Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτάστηκε μεθέορτα η μνήμη της Οσίας Ματρώνας στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης (ΦΩΤΟ)

Εορτάστηκε μεθέορτα η μνήμη της Οσίας Ματρώνας στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης (ΦΩΤΟ)

Εορτάστηκε μεθέορτα η μνήμη της Οσίας Ματρώνας στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης

Εορτάστηκε μεθέορτα η μνήμη της Οσίας Ματρώνας στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης (ΦΩΤΟ)

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 4 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ματρώνας εκ Ρωσίας και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων Βεργίνης, στην οποία αποθησαυρίζεται τμήμα του ιερού της λειψάνου. Η μνήμη της, που εορτάζεται την 1η Μαΐου, συνέπεσε φέτος το Μεγάλο Σάββατο και γι αυτό πανηγυρίσθηκε σήμερα.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζουμε σήμερα μεθέορτα τήν ὁσία Ματρώνα τήν ἀόμματη καί θαυματουργό, μία ὁσία τῆς ὁποίας ἡ ζωή θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ γιά τά ἀνθρώπινα δεδομένα ἕνα διαρκές μαρτύριο.

Γεννημένη ἀόμματη, ἦταν παιδί μιᾶς φτωχῆς οἰκογένειας, πού στερεῖτο σχεδόν τά πάντα. Εἶχε ὅμως καί τά πάντα, γιατί διέθετε μία ἀκλόνητη πίστη στόν Χριστό, ἡ ὁποία τή βοήθησε νά μεταποιήσει τήν ἀδυναμία της σέ δύναμη, νά μεταποιήσει τήν τυφλότητά της μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά μπορεῖ νά βλέπει τόν Θεό, νά μπορεῖ νά βλέπει μέσα στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά προβλέπει καί τό μέλλον.

Καί αὐτό εἶναι τό θαυμαστό στή ζωή της, ὅτι δηλαδή κατόρθωσε νά κάνει αὐτό πού θά θεωροῦσε κανείς μειονέκτημα καί ἀδυναμία, δύναμη καί σέ χάρισμα, καί νά δεῖ νά πραγματοποιεῖται στή ζωή της ὁ λόγος τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους: «ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμί».

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό γιά ἐμᾶς, πού δέν ἔχουμε βεβαίως νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπιζε ἡ ὁσία Ματρώνα;

Σημαίνει πρωτίστως ὅτι θά πρέπει νά μάθουμε νά ὑπομένουμε τίς ὅποιες δυσκολίες ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά μᾶς δοκιμάζουν χωρίς νά δυσανασχετοῦμε, χωρίς νά διαμαρτυρόμεθα, ἀλλά ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν Θεό ὅτι τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο στή ζωή μας καί ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν».

Σημαίνει ὅμως καί ὅτι θά πρέπει νά ἐρευνοῦμε καί νά ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας γιά νά ἀνακαλύψουμε τί μπορεῖ νά θέλει ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός ἐπιτρέποντας εἴτε μία ἀσθένεια, εἴτε μία ἀδυναμία, εἴτε μία δυσκολία ἤ ἕνα πρόβλημα, καί πῶς μποροῦμε αὐτό τό γεγονός νά τό μεταποιήσουμε ἀπό ἀρνητικό σέ θετικό, ἀπό δυσάρεστο καί ὀδυνηρό σέ ὠφέλιμο πνευματικά, ἀπό ἀδυναμία σέ εὐκαιρία νά πλησιάσουμε περισσότερο τόν Θεό, νά ἐκζητήσουμε καί νά λάβουμε τή χάρη του, ὅπως τό ἔκανε καί ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν Ματρώνα.

Ἄς σκεφθοῦμε τό πλεονέκτημα πού ἀπέκτησε ἡ ἑορταζομένη ὁσία μέ τήν ὑπομονή καί τήν ταπείνωσή της. Ὑπῆρχαν χιλιάδες ἄνθρωποι γύρω της πού εἶχαν τά μάτια τους, πού ἔβλεπαν, πού μποροῦσαν νά κινηθοῦν, νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία, νά δοῦν μέ τά σωματικά τους μάτια καί νά ἀπολαύσουν τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ. Καί ὅμως ἔκαναν σάν νά μήν βλέπουν, σάν νά μήν ἐνδιαφέρονται γιά ὅ,τι ὁ Χριστός τούς χάρισε, γιά ὅσα ἀγαθά μποροῦσαν νά ἀπολαύσουν. Καί ἔτσι ἐνῶ ἔβλεπαν καί ἐκινοῦντο, ἦταν σάν νά ἦταν τυφλοί καί παράλυτοι, σέ ἀντίθεση μέ τήν ὁσία Ματρώνα, ἡ ὁποία παρότι δέν ἔβλεπε καί παρότι μέ δυσκολία ἐκινεῖτο, καί ἔβλεπε τόν Χριστό καί ἀπολάμβανε ὅσα Ἐκεῖνος τῆς χάριζε, καί ἀξιώθηκε καί οὐρανίων ἀκόμη δωρεῶν.

Ἄν ρίξουμε μιά ματιά γύρω μας, ἄν ρίξουμε μιά ματιά στήν ἱστορία θά διαπιστώσουμε ὅτι αὐτό ἐπαναλαμβάνεται πολλές φορές. Πόσοι ἄνθρωποι εἶδαν τόν Χριστό, τόν ἄκουσαν, ἄκουσαν τή διδασκαλία του, εἶδαν τά θαύματά του καί ὅμως δέν τόν πίστευσαν. Καί ἄλλοι πάλι πού μπορεῖ νά ἦταν τυφλοί, κωφάλαλοι ἤ ἀνάπηροι ἀξιοποιώντας αὐτή τήν ἀδυναμία τους κατόρθωσαν νά τόν πλησιάσουν καί νά ἀπολαύσουν τίς δωρεές του.

Τό βλέπουμε καί στήν περίπτωση τῶν ἀρχιερέων τοῦ Ἰσραήλ, πού εἶδαν τόν Χριστό, ἀλλά δέν θέλησαν νά τόν ἀκούσουν καί νά τόν πιστεύσουν, ἐνῶ ἐκεῖνοι τούς ὁποίους κατηγοροῦσαν ὡς ἁμαρτωλούς, τόν ἄκουσαν, τόν πίστευσαν καί σώθηκαν.

Τό βλέπουμε ἀκόμη καί στήν περίπτωση τῶν δύο ληστῶν πού ἀπό τήν ἴδια μειονεκτική, θά λέγαμε θέση, ὁ ἕνας εἶδε στό πρόσωπο τοῦ συσταυρωμένου του τόν Θεό καί σώθηκε, καί ὁ ἄλλος ἀρνήθηκε νά τόν δεῖ καί ἔχασε τήν εὐκαιρία τῆς σωτηρίας.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, καί ἐμεῖς σήμερα τή μνήμη τῆς νέας αὐτῆς ὁσίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς ἐρευνήσουμε τούς ἑαυτούς μας καί ἄς βροῦμε τί εἶναι αὐτό πού τό θεωροῦμε ὡς ἀδυναμία μας, ὡς ἀσθένειά μας, ὡς κάτι πού μᾶς θλίβει, καί ἄς προσπαθήσουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί μέ τόν ἀγώνα μας, μέ τήν προσευχή μας νά τό μεταποιήσουμε σέ εὐκαιρία πού θά μᾶς κάνει νά γνωρίσουμε περισσότερο τόν Χριστό, νά τόν προσεγγίσουμε καί νά τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο.

Καί ὁ ἀναστάς Κύριος βλέποντας τήν προσπάθειά μας, βλέποντας τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν ἀγάπη του, θά μᾶς δώσει τή χάρη του, θά μᾶς δώσει τόν φωτισμό του, ὅπως ἔδωσε καί στήν ὁσία Ματρώνα καί τή χάρη του καί τόν φωτισμό του, ἡ ὁποία γιά τήν ὑπομονή της ἀλλά καί γιά τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς της ἔλαβε τόση εὐλογία καί τόση χάρη, τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε καί ἐμεῖς διά πρεσβειῶν της καί διά τοῦ ἱεροῦ της λειψάνου, πού ἀποτελεῖ πηγή θαυμάτων καί ἰάσεων καί γιά τό μοναστήρι σας καί γιά ὅλο τόν κόσμο, γιά ὅσους τό προσκυνοῦν καί ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες της. Ἰδιαίτερα χαριτώθηκε παρά τό γεγονός, ὅπως εἴπαμε, ὅτι ἡ ἁγία δέν διέθετε τούς ὀφθαλμούς τούς σωματικούς, εἶχε ὅμως ἀνοικτά τά μάτια τῆς ψυχῆς της, εἶχε τόν φωτισμό ἀπό τόν Θεό. Καί παρά τό γεγονός ὅτι ἔζησε σέ δύσκολες ἡμέρες, ἡμέρες πού κυνηγοῦσαν τούς πιστούς στή Σοβιετική Ἕνωση, ἡμέρες πού ἐδιώκοντο οἱ χριστιανοί. Ἡ ὁσία ὅμως, ὅπου πήγαινε, τή φώτιζε ὁ Θεός, καί ὅταν ἀντιλαμβανόταν ὅτι κάποιοι ἔρχονται ἀπό μακριά νά τήν συλλάβουν, ἔφευγε. Ἔφευγε, καί παρά τό γεγονός ὅτι ἦταν δυσκίνητη, ὅτι ἦταν τυφλή, οὐδέποτε κατόρθωσαν νά τήν συλλάβουν καί νά τῆς κάνουν κάτι κακό. Ἐκείνη εὐλογοῦσε τόν Θεό, εὐλογοῦσε τούς ἀνθρώπους, ἐνίσχυε τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι τήν πλησίαζαν σέ δύσκολες ἡμέρες, πού ἦταν κλειστές οἱ ἐκκλησίες, πού δέν μποροῦσαν νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους. Ἐκείνη ἦταν γεμάτη ἀπό πίστη καί ἀπό ἀγάπη. Καί ὅταν κάποτε πῆγε στήν Πετρούπολη, ὄντας ἀκόμη μικρή στήν ἡλικία, τυφλή καί ἀνήμπορη, καί μπῆκε σέ ἕναν ναό καί ἦταν ἐκεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος χωρίς νά τήν γνωρίζει, χωρίς νά τήν ἔχει δεῖ ποτέ, εἶπε στούς πιστούς: «σήμερα καί αὐτή τήν ὥρα εἰσῆλθε στόν ναό μας ὁ ὄγδοος στύλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας».

Καί πράγματι ἀνεδείχθη ἡ ὁσία Ματρώνα ἕνας στύλος πνευματικός πού ἐνισχύει τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν σ᾽ αὐτήν καί ζητοῦν τή χάρη, καταφεύγουν σέ μία ἀνήμπορη γυναίκα, σέ μία τυφλή γυναίκα, πού τήν χαρίτωσε ὁ Θεός, καί βλέπετε τά λείψανά της τί εὐλογία καί τί χάρη δίδουν. Καί ὅσοι πῆγαν στό μοναστήρι, ὅπου φυλάσσεται πλέον τό λείψανό της, βλέπουν χειμώνα-καλοκαίρι, μέσα στό χιόνι καί τήν παγωνιά ἀλλά καί μέσα στή ζέστη νά εἶναι χιλιόμετρα ὁ κόσμος, γύρω-γύρω, στίς αὐλές, στόν ναό καί νά περιμένουν νά βάλουν μία μετάνοια καί νά προσκυνήσουν τό χαριτόβρυτο λείψανο, νά τῆς προσφέρουν ἄνθη καί νά ζητήσουν τή χάρη καί τήν εὐλογία της. Αὐτή τή χάρη εὔχομαι νά τήν ἔχει πάντοτε, καί τήν ἔχει, τό μοναστήρι σας, τό ὁποῖο τήν ἀγαπᾶ, τήν τιμᾶ καί τήν δοξάζει.

Παράλληλα σήμερα, τή Λαμπροτρίτη, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τρεῖς νεοφανεῖς ἁγίους, τόν ἅγιο Ραφαήλ, τόν ἅγιο Νικόλαο καί τήν ἁγία Εἰρήνη. Τρεῖς μάρτυρες οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τή ζωή τους, ὁμολόγησαν τόν Χριστό καί μαρτύρησαν στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας στή Λέσβο. Καί ἔμειναν ἄγνωστοι, μέχρι πού ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θέλησε νά ἀποκαλύψει ποῦ βρίσκονται τά λείψανά τους, ποιά ἦταν ἡ ζωή τους, γιατί εἶχαν ξεχαστεῖ ὅλα τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔπρεπε νά γνωρίζουν οἱ κατοικοῦντες τουλάχιστον στή Μυτιλήνη. Καί οἱ ἅγιοι παρουσιάσθηκαν στά ἐνύπνια διαφόρων πιστῶν ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως γυναικῶν, καί παρουσίασαν τή ζωή τους μέ λεπτομέρειες, ἀλλά καί ποῦ ἦταν τά λείψανά τους. Καί ἀπό τότε πού ἀνευρέθησαν τά λείψανά τους, ἡ Ἐκκλησία τούς τιμᾶ καί τούς προβάλλει, ἀλλά καί ἐκεῖνοι ἀνταποδίδουν αὐτή τήν τιμή καί τήν εὐλάβεια μέ πάμπολλα θαύματα. Ἡ φήμη τους ἔχει πάει σέ ὅλο τόν κόσμο καί ὁ ἅγιος Ραφαήλ, ὁ ἅγιος Νικόλαος, πού ἦταν ἀπό τή Θεσσαλονίκη, καί ἡ ἁγία Εἰρήνη, τιμῶνται σέ ὅλο τόν κόσμο.

Μάλιστα ὁ Γέροντάς μου, ὁ ἀείμνηστος π. Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, ὁ Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἔγραψε, ὅπως καί σέ πολλούς ἄλλους ἁγίους, τήν Ἀκολουθία τῶν ἁγίων. Καί μία ψυχή εὐλαβής, ὅταν ἐψάλλετο τό ἀπολυτίκιο, βλέπει τήν ἁγία Εἰρήνη νά μήν εἰσέρχεται στόν ναό. Καί τήν ρώτησε «ἁγία, γιατί δέν εἰσέρχεσαι στόν ναό;» Καί ἐκείνη ἀπήντησε «γιατί ὁ π. Γεράσιμος δέν μέ ἔβαλε καί μένα στό ἀπολυτίκιο».

Τό εἶπαν στόν Γέροντα καί ἐκεῖνος ἔγραψε ἄλλο ἀπολυτίκιο καί γιά τούς τρεῖς ἁγίους καί παρουσιάσθηκαν στόν Γέροντα οἱ ἅγιοι καί τόν εὐχαρίστησαν, διότι τούς ἐτίμησε δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, γράφοντας τήν Ἀκολουθία, τήν ὁποία ψάλλει ὅλος ὁ κόσμος καί τιμῶνται καί ἐκεῖνοι ἰδιαιτέρως τή Λαμπροτρίτη. Σάν σήμερα, δηλαδή, μαρτύρησαν, καί γι᾽ αὐτό στόν τόπο ἐκεῖνο, στή Μυτιλήνη, κάθε Λαμπροτρίτη ἐμφανιζόταν ἕνας παπάς ἤ ἕνας ἄγγελος καί θυμιάτιζε στήν περιοχή, καί ἦταν ἕνα δεῖγμα ὅτι κάτι συμβαίνει ἐκεῖ. Καί αὐτό ἀπεκαλύφθη τά τελευταῖα χρόνια, ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ὅτι ἐκεῖ ἐμαρτύρησαν καί ἄλλοι πολλοί, καί μοναχές καί μοναχοί, ἀλλά ὁ Θεός ἐπρόβαλε αὐτούς τούς τρεῖς ἁγίους. Νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία τόσο τῆς ἁγίας Ματρώνας, ὅσο καί τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτάστηκε μεθέορτα η μνήμη της Οσίας Ματρώνας στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνης (ΦΩΤΟ)»:

Εορτή Οσίας Σοφίας στο Μοναστήρι της Παναγίας στην Κλεισούρα
Τα Μπάσματα του Αγίου Σπυρίδωνος
Η πανήγυρις του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Ο τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
Εορτή Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρα και θαυματουργού

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις