Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Τό Σάββατον, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων εἰς τό Πατριαρχεῖον, συμφώνως πρός τό κάτωθι Τυπικόν:

Τήν πρωΐαν ἔλαβε χώραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί μετ’ αὐτήν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος ἐν χοροστασίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, καί συμπροσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἱερομονάχων, διακόνων καί μοναχῶν.

Πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας, ἐψάλησαν τά Τροπάρια «φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων» καί «σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις» καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, ψαλλομένου τοῦ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Ἁγιάσας τούς Πατέρας καί τό Ἐκκλησίασμα, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἐν πομπῇ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἡγίασε τήν αἴθουσαν ὡς καί ὁ ἐφημέριος τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἁγιασμόν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εὐθύς ἀμέσως, ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε διά τήν Ἱεριχώ. Ἐνταῦθα ἐπεσκέφθη τό ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου καί τό Νομαρχεῖον καί διά τῆς σιδηρᾶς συνοριακῆς Πύλης μεταξύ Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας τῆς Ἱεριχοῦς και τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς καί Πολιτικῆς Διοικήσεως καί ἔφθασεν εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἔνθα ἐπεφυλάχθη Αὐτῷ θερμή ὑποδοχή.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ κ. Χάρη Θεοχάρους Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί ἔλαβε χώραν πορεία λιτανείας ἀπό τῆς Μονῆς εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ἐνταῦθα ἐπί τῆς ἐξέδρας ἐτελέσθη ὁ Ἐσπερινός καί ὁ Ἁγιασμός καί ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος κατῆλθεν εἰς αὐτά τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ὑπερπλήρη καί ἐμβάς εἰς πλοιάριον, ἔρριψεν εἰς αὐτά τόν σταυρόν, ἐν ᾧ ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἐψάλλετο τό «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ὄντως ὁ Κύριος διά τήν ἐλευθερίαν καί τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἐβαπτίσθη, ὅτε καί ἐφανερώθη ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς καί ἡ φωνή τοῦ Πατρός λέγοντος «οὗτός ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα».

Τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ ληξάσης ὁ ἀνακαινίζων τήν ἀρχαίαν και ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος παρέθεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἑόρτιον κέρασμα καί νηστήσιμον τράπεζαν.

Ο νους να μην περισπάται από την προσευχή:

Αγιορειτικο κομποσχοινι βοηθημα προσευχης

Σχετικά άρθρα με «Παραμονή των Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό»:

Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: Χειροτονία Επισκόπου και Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου
Η Άρτα τίμησε τον βλαστό της Νεομάρτυρα Ζαχαρία
Εγκαίνια Πνευματικού κέντρου Αγίου Νικάνδρου Αριδαίας (ΦΩΤΟ)
40η Επέτειος Επανακομιδής του Σταυρού του μαρτυρίου του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα
Εορτή του Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στη γενέτειρά του

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο