Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Θεολογικος Λογος » Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τον αγιασμό μας

Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τον αγιασμό μας

Άγιο Πνεύμα σε επισκιάζει

Με οδηγό το Άγιο Πνεύμα…

Αλλά πώς θα κατορθώσουμε να γίνουμε όντως «τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας»; Όταν ακολουθούμε τον Χριστό, όταν εφαρμόζουμε τις εντολές Του, όταν αφήνουμε το δικό μας θέλημα και επιζητούμε το θέλημα τού Θεού.

Το πολύ παρήγορο είναι ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνοι να εφαρμόσουμε τις άγιες εντολές. Έχουμε συμπαραστάτη και βοηθό το Άγιο Πνεύμα.

Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στην Εκκλησία από την ημέρα της Πεντηκοστής και είναι παρόν στον καθένα μας από την ημέρα που λάβαμε το άγιο Βάπτισμα και το άγιο Χρίσμα. Εκείνη η ημέρα ήταν η ημέρα της προσωπικής μας Πεντηκοστής. Εκείνη την ημέρα η καρδιά μας από «χώρα και σκιά θανάτου» (βλ. Ματθ. δ΄ 16) έγινε χώρα της ζωής και τού φωτός, ολόλαμπρος θρόνος της Αγίας Τριάδος.

Από εκείνη την ημέρα άρχισε για μάς η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ ζωή. Από εκείνη την ημέρα το Άγιο Πνεύμα άρχισε να εργάζεται τον αγιασμό μας, να εδραιώνει μέσα μας τη Βασιλεία τού φωτός. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην Το εμποδίζουμε να ενεργεί, αλλά να αγωνιζόμαστε φιλότιμα για τη σωτηρία μας. Και αν αμαρτήσουμε, μάς παρακινεί σε μετάνοια και μάς βοηθάει να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα της αρετής.

Μία προσευχή έχουμε, μία ελπίδα, μία χαρά: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἠμίν καί καθάρισον ἠμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος καί σῶσον, Ἀγαθέ τάς ψυχᾶς ἠμῶν.». Αυτό μάς καθαρίζει, μάς αγιάζει, μάς φωτίζει, μάς ενώνει με τον Χριστό!

Περιοδικό «Ο Σωτήρ»,
1 Ιουνίου 2017 – Τεύχος 2156

Σχετικά άρθρα:
Κυριακή της Πεντηκοστής
Σύντομη πρωϊνή προσευχή

Προσθέστε Σχόλιο