Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Αγρυπνιες » Αγρυπνία Αγίου Γερασίμου στο άβατο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Αγρυπνία Αγίου Γερασίμου στο άβατο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Αγρυπνία Αγίου Γερασίμου στο άβατο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Αγρυπνία Αγίου Γερασίμου στο άβατο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το βράδυ στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία στο άβατο της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Στην διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τελέστηκε η μεγαλοσχημία του Μοναχού Δαβίδ, αδελφού της Ιεράς Μονής.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερον ἐξελέξατό σε … Κύριος ὁ Θεός … αὐτῷ ἀγγελικῶς λατρεύειν, αὐτῷ ὁλοκλήρως δουλεύειν, τά ἄνω φρονεῖν, τά ἄνω ζητεῖν».

Ἀγρυπνήσαμε ἀπόψε τιμώντας ἐδῶ, στόν πανηγυρίζοντα ἱερό μας ναό, τήν ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ καί θαυματουργοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἑνός μεγάλου ἀσκητοῦ καί ἐκ τῶν προστατῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς. Τιμήσαμε ταπεινά καί κατά χρέος τόν ὅσιο τόν ὁποῖο ἐτίμησε καί ἐδόξασε ὁ Θεός, διατηρώντας διά τῆς Χάριτός του ἄφθορο καί ἀκέραιο τό ἱερό σκήνωμά του μέχρι σήμερα εἰς ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητός του, ἀλλά καί καθιστώντας το πηγή ἀκένωτο πολυαρίθμων θαυμάτων καί ἰάσεων σωματικῶν καί ψυχικῶν νοσημάτων.

Ἐτίμησε ὁ Θεός τόν ὅσιο Γεράσιμο, διότι καί ὁ ὅσιος τόν ἐτίμησε μέ τήν ὁλοκληρωτική ἀφιέρωσή του καί μέ τόν ἔνθεο ζῆλο του γιά τήν ἄσκηση, τήν προσευχή, τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν ἀπόλυτη ὑπακοή στό θέλημά του.

Ἀπαρνήθηκε τόν κόσμο ὁ ὅσιος καί ἀναζήτησε τόν Θεό μέ ὅλη τή δύναμη τῆς νεανικῆς του ψυχῆς, χωρίς νά ὑπολογίσει τί ἄφηνε πίσω του, ἀλλά οὔτε καί τούς κόπους, τίς ταλαιπωρίες, τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς, πού ἐπρόκειτο νά ἀντιμετωπίσει ἐνδυόμενος τό μοναχικό ράσο, γιατί ἡ καρδιά του ἐφλέγετο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πυρπολεῖτο ἀπό τόν θεῖο ἔρωτα, ἀνεπαύετο στήν αἴσθηση τῆς παρουσίας του, ὁπουδήποτε καί ἄν βρισκόταν.

Τόν Θεό ἐπιζητοῦσε μόνο ὁ ὅσιος, σέ Αὐτόν ἐπιθυμοῦσε νά εἶναι προσηλωμένος, σέ Αὐτόν μόνο ἐπεδίωκε νά εὐαρεστεῖ, Αὐτόν μόνο ἐπιποθοῦσε νά ὑμνεῖ καί νά δοξάζει νυχθημερόν.

Αὐτός ὁ πόθος καί ἡ ἀγάπη του γιά τόν Θεό ἔκαναν τόν ὅσιο Γεράσιμο νά ἀνεβαίνει ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα πρός Αὐτόν, τόν ἔκαναν νά τόν προσεγγίζει ὁλοένα καί περισσότερο, γιατί ὁ Θεός δέν ἀρνεῖται νά συναντήσει ὅσους τοῦ ζητοῦν τή συνάντηση, δέν ἀρνεῖται νά ποιήσει μονήν στίς ψυχές ἐκείνων πού τόν ἀγαποῦν καί τηροῦν τόν λόγο του, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου μας, δέν ἀρνεῖται νά προσφέρει τή χάρη του σέ ἐκείνους πού καθαίρουν μέ τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά τους τό σῶμα καί τόν νοῦ καί τήν ψυχή τους ἀπό κάθε ρύπο καί σκιά ἁμαρτίας, καί νά τούς ἁγιάσει.

Ἔτσι ἔζησε ὁ ὅσιος Γεράσιμος ὁ νέος καί ἀναδείχθηκε ὄχι ἁπλῶς ἀσκητής ἀλλά καί πρότυπο ἀληθοῦς καί γνησίας μοναστικῆς ζωῆς καί πολιτείας. Καί ἀποτελεῖ ἀγαθή συγκυρία ὅτι κατά τήν ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποία τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μονή μας τόν μεγάλο αὐτόν ὅσιο, λαμβάνεις καί σύ τό μέγα καί ἀγγελικό σχῆμα.

Ὅλα αὐτά τά χρόνια ἔζησες ἀφοσιωμένος στόν Θεό καί στή μοναχική ζωή, πρόθυμος νά συνδράμεις σέ κάθε ἀνάγκη τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς καί τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος, σκεῦος εὔχρηστον σέ κάθε διακονία. Καί σήμερα ὁ Θεός σέ καλεῖ νά ἐνδυθεῖς τό μέγα σχῆμα. Σέ καλεῖ νά ἀγωνισθεῖς ἀκόμη περισσότερο, γιά νά ἀφοσιωθεῖς ἀκόμη περισσότερο στήν ἀγάπη καί στή λατρεία του, στήν προσευχή καί στήν προσπάθεια νά ἑνωθεῖς ὁλοκληρωτικά μαζί του.

«Σήμερον ἐξελέξατό σε … Κύριος ὁ Θεός … αὐτῷ ἀγγελικῶς λατρεύειν, αὐτῷ ὁλοκλήρως δουλεύειν, τά ἄνω φρονεῖν, τά ἄνω ζητεῖν».

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, πού δέν περιορίζεται μόνο μέσα στόν ναό κατά τίς ὧρες τῆς θείας λατρείας, ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν καθημερινότητα τοῦ μοναχοῦ, στίς πράξεις καί τίς ἐνέργειές του, στήν ἀναστροφή του, στούς λογισμούς του, στόν προσωπικό του ἀγώνα γιά τήν κάθαρση, εἶναι τό ἔργο τοῦ μοναχοῦ, ἐάν θέλει νά λατρεύει τόν Θεό «ἀγγελικῶς», ἐάν θέλει νά ζεῖ ὄντως «ἰσάγγελο» πολιτεία, ὅπως ἀποκαλοῦν οἱ πατέρες τή μοναχική ζωή, ἐάν θέλει νά μιμεῖται τούς ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι «ὁλοκλήρως» δουλεύουν «τῷ Θεῷ».

Καί αὐτό ἐπιτυγχάνεται, ὅταν ὁ μοναχός ἀγωνίζεται νά ἀπομακρύνει ἀπό τήν ψυχή του κάθε βιοτική μέριμνα, πού τοῦ ἀποσπᾶ τήν προσοχή ἀπό τήν ἀφοσίωση στόν Θεό, νά ἀπομακρύνει ἀπό τόν νοῦ του κάθε λογισμό, ὁ ὁποῖος τόν ἀποσπᾶ ἀπό τή μελέτη καί τήν ἀδιάλειπτο μνήμη τοῦ Θεοῦ, τόν ἀπομακρύνει ἀπό τή μόνη σωτήρια μέριμνα, ἀπό τόν μόνο σώζοντα λογισμό, «τά ἄνω φρονεῖν, τά ἄνω ζητεῖν».

Ὁ ἀγώνας αὐτός δέν εἶναι εὔκολος καί πρό πάντων δέν εἶναι σύντομος. Εἶναι ἀγώνας διά βίου, εἶναι πνευματικός μαραθώνιος, εἶναι ἀγώνας μέχρι τῆς τελευταίας πνοῆς, διότι ὅποιος νομίσει ὅτι κέρδισε αὐτόν τόν ἀγώνα, αὐτός κινδυνεύει νά ἀποτύχει.

Ὁ ἀγώνας τῆς μοναχικῆς ζωῆς εἶναι ἀγώνας πού κερδίζεται διά τῆς ὑπακοῆς καί τῆς τελείας ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ὄχι μόνο τό ἀκλόνητο θεμέλιο ἀλλά καί τήν ἀναγκαία προϋπόθεση κάθε πνευματικῆς προόδου, ἰδιαιτέρως ὅμως τῆς ζωῆς τοῦ μοναχοῦ.

Εἶναι ἀγώνας πού κερδίζεται διά τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἐμπράκτου ταπεινώσεως, ἡ ὁποία ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἐπιβλέπει ἐπί τούς ταπεινούς καί τούς χαριτώνει καί τούς ἁγιάζει.

Σέ αὐτόν τόν ἀγώνα, τόν ὁποῖο ἀναλαμβάνεις ἀπό σήμερα ὡς μεγαλόσχημος πλέον μοναχός, θά ἔχεις πρότυπο φωτεινό καί συμπαραστάτη τόν ἑορταζόμενο ὅσιο Γεράσιμο τόν ἐν Κεφαλληνίᾳ. Θά ἔχεις πρότυπο καί συμπαραστάτη τόν ὅσιο Δαβίδ τόν δενδρίτη, τόν ἐν Θεσσαλονίκῃ, τόν μεγάλο αὐτόν ἀσκητή τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρεις. Θά ἔχεις πρότυπο καί συμπαραστάτη τόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, τόν ὁποῖο μέ τόση εὐλάβεια καί ἀγάπη διακονεῖς, καί ὁ ὁποῖος ἔζησε μέ πλήρη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Θά ἔχεις ὅμως πρωτίστως πρότυπο καί συμπαραστάτη στόν πνευματικό σου ἀγώνα τήν ἔφορο καί προστάτιδα τῆς Μονῆς μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία εἶχε ἀφιερώσει ἀπόλυτα τήν ὕπαρξή της στόν Θεό καί τή διακονία του, καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ προστάτις καί ἡ πρέσβειρα ὅλων τῶν μοναζόντων.

Θά ἔχεις, μαζί μέ τίς δικές μου εὐχές, καί τήν εὐχή καί τή συμπαράσταση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς μας καί ὅλων τῶν πατέρων, ὥστε νά συνεχίσεις νά προάγεσαι στή μοναχική ζωή καί νά εὐαρεστεῖς τόν Θεό, στόν ὁποῖο ἀφιέρωσες ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή σου, ὥστε νά ἀξιωθεῖς διά τοῦ ἐλέους καί τῆς χάριτός του καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τοῦ βραβείου τῆς ἄνω κλήσεως», τή μακαριότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς μετά πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Αγρυπνία Αγίου Γερασίμου στο άβατο της Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ)»:

Μνήμη του Αγίου Μνάσωνος Επισκόπου Ταμασέων
Αγρυπνία Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη
Μνημόσυνο του Παύλου Μελά στον τόπο που σκοτώθηκε (ΦΩΤΟ)
Χίου Μάρκος: Να αγιογραφείς την Εικόνα της Παναγίας στις ψυχές των ανθρώπων
Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Έδεσσα για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Εδέσσης Ιωήλ
Αγιασμός καταχτητικών δράσεων στη Μητρόπολη Περιστερίου
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων λειτούργησε στη Μονή Αγίου Ονουφρίου

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις