Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

Ευαγγέλιο Κυριακής Θ´ Ματθαίου 9-8-2020 Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020 Ευαγγέλιο Κυριακής μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 20-9-2020

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου (Ματθ. κα΄ 33-43) Η παραβολή του αμπελιού

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020

῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ.

καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.

῞Οταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου

Ακούστε μια άλλη παραβολή: Ήταν κάποιος οικοδεσπότης, που φύτεψε ένα αμπέλι και το περίφραξε. Επίσης έσκαψε σ’ αυτό ένα πατητήρι κι έχτισε έναν πύργο. Κατόπιν το ανάθεσε στη φροντίδα γεωργών κι έφυγε σε άλλη χώρα. Κι όταν έφτασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς για να πάρουν τους καρπούς του.

Οι γεωργοί, όμως, έπιασαν τους δούλους του, κι άλλον έδειραν, άλλον σκότωσαν, κι άλλον πετροβόλησαν. Ξανάστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους. Αλλά τα ίδια έκαναν και σ’ αυτούς. Ύστερα έστειλε το γιο του, λέγοντας: Το γιο μου θα τον σεβαστούν. Οι γεωργοί, όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε και να κατακρατήσουμε την κληρονομιά του. Έτσι, αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν.

Όταν, λοιπόν, έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα τους κάνει τους γεωργούς εκείνους; Του λένε: Όπως αρμόζει σε κακούς, αλύπητα θα τους αφανίσει και το αμπέλι θα το αναθέσει στη φροντίδα άλλων γεωργών, που θα του αποδώσουν τους καρπούς στον καιρό τους. Τους λέει ο Ιησούς: Ποτέ σας δε διαβάσατε στις Γραφές πως: Η Πέτρα που περιφρόνησαν οι οικοδόμοι, αυτή έγινε το αγκωνάρι. Από τον Κύριο έγινε αυτό κι είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας; Γι’ αυτό σας λέω πως η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από σας και θα δοθεί σε έθνος που παράγει τους καρπούς της.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020»:

Απόστολος Κυριακής ΙΓ´ Ματθαίου 6-9-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020
Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 30-8-2020
Ευαγγέλιο Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-08-2020
Απόστολος Αποδόσεως εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 23-8-2020
Ευαγγέλιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-08-2020
Απόστολος Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15-8-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις