Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021 (Β΄ Κορ. στ΄ 16 – ζ΄ 1)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου

Αδελφοί, ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ».

Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου

Αδελφοί, ἐσεῖς εἶστε ναός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε: Θά κατοικήσω ἀνάμεσά τους καί θά πορεύομαι μαζί τους. Θά εἶμαι Θεός τους, κι αὐτοί θά εἶναι λαός μου. Γι΄ αὐτό λέει ὁ Κύριος: Φύγετε μακριά ἀπ΄ αὐτούς καί ξεχωρίστε. Μήν ἀγγίζετε ἀκάθαρτο πράγμα, κι ἐγώ θά σᾶς δεχτῶ. Θά εἶμαι γιά σᾶς ὁ πατέρας, κι ἐσεῖς θά εἶστε γιοί καί θυγατέρες μου, λέει ἀκόμα ὁ παντοκράτορας Κύριος.

Ἀφοῦ λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε αὐτές τίς ὑποσχέσεις, ἄς καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό καθετί πού μολύνει τό σῶμα καί τήν ψυχή. Ἄς ζήσουμε μία ἅγια ζωή μέ φόβο Θεοῦ.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 14-2-2021»:

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021
Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 7-2-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021
Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 31-1-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΔ´ Λουκά 24-1-2021

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Προσθέστε Σχόλιο