Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Κατα Μαρκον

Ψαλμός 139 Ιώβ Κεφάλαιο 3 Ψαλμός 149 Ωσηέ Κεφάλαιο 3 Αμώς Κεφάλαιο 4

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 10

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 10 Περὶ διαζυγίου Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 10 Ι´\ΚΑΙ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας διὰ τοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 καὶ προσελθόντες...

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 8

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 8 Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 8 Η´\ΕΝ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς· 2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον...

Γένεσις Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 1 Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 5 Ψαλμοί Ψαλμός 24 Ψαλμοί Ψαλμός 55 Ψαλμός 85 Ψαλμός 92

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 7

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 7 Ο Ιησούς Χριστός αποκρίνεται εις τας επικρίσεις ότι παραβαίνει τους τύπους του νόμου Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 7 Ζ´\ΚΑΙ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων· 2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις