Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)

Βεροίας Παντελεήμων: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)

Βεροίας Παντελεήμων: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)

Βεροίας Παντελεήμων: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)

Τo Σάββατο 28 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Νέα Νικομήδεια Ημαθίας επί τη εορτή των εν Νικομηδεία Δισμυρίων Μαρτύρων.

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας:

«Θεῖον στράτευμα, πόλις ἁγία, περιούσιος λαός Κυρίου, ἀνεδείχθητε Δισμύριοι Μάρτυρες».

Παραμονή τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση, παραμονή τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων, ὅλων ἐκείνων δηλαδή τῶν ἀναριθμήτων καί ἀκάκων νηπίων, τά ὁποῖα μέ ἐντολή τοῦ Ἡρώδου ἐφονεύθησαν, προκειμένου νά ἐξοντωθεῖ, ὅπως νόμιζε, καί τό θεῖο βρέφος, ὁ Ἰησοῦς, καί ἡ Ἐκκλησία μας, ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ ἐνορία σας, τιμᾶ σήμερα τή μνήμη τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων. Τιμᾶ τούς εἴκοσι χιλιάδες χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἑόρταζαν στόν ναό τῆς Νικομηδείας τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί κάηκαν ζωντανοί μέσα στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ ἀπό τή φωτιά πού ἔβαλαν οἱ εἰδωλολάτρες στόν ναό γιά νά θανατώσουν τούς χριστιανούς.

Εἴκοσι χιλιάδες πιστοί, μία ὁλόκληρη πόλη, ἕνας θεῖος στρατός, ὅπως τούς χαρακτηρίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ὑπέμειναν ἕνα φρικτό μαρτύριο ἐξαιτίας τοῦ τυφλοῦ μίσους καί τῆς κακίας κάποιων ἀνθρώπων καί ἑνός αὐτοκράτορος, τοῦ Διοκλητιανοῦ, πού σάν ἄλλος Ἡρώδης, πίστευσε καί αὐτός ὅτι μέ τέτοιες μαζικές ἀνθρωποθυσίες θά μποροῦσε νά ἐξαφανίσει τούς χριστιανούς καί νά ἐξαλείψει τήν πίστη στόν Χριστό.

Ὅμως ἀντί νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του, ἄνοιξε στούς εἴκοσι χιλιάδες αὐτούς πιστούς διάπλατα τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ καί προσέφερε στήν Ἐκκλησία σέ μία στιγμή, σέ μία ἡμέρα εἴκοσι χιλιάδες μάρτυρες. Τήν ὥρα πού ἑόρταζαν τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνοι ἀναγεννήθηκαν μέ τό μαρτύριό τους στήν ἄνω ζωή, στήν αἰώνιο ζωή τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί ἔγιναν πολίτες τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, «συμπολίτες τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ». Καί ἔτσι, ἀντί νά ἐξαλειφθεῖ ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ, γράφθηκαν τά ὀνόματά τους ἐν βίβλῳ ζωῆς καί τό μαρτύριο τους ἔγινε ἡ ἀφορμή νά ἐνισχυθεῖ ἡ πίστη καί τῶν ἄλλων χριστιανῶν ἀλλά καί νά πιστεύσουν καί πολλοί εἰδωλολάτρες στόν Χριστό.

Αὐτό τό γεγονός, αὐτό τό θαῦμα ἀποδεικνύει τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ στόν κόσμο ὄχι μόνο μέσα ἀπό τά καλά καί τά εὐχάριστα, ἀλλά καί μέσα ἀπό τά δυσάρεστα καί τά ὀδυνηρά, μέσα ἀπό τά ἐπίπονα καί δύσκολα.

Ἔτσι συνέβαινε πάντοτε καί ἔτσι συμβαίνει ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας. Γιατί πάντοτε ὑπῆρχαν καί θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά ἐξαφανίσουν τήν Ἐκκλησία καί ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό. Ἀλλά αὐτοί πάντοτε θά ἀποτυγχάνουν στίς προσπάθειες καί στίς προσδοκίες τους, διότι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν» τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεως, γιατί τίποτε δέν εἶναι ἱκανό, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, νά καταποντίσει τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐξαλείψει ἀπό τόν κόσμο τήν πίστη καί τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς δέν θά πρέπει οὔτε νά ἀνησυχοῦμε οὔτε νά φοβόμαστε γιά τίς ἐπιθέσεις καί τόν πόλεμο πού δέχεται ἀκόμη καί στίς ἡμέρες μας ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο σέ περιβάλλοντα ἐχθρικά, ἀλλά κάποιες φορές ἀκόμη καί στήν πατρίδα μας, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεῖο καθίδρυμα, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού παρατείνεται στούς αἰῶνες μέσα στόν κόσμο καί ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους καί ἀναδεικνύει μάρτυρες καί ὁμολογητές τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί κατισχύει τῶν ἐχθρῶν της μέ τή δύναμη τοῦ ἀρχηγοῦ της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ὅμως πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ δική μας στάση σέ σχέση μέ τήν πίστη μας στόν Χριστό καί τήν ὁμολογία τοῦ ὀνόματός του. Γιατί μία στιγμή μπορεῖ νά εἶναι κρίσιμη γιά τό αἰώνιο μέλλον μας, ὅπως μία στιγμή ἦταν αὐτή πού ἄνοιξε καί γιά τούς τιμωμένους ἁγίους μάρτυρες τήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά παραμένουμε πάντοτε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι καί ἕτοιμοι νά ὁμολογήσουμε αὐτή μας τήν πίστη, ἔστω καί ἄν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τήν ἀμφισβητοῦν, τήν συκοφαντοῦν ἤ ἀκόμη καί τήν πολεμοῦν. Γιατί μία στιγμή ἀρνήσεως μπορεῖ νά μᾶς στερήσει τόν μεγαλύτερο θησαυρό στόν ὁποῖο μπορεῖ νά ἀποβλέπει ὁ ἄνθρωπος, τήν οὐράνιο δηλαδή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μία στιγμή πίστεως καί ὁμολογίας μπορεῖ νά καταστήσει καί ἐμᾶς κληρονόμους τῆς αἰωνίου ζωῆς καί ὅσων ὑπόσχεται ὁ Χριστός σέ ἐκείνους πού τόν πιστεύουν καί τόν ὁμολογοῦν.

Ἄς ἐμπνευσθοῦμε, λοιπόν, ὅλοι, καί ἰδιαιτέρως ἐσεῖς, πού ἔχετε τήν τιμή νά ἕλκετε τήν καταγωγή σας ἀπό τήν πατρίδα τῶν ἑορταζομένων ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων, ἀπό τό παράδειγμα τῆς πίστεως καί τῆς ὁμολογίας τους καί ἄς τούς μιμηθοῦμε γιά νά ἀξιωθοῦμε νά τούς συναντήσουμε στόν οὐρανό γιά νά ὑμνοῦμε καί νά δοξολογοῦμε μαζί τους τόν δι᾽ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρία ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν να εξαφανίσουν την Εκκλησία (ΦΩΤΟ)»:

Βαπτίσεις 30 κατηχουμένων από τον Μητροπολίτη Μπραζαβίλ
Εορτή Αγίων Νηπίων που σφαγιάστηκαν με διαταγή του Ηρώδη
Εξόδιος ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου
Η εορτή του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία
Πανήγυρις Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ στη Σκουριώτισσα Κύπρου
Εορτή Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στα Τρίκαλα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις