Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021

Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά τα Φώτα (Ματθ. δ´ 12-17)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα

Εκείνο τον καιρό, όταν άκουσε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη κι αναχώρησε στη Γαλιλαία. Άφησε όμως τη Ναζαρέτ και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην παράκτια Καπερναούμ, στην περιοχή του Ζαβουλών και του Νεφθαλείμ, έτσι που να βρει την εκπλήρωσή της η προφητεία του προφήτη Ησαΐα, που λέει: Στην πατρίδα του Ζαβουλών και στην πατρίδα του Νεφθαλείμ, πάνω στον παράκτιο δρόμο, πέρα από τον Ιορδάνη, στη Γαλιλαία που κατοικείται από εθνικούς, ο λαός που παρέμενε στο σκοτάδι είδε φως λαμπρό, και για κείνους που παρέμεναν σε τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε για αυτούς.

Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε, γιατί έχει φτάσει η βασιλεία των ουρανών.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021»:

Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 10-1-2021
Ευαγγέλιο Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 27-12-2020
Απόστολος Κυριακής μετά της Χριστού Γεννήσεως 27-12-2020
Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Λουκά 13-12-2020

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις