Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού στη Βέροια

Η εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού στη Βέροια

Η εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού στη Βέροια

Η εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού στη Βέροια

Το Σάββατο 24 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, πλαισιούμενος από τους συνεφημερίους του Αρχιμ. Γρηγόριο Μάζα και Αρχιμ. Πρόδρομο Γκιρτζαλιώτη.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο και ευχήθηκε ιδιαιτέρως στον πρώτο του συνεργάτη στο έργο της διοικήσεως.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διατί μετά τῶν τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ἡμῶν;». Τό ἐρώτημα αὐτό, τό ὁποῖο ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀπευθύνουν οἱ Φαρισαῖοι πρός τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ἔχει μόλις καλέσει τόν τελώνη Ματθαῖο νά τόν ἀκολουθήσει καί νά γίνει μαθητής του, καί οἱ δῆθεν εὐσεβεῖς καί ὑποκριτές Φαρισαῖοι, πού δέν καταδεχόταν νά συναναστρέφονται μέ ὅσους θεωροῦσαν ἁμαρτωλούς, δυσανασχετοῦν γιά τήν ἐπιλογή τοῦ Χριστοῦ νά ἐπισκεφθεῖ τό σπίτι του καί νά συναναστραφεῖ μέ «τελῶνες καί ἁμαρτωλούς», καί τόν κατακρίνουν ἔμμεσα ρωτώντας τούς μαθητές του: «Γιατί ὁ διδάσκαλός σας συντρώγει μέ τελῶνες καί ἁμαρτωλούς;»

Δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά κατά τήν ὁποία οἱ Φαρισαῖοι διατυπώνουν κάποια εὔλογη φαινομενικά ἐρώτηση μέ σκοπό νά στοχοποιήσουν τόν Χριστό καί νά τόν φέρουν, ὅπως νομίζουν, σέ δύσκολη θέση. Ὁ Χριστός ὅμως δέν ἀφήνει τούς μαθητές του νά ἀπαντήσουν. Ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος λέγοντάς τους: Πηγαίνετε νά μάθετε τί ἐννοεῖ ὁ Θεός, ὅταν λέγει διά τοῦ προφήτου του Ὠσηέ: «ἔλεος θέλω καί οὐ θυσίαν», θέλω εὐσπλαγχνία καί ὄχι θυσία, γιά νά κατανοήσετε καί τή δική μου ἀποστολή καί τή δική μου συμπεριφορά, γιατί δέν ἦλθα νά καλέσω δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοια.

Παρότι ὅμως ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου εἶναι ἀφοπλιστική, οἱ Φαρισαῖοι δέν ἔπαυσαν νά ρωτοῦν. Καί τό ἔργο τους συνέχισαν οἱ ἐθνικοί, οἱ φιλόσοφοι, οἱ ἀρνητές, οἱ ἄθεοι, ὅσοι ἀμφισβητοῦν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του ἀνά τούς αἰῶνες, νομίζοντας ὅτι μέ τά ἐρωτήματά τους ἐλέγχουν τήν Ἐκκλησία καί τήν φέρνουν σέ ἀμηχανία, ζητώντας της νά ἀπολογηθεῖ γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πολιτεύεται καί ἐργάζεται στόν κόσμο. Καί, δυστυχῶς, μερικές φορές τόν ρόλο αὐτό τόν ἀναλαμβάνουν καί μέλη της, ἄνθρωποι δηλαδή πού θά ἔπρεπε, ἀντί νά τήν ἀμφισβητοῦν, νά τήν στηρίζουν καί νά δίδουν αὐτοί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τήν κρίνουν καί τήν κατακρίνουν, θέλοντας νά ἀποδείξουν ὅτι αὐτοί εἶναι πιό εὐσεβεῖς, πιό παραδοσιακοί, πιό πιστοί.

Ὅπως ὅμως ὁ Χριστός ἀπήντησε τότε στούς Φαρισαίους, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νά ἀπαντᾶ ἀνά τούς αἰῶνες σέ ὅλα τά ἐρωτήματα πού θέτουν οἱ ἄνθρωποι, εἴτε μέ εἰλικρινῆ εἴτε μέ ὑποκριτική διάθεση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη «πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι», κατά τόν ἀπόστολο Πέτρο, γιατί κατέχει τήν ἀλήθεια καί βαδίζει τήν ὁδό της, καθοδηγούμενη ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του, τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Ἡ Ἐκκλησία δίδει ἀπαντήσεις, σέ ὅσους θέλουν νά τίς ἀκούσουν, μέ τά κατάλληλα πρόσωπα σέ κάθε περίσταση, μέ τούς ἀπολογητές της πρός τούς εἰδωλολάτρες καί τούς λοιπούς ἀλλοθρήσκους, μέ τούς πατέρες καί διδασκάλους της πρός τούς αἱρετικούς, μέ τίς Συνόδους της σέ ὅλα τά ἐρωτήματα τῶν πιστῶν καί τοῦ κόσμου πού χρήζουν ἀπαντήσεως.

Αὐτό ἔκανε στό παρελθόν ἡ Ἐκκλησία καί αὐτό κάνει καί σήμερα. Καί θά πρέπει νά μήν τό ξεχνοῦμε, καθώς σήμερα ἑορτάζουμε τή μνήμη ἑνός ἁγίου ἀπολογητοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Ἀθηναγόρου, ἑνός διακεκριμένου φιλοσόφου, πού ἔζησε τόν 2ο αἰώνα μετά Χριστόν, καί μετεστράφη στόν Χριστιανισμό, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, μέ θαυμαστό τρόπο. Καί ἀπό τότε ἔθεσε τίς γνώσεις του καί τίς διανοητικές του ἱκανότητες στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεως, καί «ἀπελογεῖτο» μέ τά συγγράμματά του πρός αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀμφισβητοῦσαν τήν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ, γι᾽ αὐτό καί ὀνομάσθηκε ἀπολογητής. Μάλιστα ἕνα ἀπό τά ἔργα του, τήν «Πρεσβεία περί Χριστιανῶν», στό ὁποῖο ὑπερασπίζεται τή χριστιανική πίστη καί τούς χριστιανούς ἀπό τίς κατηγορίες τῶν εἰδωλολατρῶν, τό παρουσίασε πιθανόν καί ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Ρώμης Μάρκου Αὐρηλίου.Ἔτσι ἀνεδείχθη ἀπολογητής τοῦ Χριστοῦ καί τῆς εἰς Αὐτόν πίστεως ὄχι μόνο μέ τό ἔργο του ἀλλά καί μέ τή ζωή του, καί γι᾽ αὐτό δικαίως τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί ἑορτάζεται ἡ μνήμη του κατά τή σημερινή ἡμέρα.

Ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι συνδεδεμένη γιά τήν ἐλαχιστότητά μου μέ τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος δέν ἔφερε μόνο τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀθηναγόρου, ἀλλά μέ τή φιλοσοφική καί θεολογική του ἐμβρίθεια ἦταν πάντοτε ἕτοιμος νά ἀπολογεῖται ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τόσο στήν Ἀμερική ὅσο καί στή Μεγάλη Βρετανία, ὅπου διακονοῦσε, ἀλλά καί ὅπου ἐκπροσωποῦσε τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Σήμερα ὅμως ἑορτάζει καί ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ π. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος δίδει καί αὐτός μέ τή διακονία του στήν Ἐκκλησία τή μαρτυρία της στόν κόσμο καί προσφέρει μέ τίς ἱκανότητες καί τά χαρίσματα πού τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός τόσο στήν Ἐκκλησία ὅσο καί στούς ἀνθρώπους. Ὡς πατέρας του πνευματικός εὔχομαι πρωτίστως ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει δύναμη, ὑγεία, φωτισμό νά συνεχίσει αὐτή τή διακονία ὄχι μόνο ὡς πρεσβύτερος ἀλλά καί ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας, οὕτως ὥστε ὅλα αὐτά τά χαρίσματα νά εἶναι πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ εὐχόμεθα τά ἔτη του νά εἶναι πολλά καί ἁγιασμένα. Ἀμήν.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού στη Βέροια»:

Εορτή Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος
Πανήγυρις Αγίου Παντελεήμονος νήσου Σπιναλόγκας
Εορτή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στην Ιστιαία
Η Καρδίτσα υποδέχτηκε Ιερό Λείψανο της Αγίας Παρασκευής
Η Εορτή της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος στον τόπο του μαρτυρίου της
Ευλογία ράσων νέων δοκίμων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ακολουθήστε μας:
youtube

Μοναστηριακά Προϊόντα

Προσθέστε Σχόλιο