Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Σημερινη Εορτη » 11 Ιουλίου: Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος

11 Ιουλίου: Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος

Αγία Ευφημία η Μεγαλομάρτυς Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας

Η Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος εορτάζεται 11 Ιουλίου

Κατά την ήμερα αυτή, γίνεται ανάμνηση του θαύματος που έγινε από την αγία Ευφημία, όταν, κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου, που έγινε στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) και ήταν ένας των ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα της αγίας Ευφημίας, για να φανεί ποιόν από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των ορθοδόξων στο στήθος της.

Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!   

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος

Λίαν εὔφρανας, τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ κατήσχυνας, τοὺς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσαοθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Προσθέστε Σχόλιο