Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019

Ο Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019 (Γαλ. α΄ 11-19)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως

Αδελφοί, γνωρίζω υμίν τό ευαγγέλιον τό ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· ουδέ γάρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ηκούσατε γάρ τήν εμήν αναστροφήν ποτε εν τώ Ιουδαϊσμώ, ότι καθ’ υπερβολήν εδίωκον τήν εκκλησίαν τού Θεού και επόρθουν αυτήν, και προέκοπτον εν τώ Ιουδαϊσμώ υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν τώ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων.

Ότε δέ ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού αποκαλύψαι τον υιόν αυτού εν εμοί, ίνα ευαγγελίζωμαι αυτόν εν τοίς έθνεσιν, ευθέως ου προσανεθέμην σαρκί και αίματι, ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα προς τούς προ εμού αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν, και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη τρία ανήλθον εις Ιεροσόλυμα ιστορήσαι Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας δεκαπέντε· Έτερον δε των αποστόλων ουκ είδον ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν τού Κυρίου.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως

Αδελφοί, πρέπει να ξέρετε πώς το ευαγγέλιο πού σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί κι εγώ ούτε το παρέλαβα ούτε το διδάχτηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου όσον καιρό ανήκα στην ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την εκκλησία τού Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και πρόκοβα στον ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Ο Θεός όμως με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά τής μάνας μου και η χάρη του με είχε καλέσει να τον υπηρετήσω.

Όταν, λοιπόν, ευδόκησε να μού αποκαλύψει τον Υιό του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα γι΄ αυτόν, δε στηρίχθηκα σ΄ ανθρώπινες δυνάμεις· ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους πού ήταν απόστολοι πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία, και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από τρία χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο, κι έμεινα κοντά του δεκαπέντε μέρες. Άλλον απόστολο δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδερφό τού Κυρίου.

Βρείτε μοναδικά Αγιορείτικα Κομποσχοίνια από Δάκρυα Παναγίας:

Κομποσχοινια Δακρυα Παναγιας Εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 29-12-2019»:

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019
Απόστολος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως 22-12-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 15-12-2019
Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 15-12-2019

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις