Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η Εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 9ην/ 21ην Νοεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβιήλ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κειμένην εἰς τήν ἀρχαίαν Ἰόππην παραθαλασσίως.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία συνάζεται εἰς Σύναξιν πρός τιμήν τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί ποιεῖται μνείαν τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Ἀσώματοι οὗτοι ἀρχηγοί τῶν Ἀγγέλων ἀντέστησαν εἰς τήν κατά τοῦ Ὑψίστου ἐπίθεσιν τοῦ Ἑωσφόρου καί συνεκράτησαν μετά τοῦ Θεοῦ τούς Ἀγγέλους, λέγοντες «Στῶμεν καλῶς». Ἡ Ἐκκλησία ἀσπάζεται τάς μαρτυρίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ὅτι οἱ Ἀρχάγγελοι μεθ᾽ ὅλων τῶν Ἀγγέλων εἶναι «πνεύματα λειτουργικά εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα», (Ἑβρ, α΄,14 ), διά τήν βοήθειαν καί σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων.

Συμφώνως πρός τήν Καινήν Διαθήκην ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνήγγειλεν εἰς τήν Παρθένον Μαρίαν τήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄγγελοι ἔψαλαν κατά τήν Γέννησιν τοῦ θείου Βρέφους: «δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη…», Ἄγγελος ἐπληροφόρησεν ἐν ὀνείρῳ τόν Ἰωσήφ, νά φύγῃ εἰς τήν Αἴγυπτον, διά νά σωθῇ ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος ἐκ τῆς μανίας τοῦ Ἡρώδου καί Ἄγγελος πάλιν ἐκάλεσεν Αὐτόν ἐξ Αἰγύπτου, ὅτε καί κατῴκησεν εἰς Ναζαρέτ, ἐκ τῆς ὁποίας καί Ναζωραῖος ἐκλήθη.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Νήφωνος καί π. Ἀρτεμίου, τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος Πρεσβυτέρου κ. Κωνστάντι καί τῶν ἐφημερίων τῆς Ρωσσοφώνου καί Ρουμανοφώνου Κοινότητος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος ἀραβιστί καί μετεχόντων πιστῶν τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος, Ρωσοφώνων καί Ρουμανοφώνων, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τελ Ἀβίβ κ. Παναγιώτου Σαρρῆ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε κέρασμα καί ἐν συνεχείᾳ τράπεζα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς καί τῆς ἐκ νέου ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, καέντος τό 1956, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων ἑωρτάσθη ὡσαύτως καί εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν, τήν ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν βολῆς λίθου νοτίως.

Εἰς ταύτην ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν Ἀρχιεπισκοπικῶς ὁ ἀνακαινιστής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, βοηθοῦντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε κέρασμα εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η Εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»:

Χαλκίδος Χρυσόστομος: Προσευχή το μόνο μας στήριγμα
Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Πάτρα
Η Κένυα υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Θεόδωρο
Η Εορτή των Εισοδίων στην Κέρκυρα

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις