Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Πέμπτην, 23ην Ὀκτωβρίου/5ην Νοεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ὅμως ἡ τῶνἹεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται τόν ἅγιον Ἰάκωβον ὡς τόν υἱόν Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος καί ἀδελφόν τοῦ Κυρίου, Ἀδελφόθεον κατά τόν νόμον, –”οἱ ἀδελφοί Αὐτοῦ Ἰάκωβος καί Ἰωσῆς καί Συμεών καί Ἰούδας” ,(Ματθ. 13,55-56), χειροτονηθέντα ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καί ἐγκατασταθέντα ὡς πρῶτον Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, «Ὁ τοῦ Πατρός μονογενής Θεός Λόγος, ἐπιδημήσας πρός ἡμᾶς ἐπ’ ἐσχάτων, τῶν ἡμερῶν Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτόν σε ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, Ποιμένα καί Διδάσκαλον, καί πιστόν οἰκονόμον, τῶν μυστηρίων τῶν πνευματικῶν·», λέγει το τροπάριον περί τούτου.

Ἔπειτα ἀναμιμνῄσκεται αὐτόν καί ὡς συγγραφέα τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἐπιστολῆς εἰς τήν Καινήν Διαθήκην καί ὡς Πρόεδρον τῆς Α΄ Ἀποστολικῆς Συνόδου εἰς Ἱερουσαλήμ τό ἔτος 49 μ.Χ. καί διαδραματίσαντα σημαντικόν ρόλον (Πράξ. 15,13) εἰς τήν ἀπόφασιν αὐτῆς, ὅτι καί τά ἔθνη γίνονται δεκτά εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἄνευ περιτομῆς καί διά τῆς τηρήσεως τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, μόνον εἰς τήν ἀπαγόρευσιν τῆς πορνείας, τῆς βρώσεως αἵματος, πνικτοῦ ζώου καί εἰδωλοθύτων, (Πράξ. 15,20). Τόν Ἅγιον Ἰάκωβον τόν Ἀδελφόθεον, συμφώνως καί πρός μαρτυρίαν τοῦ Ἰωσήπου, κατεκρήμνισαν οἱ Ἰουδαῖοι ἀπό τοῦ πτερυγίου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ἐπειδή ὡμολόγησε τόν Ἰησοῦν ὡς τόν Χριστόν.

Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰακώβου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν ἱερόν αὐτοῦ Ναόν, τόν μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς εἰς Ἱεροσόλυμα (MISSIA) Ἀρχιμανδρίτου Δομετιανοῦ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ π. Φάραχ / Χαραλάμπους Μπαντούρ καί π. Χάδερ / Γεωργίου Μπαράμκη καί τοῦ Πρεσβυτέρου Συμεών ἐκ Ναζαρέτ, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Ἠκολούθησεν ἡ κατά τήν παράδοσιν ἀπόδοσις τῶν κλειδῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τούς Ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ τούτου.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Ο Μητροπολίτης Αρκαδίας Βασίλειος στη Μητρόπολη Κορίνθου
Μητρόπολη Λέρου: Για Κληρικούς που κάνουν χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Αναστολή δράσεων της Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Εορτή Αγίου Παύλου Α´ του Ομολογητού και Ιερομάρτυρος
Καθηγούμενος Εσφιγμένου Βαρθολομαίος: Ο λόγος Του, η ζωή μου

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο