Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, το Σάββατο 1 Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα προσκυνηματικό Ιερό Ναό στη Βέροια.

Στην διάρκεια της θείας λειτουργίας τελέστηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Ιωσήφ Μανιόπουλου, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία της προόδου του Τιμίου Σταυρού, ενώ εχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί».

Ἑορτή τῶν ἁγίων ἑπτά Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητέρας τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου τους ἁγίου Ἐλεαζάρου σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν «πρόοδο», δηλαδή τήν ἔξοδο καί προσκύνηση τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τίς ἑορτάζει καί τίς δύο ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, μέ τήν παρουσία τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἀπό τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τόν ὁποῖο ὑποδεχθήκαμε κατά τή χθεσινή ἑσπέρα. Καί τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα τούς λόγους μέ τούς ὁποίους περιγράφει ὁ Κύριος μας τή ζωή καί τήν πορεία τῶν μαθητῶν του στόν κόσμο.

Δέν ἐπιθυμεῖ ὁ Χριστός νά δημιουργήσει στούς μαθητές του ἐσφαλμένες προσδοκίες. Δέν θέλει νά σχηματίσουν τήν ἐντύπωση ὅτι, ἐφόσον εἶναι μαθητές του, θά περάσουν μία εὔκολη καί ἄνετη ζωή. Γι᾽ αὐτό καί τούς ἐπαναλαμβάνει συχνά ὅτι ὅσοι τόν πιστεύουν καί θέλουν νά βαδίσουν τήν ὁδό τῆς εὐσεβείας, θά ἀντιμετωπίσουν καί δυσκολίες καί διωγμούς καί ὅλα ὅσα ὑπέμεινε καί θά ὑπομείνει ὁ ἴδιος μέχρι τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή του.

Καί οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἀληθινοί, ἀλλά ἡ ἀλήθειά τους ἐπιβεβαιώνεται καί μέ τή ζωή τῶν μαθητῶν του, ὅλων ἐκείνων πού ἐπέλεξαν νά ζήσουν κοντά του καί νά βαδίσουν ἔχοντας ὡς ὁδηγό καί γνώμονα στή ζωή τους τό θέλημά του.

Τό ἐπιβεβαιώνει καί ἡ ζωή τῶν ἁγίων Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρός τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου τους ἁγίου Ἐλεαζάρου, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νά ζήσουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁδηγήθηκαν καί ὑπέμειναν τό μαρτύριο.

Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ βίος τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε καί πειρασμούς καί δαιμονικές ἐπιθέσεις καί κακουχίες καί ταλαιπωρίες προκειμένου νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀφήνει μόνους μας νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντήσουμε. Γι᾽ αὐτό καί στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα διαβεβαιώνει ὅτι ἡ πορεία τῶν μαθητῶν του στόν κόσμο εἶναι δική του ἀποστολή, καί Ἐκεῖνος γνωρίζει ὅτι εἶναι μία ἀποστολή κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

Λύκοι εἶναι ὅσοι ἐχθρεύονται τόν Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή, εἶναι ὅσοι γίνονται ὄργανα τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας του καί προσπαθοῦν νά ἀπομακρύνουν τά πρόβατά του ἀπό τή θεία αὐλή τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι δύσκολη, ἔχει συχνά πόνο καί θλίψη καί δοκιμασίες. Ὅμως ὁ Χριστός δέν ἀφήνει μόνους τούς μαθητές του. Τούς προσφέρει τήν ἀσφάλεια τῆς θείας του προστασίας καί τή βεβαιότητα ὅτι δέν εἶναι αὐτόκλητοι, ἀλλά εἶναι δικοί του ἀπεσταλμένοι στό ἔργο αὐτό πού τούς ἀναθέτει καί τούς καλεῖ νά διαχειρισθοῦν μέ σύνεση καί προσοχή χωρίς νά ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς παγίδες καί τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου, ὥστε νά μπορέσουν καί αὐτοί νά νικήσουν τόν κόσμο καί νά ἐκπληρώσουν τήν ἀποστολή τους κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς …».

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του ἐπαναλαμβάνεται καί γιά σένα, ὁ ὁποῖος θά λάβεις σέ λίγο μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού θά κατέλθει τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Πρίν ἀπό τρία χρόνια ἐδῶ στόν ἴδιο ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τήν ἴδια ἡμέρα, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Χριστός σέ τίμησε μέ τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, καθιστώντας σε διάκονό του. Καί σήμερα θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή καί μία νέα ἀποστολή. Θά σέ καταστήσει διά τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου καί τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας του καί οἰκονόμο τῶν μυστηρίων του καί θά σοῦ ἀναθέσει μία νέα διακονία, ἡ ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διαβεβαιώνει, δέν εἶναι εὔκολη καί ἄκοπη. Ἔχει καί δυσκολίες καί πειρασμούς καί δοκιμασίες, γιατί αὐτός εἶναι κλῆρος τῶν μαθητῶν καί τῶν διακόνων τοῦ Χριστοῦ, πού καλοῦνται νά σηκώσουν καί αὐτοί τόν σταυρό τους, ὅπως σήκωσε καί ὁ Χριστός τόν δικό του Σταυρό· πού καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν τήν κακία καί τήν ἐχθρότητα τοῦ κόσμου καί τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔργου της καί νά ἀντιπαλαίσουν πρός αὐτήν, ὅπως τό ἔκαναν οἱ ἅγιοι Μακκαβαῖοι παῖδες καί ὁ συντιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἀντώνιος.

Γι᾽ αὐτό καί φρόντισε νά ἀκολουθεῖς τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας καί νά εἶσαι στήν ἱερατική σου ζωή καί διακονία, ὅπως Ἐκεῖνος συστήνει στούς μαθητές σου, φρόνιμος καί ἀκέραιος, ὅπως ἦταν καί ὁ προστάτης σου, ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ.

Τά τρία χρόνια τά ὁποῖα διακόνησες πλησίον μου εἶχα τή δυνατότητα νά διαπιστώσω καί τόν ζῆλο σου καί τήν προσπάθειά σου νά εἶσαι συνεπής, ὑπάκουος, προσεκτικός στή διακονία σου, νά καλλιεργεῖς στήν ψυχή σου τήν ἀγάπη στόν Θεό καί στή λατρεία του, νά ἀγωνίζεσαι γιά νά διατηρεῖς τόν ἑαυτό σου καθαρό καί ἁγνό.

Αὐτόν τόν ἀγώνα συνέχισε ἀπό σήμερα μέ μεγαλύτερη ἔνταση καί περισσότερη διάθεση, διότι ἡ τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Θεός προσφέροντάς σου τή χάρη τῆς ἱερωσύνη εἶναι μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη, ὅπως μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη εἶναι καί ἡ εὐθύνη σου νά εὐαρεστεῖς στόν Θεό μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου, μέ τήν προσήλωσή σου στό ἱερό θυσιαστήριο, μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή σου στόν Ἐπίσκοπο, στόν Ἡγούμενο καί στήν Ἐκκλησία. Ἄν ζεῖς καί ἀγωνίζεσαι μέ αὐτόν τόν τρόπο, τότε θά σκεπάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀνταπεξέρχεσαι στίς τυχόν δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντᾶς στή ζωή σου, στήν ὁποία θά σέ συνοδεύουν πάντοτε μαζί μέ τίς δικές μου πατρικές εὐχές, οἱ εὐχές τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί πνευματικοῦ σου πατέρα, τοῦ π. Παντελεήμονος καί ὅλων τῶν πατέρων, τῶν παρευρισκομένων κατά τή μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σου καί συμπροσευχομένων, ἀλλά καί τῶν οἰκείων, τῶν φίλων σου καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπημένων σου γονέων καί τῶν παπούδων σου.

Καί εὔχομαι νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος τῆς τιμῆς πού σοῦ κάνει ὁ Θεός καί τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἐπισκόπου σου καί τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀναδειχθεῖς φρόνιμος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί νά πολλαπλασιάσεις τό τάλαντο πού λαμβάνεις σήμερα γιά νά ἀκούσεις καί σύ τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ … εἴσελθε χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου». Ἀμήν.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Πανηγύρισε ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος»:

Υποχρεωτική η μάσκα στους Ναούς
Εορτή Αγίων Επτά Μακκαβαίων Παίδων, της μητρός αυτών Σολομονής
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις Εκκλησίες της Κύπρου
Μεταφορά εικόνας Παναγίας Φανερωμένης από τη Σκοπή στην ομώνυμη Ιερά Μονή Σητείας
Αγρυπνία Παναγίας Παραμυθίας στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παρθενώνος
Πειραιώς Σεραφείμ: Αλήθειες για την Αγία Σοφία
Πανήγυρις Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις