίας Ελέσης στα Κύθηρα (ΦΩΤΟ)

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις