Προσευχή | proseuxi.gr
Ευαγγέλιο Κυριακής Η´ Ματθαίου 7-8-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 28-8-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Α´ Λουκά 25-9-2022 Ευαγγέλιο Κυριακής Γ´ Λουκά 9-10-2022
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022

Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (Ιωάν. γ´ 13-17)

Το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022

Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

Απόδοση σε νεοελληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως

Εἶπε ὁ Κύριος· Κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ παρὰ μόνο ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ ποὺ εἶναι στὸν οὐρανό. ῞Οπως ὁ Μωυσῆς ὕψωσε τὸ χάλκινο φίδι στὴν ἔρημο, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ᾿Ανθρώπου, ὥστε ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτὸν νὰ μὴ χαθεῖ ἀλλὰ νὰ ζήσει αἰώνια. Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὥστε παρέδωσε στὸν θάνατο τὸν Μονογενή του Υἱό, γιὰ νὰ μὴ χαθεῖ ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτὸν ἀλλὰ νὰ ἔχει ζωὴ αἰώνια.

Γιατί, ὁ Θεὸς δὲν ἔστειλε τὸν Υἱό του στὸν κόσμο γιὰ νὰ καταδικάσει τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Ευαγγέλιο Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022»:

Απόστολος Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 11-9-2022
Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 4-9-2022
Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Ματθαίου 4-9-2022
Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 28-8-2022
Ο Απόστολος Κυριακής ΙΑ´ Ματθαίου 28-8-2022

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο