Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Διαφορα » Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια και μοναδική

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια και μοναδική

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια και μοναδική πραγματική ζωή

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μια και μοναδική, η Αγία, Καθολική και Αποστολική, όπως άλλωστε ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Για τον πιστό χριστιανό, Ένας είναι ο Κύριος, μια η πίστη, ένα το βάπτισμα. Γι’ αυτό καθήκον μας είναι, ως πιστά και αφοσιωμένα μέλη της Εκκλησίας μας, να παραμένουμε πιστοί στην υγιαίνουσα διδασκαλία, ώστε να διαφυλάξουμε ανόθευτη την πίστη μας από τους ποικιλόμορφους αιρετικούς και ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι με πολλά προσωπεία προσπαθούν στις μέρες μας να παρασύρουν και να παραπλανήσουν τους χριστιανούς.

Στην εποχή μας, διαπιστώνεται μια μεγάλη έξαρση του Αποκρυφιστικού φαινομένου.

Αποκρυφισμός είναι η πίστη σε απόκρυφες πραγματικότητες, οντότητες και δυνάμεις. Οι αποκρυφιστές εφαρμόζουν διάφορες τεχνικές, με σκοπό την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον πραγματικό προορισμό του, που είναι η κατά Χάριν Θέωσή του. Ο Πνευματισμός, η Ψευδοαγγελολογία, είναι κάποιες από τις μορφές του Αποκρυφισμού, οι οποίες διαδίδονται με γοργούς ρυθμούς στις μέρες μας.

Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, έχει κάνει την εμφάνισή του ένα ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο διαδίδεται ολοένα και περισσότερο και σχετίζεται με την ενασχόληση και «αναφορά σε αγγέλους», το οποίο προκαλεί μια πνευματική σύγχυση στους χριστιανούς.

Η ενασχόληση με τους υποτιθέμενους αγγέλους που συναντάμε στο χώρο της ψευδοαγγελολογίας έχει δημιουργήσει μαι «νέα θρησκεία των αγγέλων», η οποία δεν έχει καμία αναφορά και πίστη στον Ένα και Αληθινό Θεό. Δεν κινείται μέσα στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά πλαίσια, δεν αναφέρεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τους αγίους αγγέλους, το έργο τους, την αποστολή τους κ.λπ.. Επιπλέον, στο χώρο της ψευδοαγγελολογίας αναφέρεται ότι οι «άγγελοι» είναι αυθύπαρκτες οντότητες με θεϊκές δυνάμεις, κάτι που είναι αντίθετο με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αφού γνωρίζουμε ότι οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού (Ψαλμ. 103,4).

Η Αποκρυφιστική Ψευδοαγγελολογία χρησιμοποιεί έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και σεμινάρια προτείνοντας γνωριμία, επικοινωνία με τους υποτιθέμενους αγγέλους, μαγικά τελετουργικά κ.α., χρησιμοποιώντας ονόματα «αγγέλων» που συναντούμε στο χώρο του Αποκρυφισμού. Φυσικά πρόκειται για ονόματα που παραπέμπουν στην ύπαρξη πονηρών πνευμάτων, διότι όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, κι ο ίδιος ο σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός (Β’ Κορ. 11, 14). Στην Αγία Γραφή αναφέρονται μόνο τρία ονόματα για τους αγγέλους, τα Γαβριήλ, Μιχαήλ και Ραφαήλ, τα οποία και μόνο αυτά, δεχόμαστε ως αληθή.

Ο Πνευματισμός είναι ο χώρος της επικοινωνίας με πονηρές πνευματικές οντότητες,

όπου οι μεσάζοντες, οι οποίοι είναι γνωστοί ως μέντιουμ, μεταφέρουν μηνύματα υποτίθενται νεκρών ανθρώπων σε ζωντανούς για διάφορα θέματα της ζωής τους. Η επικοινωνία με «πνεύματα», η ύπαρξη, η ταυτότητα του Αποκρυφισμού και οι τεχνικές που εφαρμόζει αυτός, είναι πραγματικότητες που στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι είναι απολύτως αντίθετες στο θέλημα του Θεού. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε, εάν διαβάσουμε ορισμένα χωρία όπως, στο Λευιτικό όπου ο Θεός υπενθυμίζει «να μην απευθύνονται οι πιστοί σ’ αυτούς που καλούν πνεύματα και στους μάντεις, για να μην μολυνθούν (19, 31)», όπως επίσης και στο Δευτερονόμιο δίδονται σαφείς οδηγίες για την «απαγόρευση της μαντείας, απόκρυφων τεχνών και της μαγείας. Διότι όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο (18, 9-12)».

Μελετώντας, αγαπητοί μας χριστιανοί, την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα γνήσια Αγιοπνευματικά χαρίσματα της Εκκλησίας από τα μη γνήσια, δηλ. τα δαιμονικά, όπως αυτά εμφανίζονται στο διαχρονικό Αποκρυφισμό. Μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μαθαίνουμε ότι οι αληθινοί προφήτες αποδίδουν στο Θεό κι όχι στον εαυτό τους το χάρισμα της ερμηνείας των αποκαλυπτομένων, όπως άλλωστε είπε κι ο προφήτης Δανηίλ στο βασιλιά Ναβουχοδονόσωρ για την ερμηνεία του ονείρου, που εκείνος είχε δει.

Στις μέρες μας, η ελλιπής γνώση της Ορθόδοξης πίστης μας και η κρίση της οικογένειας, η αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας, η απουσία νοήματος της ζωής και η αναζήτησή του σε επικίνδυνους χώρους κ.α., κάνουν ιδιαίτερα ευάλωτους όλους, ιδιαιτέρως τους νέους μας στους κινδύνους που προέρχονται από την ενασχόληση με αποκρυφιστικές πρακτικές.

Αγαπητοί μας χριστιανοί,
Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα, λειτουργοί του Θεού, δε φανερώνονται παρά μόνο όταν το επιτρέψει ο Θεός και έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτουν στους ανθρώπους το Θείο θέλημα, υμνούν και υπηρετούν το Θεό, διακονούν το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως συνέβη στο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (…και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου…, Λουκ. 1, 28), στο όραμα του Ιωσήφ του μνήστορος (…ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ όναρ τω Ιωσήφ… Ματθ. 2, 13), στο κήπο της Γεσθημανή όπου ο άγγελος ενίσχυε τον Ιησού στον αγώνα Του (…ώφθη δε αυτώ άγγελος απ’ ουρανού ενισχύων αυτόν, Λουκ. 22, 43).

Η ελπίδα μας, η οδοός, η αλήθεια και η ζωή είναι ο Χριστός, το ευαγγέλιό του και η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας.

Ο άνθρωπος, ως δημιούργημα του Θεού, είναι ολοκληρωμένος και πραγματικά θεραπευμένος μόνο στην πλήρη ένωσή του με τον Ιησού Χριστό, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Γι’ αυτό, απαιτείται από όλους μας επαγρύπνηση, ζωντανή σχέση με την Ενορία στην οποία ανήκουμε, γνώση της ορθόδοξης πίστης μας, συμμετοχή στη λατρευτική ζωή και στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, ώστε να μην αμβλύνεται το ορθόδοξο φρόνημα μας.

Καλή Τεσσαρακοστή και Καλή Ανάσταση!

Ι.Μ. Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως,
Επιτροπή επί των αιρέσεων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Προσθέστε Σχόλιο