Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 9 Απριλίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

9 Απριλίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

9 Απριλίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

9 Απριλίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Οι Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας διαβάζονται στην Εκκλησία κατά την Δ´ εβδομάδα των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων· ο γαρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής, Άχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας·

Χαίρε, η στήλη της παρθενίας· χαίρε, η πύλη της σωτήριας.
Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως· χαίρε, χορηγέ θεϊκής αγαθότητος.
Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τούς συλληφθέντας αισχρώς· χαίρε, συ γαρ ενουθέτησας τούς συληθέντας τον νουν.
Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα· χαίρε, η τον σπορέα της αγνείας τεκούσα.
Χαίρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως· χαίρε, πιστούς Κυρίω ἁρμόζουσα.
Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων· χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε αγίων.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ύμνος άπας ηττάται συνεκτείνεσθαι σπεύδων τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου· ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς αν προσφέρωμεν σοι, Βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ών δέδωκας ημίν τοις σοι βοώσιν·
Αλληλούια.

Συνέχεια: Δ´ Χαιρετισμοί στην Παναγία

Ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου ένα απαραίτητο βιβλίο για κάθε Ιερό Ναό, κληρικό, ιεροψάλτη και για όλους τους φιλακολούθους χριστιανούς.

Ακαθιστος Υμνος

Σχετικά άρθρα με «9 Απριλίου: Δ´ Χαιρετισμοί της Παναγίας»:

Εορτή Αγίου Ευψυχίου που μαρτύρησε στην Καισαρεία
Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος
40νθήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ
Αντιδρά και η Εκκλησία της Κρήτης στους νέους δασικούς χάρτες
86 χρόνια από τον πετροπόλεμο στην Κάλυμνο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο