Προσευχή | proseuxi.gr

Κατα Μαρκον

Ησαΐας Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 8

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16 ῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΚΑΙ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2...

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 14

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 14 Συνωμοσία πρὸς θανάτωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΗΝ δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες...

Επιστολές Παύλου Προς Κορινθίους Α΄ Κεφάλαιο 8 Μακκαβαίων Γ' Κεφάλαιο 3 Ωσηέ Κεφάλαιο 4

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13

Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προλέγει τὴν καταστροφὴν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν συντέλειαν τοῦ αἰῶνος Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΚΑΙ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσκαλε...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις