Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου (ιε´ 21-28) Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου

21 Βγήκε κατόπιν από εκεί ο Ιησούς και αναχώρησε στα μέρη της Τύρου και της Σιδώνας. 22 Εμφανίστηκε τότε μια Χαναναία γυναίκα, που βγήκε από την περιοχή εκείνη, και είπε κραυγάζοντας: Ελέησέ με, Κύριε, Γιε του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου δαιμονίζεται άσχημα. 23 Εκείνος όμως δεν της αποκρίθηκε ούτε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν λέγοντας: Απομάκρυνέ την, γιατί μας ακολουθεί φωνάζοντας.

24 Κι εκείνος αποκρίθηκε: Δε στάλθηκα, παρά μονάχα για τα χαμένα πρόβατα του λαού Ισραήλ. 25 Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκυνούσε λέγοντας: Κύριε, βοήθα με. 26 Αλλά εκείνος της αποκρίθηκε: Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το πετάξει στα σκυλιά. 27 Τότε εκείνη του είπε: Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά θρέφονται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών τους. 28 Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε: Γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου! Να γίνει αυτό που θέλεις. Και γιατρεύτηκε η κόρη της την ώρα εκείνη.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019»:

Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 10-2-2019
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 3-2-2019
Απόστολος Κυριακής ΙΣΤ´ Ματθαίου 3-2-2019
Έναρξη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Κληρικών στη Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Ακολουθήστε μας:
googleplus instagram


Προσθέστε Σχόλιο