Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Νέος Κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Νέος Κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Νέος Κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Νέος Κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Τήν Τετάρτη 22 Ἰουνίου τό ἑσπέρας καί μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ τελέσθηκε μέσα σέ κλίμα χαρᾶς καί συγκινήσεως ἡ ἀκολουθία εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα τοῦ μέχρι πρότινος Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης καί Ἐκκλησιαστικοῦ Ὑπαλλήλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Νεκταρίου Θάνου.

Τήν 24η Ἰουνίου ἡμέρα Παρασκευή, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης ἔλαβε χώρα ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Νεκταρίου Θάνου.

Ὁ νεοχειροτονηθείς μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε στόν χειροτονητήριο λόγο του τά ἑξῆς:

«Ἡ κλῆσις τῆς ἱερωσύνης παλαιά· ἐγὼ ὅμως «ἔφυγον εἰς Θαρσὶς ἀπὸ προσώπου Κυρίου». Ἡ πορεία πρὸς Νινευὴ φάνταζε μακρὰ καὶ κοπιώδης καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου δυσερμήνευτον.

Ἡ φιλανθρωπία Του ὡστόσο ἔσωσέ με τοῦ κινδύνου τῆς «θαλάσσης» διὰ τοῦ «κήτους» τῆς ψαλτικῆς…

Καὶ ὅταν ἐπιτέλους ἀνεφώνησα «…ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς ἡ ζωή μου, πρὸς σὲ Κύριε ὁ Θεός μου… ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι εἰς σωτηρίαν μου…» ὁ Κύριος ἔδωκέ μοι χεῖρα καὶ «ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας»…

Πορεύομαι τὸ λοιπὸν εἰς Νινευὴ τοῦ κηρύξαι, ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ἀναμένων ὑπομονετικῶς τὴν μετάνοια ἑνὸς ἑκάστου.»

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν ἀντιφώνησή του πρός τόν νέο Διάκονο ὑπογράμμισε τό μέγεθος τῆς εὐθύνης πού ἀναλαμβάνει εἰσερχόμενος στά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί τόνισε ὅτι ἡ ἱερωσύνη εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ, χάρισμα στόν ἄνθρωπο καί ὄχι ἐπιβράβευση τυχόν ἀγώνων ἤ ἀνθρώπινη κατάκτηση καί ἀπαιτεῖ ἀγάπη στό Χριστό, φόβο Θεοῦ, ἐργατικότητα καί αὐταπάρνηση, κυρίως ὅμως ταπείνωση καί ὑπομονή, τοῦ εὐχήθηκε δέ νά γίνει κληρικός πιστός καί ἀκέραιος καί νά δοξάζει μέ τή ζωή του καί τά ἔργα του τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Τήν 2α Ἰουλίου ἡμέρα Σάββατο, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν κατάθεση τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Ναό τῶν Βλαχερνῶν ἔλαβε χώρα ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κωστακιῶν Ἄρτης.

Ὁ νεοχειροτονηθείς στόν χειροτονητήριο λόγο του εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Δοξολογῶ τὸν Κύριο γιὰ ὅλα. Δική Του ἄλλωστε εἶναι ἡ κτίση, δική Του καὶ ἡ Ἐκκλησία. Τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τὰ χαρίσματα, τὶς ἐμπειρίες καὶ εὐκαιρίες, τοὺς πολύτιμους ἀνθρώπους, πάντων ἕνεκεν. Ὅ,τι καλὸ ἔχω προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά Του. Ὅ,τι στραβὸ ἔχω, ὀφείλεται στὴν ἄρνησή μου νὰ συμμορφωθῶ στὰ κελεύσματά Του. Ὅπως καὶ νἄχει ὅσα καλὰ διαθέτω τίθενται στὴ διάθεση τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ τῶν δούλων Του. Τὴ σωτηρία τους ἄλλωστε διακονεῖ ὁ κληρικός. Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἱερατικὲς δραστηριότητες καὶ πρωτοβουλίες ὑφίστανται παρεμπιπτόντως…

Αἰτοῦμαι ταπεινῶς τὴν συγχώρηση ὅσων ἐπίκρανα. Παρέχω κι ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου τὴν τοιαύτη συγχώρηση».

Ἀντιφωνῶν ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ τόνισε τήν εὐθύνη πού ἀπορρέει ἀπό τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης, ὑπενθύμισε στόν χειροτονούμενο ὅτι τό πρῶτο πού πρέπει νά διαθέτει ὁ κληρικός εἶναι καρδιά πού ἀγαπᾶ τόν Χριστό. Τοῦ ὑπενθύμισε τούς λόγους τοῦ Κυρίου στόν Πέτρο «Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με;» καί ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό πραγματώνεται μέ τήν ὀρθή καί σώφρονα διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπενθύμισε τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία καί τά μέλη της, πού ἀγωνίζονται μέσα στό χῶρο της, γιά τόν ἁγιασμό τους. Ἀγάπη πού μεταστοιχειώνεται σέ στάση ζωῆς καί μαθητεία. Τόν προέτρεψε, τέλος, νά διατηρήσει τήν Παρακαταθήκη πού θά παραλάβει στά χέρια του σέ λίγο, ἀκέραια καί ἀλώβητη, παρακαταθήκη πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν Σαρκωμένο Χριστό, εὐχόμενος, ὅταν μέλλει Αὐτή ἀπαιτηθεῖ κατά τήν Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου, νά εὐαρεστηθεῖ νά ἀκούσει τούς λόγους Του «εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω».

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης ἀναγνωρίζων τά πολύπλευρα τάλαντα τοῦ νέου Κληρικοῦ προεχείρισε αὐτόν εἰς Ἀρχιμανδρίτην, δίδοντάς του ἔτσι ἕνα ἀκόμα ἐπί πλέον κίνητρο νά ἐργασθεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις ὑπέρ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματός Της.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Νέος Κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης»:

Εορτή Αγίας Κυριακής στην Άρτα
7 Ιουλίου: Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς
Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στα Τρίκαλα

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο