Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Αποκαλυψις Ιωαννου

Ψαλμοί Ψαλμός 10 Ψαλμοί Ψαλμός 15 Ψαλμοί Ψαλμός 18 Ψαλμοί Ψαλμός 27 Ψαλμοί Ψαλμός 34 Ψαλμός 91 Ψαλμός 70 Ψαλμός 99

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 8

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 8 Το σάλπισμα των επτά σαλπίγγων Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 8 Η´\ΚΑΙ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. 2 Καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν...

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 6

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 6 Τὸ ἄνοιγμα τῶν σφραγίδων Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΚΑΙ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος...

Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 20 Ψαλμοί Ψαλμός 30 Ψαλμοί Ψαλμός 49 Ψαλμοί Ψαλμός 56 Ψαλμός 80 Βασιλειών Α' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 126 Νεεμίας Κεφάλαιο 3

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 5

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 5 ῞Ορασις τοῦ ᾿Αρνίου τοῦ Θεοῦ Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 5 Ε´\ΚΑΙ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις