Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰουλίου/2αν Αὐγούστου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἀρχαίαν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τό μέσον τῆς ἀποστάσεως τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ὁ προφήτης Ἠλίας ζῇ εἰς τήν μνήμην τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀναφέρεται εἰς τό ἀπολυτίκιον αὐτοῦ, ἤτοι ὡς «ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος τῶν προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ», ὁ ἀποδιώκων νόσους καί λεπρούς καθαρίζων καί βρύων εἰς τούς τιμῶντας αὐτόν ἰάματα, ὡς καταγόμενος ἐκ τῆς Θέσβης, διό καί Θεσβίτης ὀνομάζεται, ζῶν ἀσκητικήν, λιτήν ζωήν, ἐνδεδυμένος μηλωτήν, ὁ πλήρης ἐνθέου ζήλου καί ὑπέρμαχος τοῦ ὀνόματος καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καί εἰσακουσθείς ὑπ’ Αὐτοῦ εἰς τήν προσευχήν, «νά μή βρέξῃ ἐπί τρία καί ἥμισυ ἔτη καί πάλιν εἰσακουσθείς νά βρέξῃ καί ἔβρεξε», (Ἐπιστολή Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου κεφ. Ε΄ 10-20).

Ὁ προφήτης Ἠλίας διά τῆς προσευχῆς αὐτοῦ προὐκάλεσεν εἰς τό Καρμήλιον ὄρος πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καί κατέκαψε τάς σχίδακας τοῦ θυσιαστηρίου καί κατετρόπωσε τούς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης, τούς ὁποίους καί κατέσφαξεν ἔπειτα εἰς τόν Χείμαρρον Κισσῶν.

Εἰς τήν περιοχήν τῆς ἑορταζούσης τήν μνήμην αὐτοῦ Μονῆς πιστεύεται ὅτι ἐκοιμήθη ὑποκάτω ἀρκεύθου καί ἄγγελος ἀφῆκε αὐτῷ τροφήν καί εἶπεν «ἀναστάς φάγε καί πίε, ὅτι πολλή ἀπό σοῦ ἡ ὁδός» καί ἀναστάς ἔφαγε καί ἔπιε καί ἐπορεύθη ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας και τεσσαράκοντα νύκτας. Καταδιωκόμενος ὑπό τῆς Ἰεζάβελ κατέφυγεν εἰς εἰς τόν χείμαρρον Χορράθ, ἔνθα ὁ Θεός διά κόρακος ἔστειλεν αὐτῷ τροφήν, ἄρτον τήν πρωΐαν καί κρέας τό δείλι, (Βασιλειῶν Γ΄ 17-19).

Εἰς τήν Μονήν ταύτην ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουγούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, καί μόνον δώδεκα κληρικῶν ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος καί 20άδος πιστῶν ἐν τῇ ὑπαίθρῳ, συμφώνως πρός τας ὁδηγίας τῆς Ἀστυνομίας λόγῳ μέτρων ἐναντίνον τοῦ ἰοῦ Covid 19, διακοσάδος ὅμως εἰς τό τέλος διά νά τιμήσουν τόν «δεύτερον Πρόδρομον τῆς παρουσίας Χριστοῦ Ἠλίαν τόν ἔνδοξον», ἱερέων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀριστερά ἀραβιστί ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν προσηνέχθη ἁπλοῦν κέρασμα ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Ο Τρίκκης Χρυσόστομος στη Μεγαλόχαρη της Τήνου
Αγρυπνία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Γιαννιτσά
43 χρόνια Ιερωσύνης του Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου
Δεκαπενταύγουστος 2020: Λατρευτικές εκδηλώσεις στον Άγιο Νικάνορα Καστοριάς

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο