Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Αποκαλυψις Ιωαννου

Ιώβ Κεφάλαιο 6

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 13

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 13 ῾Η ὅρασις τῶν θηρίων Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα...

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 11

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 11 Οι δύο μάρτυρες Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 11 ΙΑ´\ΚΑΙ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ράβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ...

Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 11 Ψαλμοί Ψαλμός 16 Ψαλμοί Ψαλμός 40 Ψαλμοί Ψαλμός 43 Ψαλμοί Ψαλμός 53 Εσθήρ Κεφάλαιο 2 Ψαλμός 118 Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 4 Νεεμίας Κεφάλαιο 4

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 10

Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 10 Ο δυνατός άγγελος και το μικρόν βιβλίον Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο 10 Ι´\ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις