Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Να μην χάσουμε την ωφέλεια πού μας προσφέρει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Βεροίας Παντελεήμων: Να μην χάσουμε την ωφέλεια πού μας προσφέρει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Βεροίας Παντελεήμων: Να μην χάσουμε την ωφέλεια πού μας προσφέρει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Βεροίας Παντελεήμων: Να μην χάσουμε την ωφέλεια πού μας προσφέρει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Την Κυριακή της Απόκρεω (19 Φεβρουαρίου) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης Ημαθίας. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Νεκταρίου Γρηγορίου Τσιαγκαρλή.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα».

Πλησιάζουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προετοιμάζει γιά τήν περίοδο αὐτή τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας ἀφενός μέ τόν σταδιακό περιορισμό τῶν ἐπιτρεπομένων τροφῶν καί ἀφετέρου μέ τά ἱερά ἀναγνώσματά της.

Ἡ νηστεία, στήν ὁποία ἀναφέρεται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν γιά τήν Ἐκκλησία μας ἕναν τρόπο ἀσκήσεως στήν ἐγκράτεια ἀλλά καί καθάρσεως τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτό καί πολύτιμο στοιχεῖο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ νηστεία μᾶς βοηθᾶ νά μήν προσκολλώμεθα μόνο στήν ὑλική τροφή, πού εἶναι βεβαίως ἀπαραίτητη γιά τό σῶμα μας, ἀλλά καί συγχρόνως μᾶς διευκολύνει νά στρέψουμε τήν προσοχή μας καί στήν πνευματική τροφή, τήν προσευχή, τή μελέτη τοῦ θείου λόγου, τή συμμετοχή μας στά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως στή θεία Εὐχαριστία, πού εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιά τήν ψυχή μας καί γιά τήν πνευματική μας πρόοδο.

Μέ τή νηστεία ὅμως συνδυάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί ἕνα ἀκόμη θέμα, τό θέμα τοῦ σκανδαλισμοῦ κάποιων χριστιανῶν ἐξαιτίας ἐκείνων πού ἔτρωγαν εἰδωλόθυτα, πού ἔτρωγαν τό κρέας δηλαδή τῶν ζώων πού θυσιαζόταν ἀπό τούς ἐθνικούς. Γι᾽ αὐτό καί διακηρύσσει: «εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τόν ἀδελφόν μου, οὐ μή φάγω κρέα εἰς τόν αἰῶνα». Ἐάν κάποια τροφή σκανδαλίζει τόν ἀδελφό μου, νά μήν φάω ποτέ κρέας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικός. Στέκεται μέ σεβασμό ἀπέναντι στίς εὐαισθησίες τῶν ἀνθρώπων καί προτιμᾶ νά δυσκολεύσει τόν ἑαυτό του, παρά νά δώσει ἀφορμή σχολίων ἤ παρεξηγήσεων σέ ὅσους εἶναι ἕτοιμοι νά κρίνουν καί νά κατακρίνουν τίς πράξεις καί τίς ἐπιλογές του. Προτιμᾶ, λέγει, νά μήν φάει ποτέ κρέας, ἐάν πρόκειται νά γίνει ἀφορμή νά σκανδαλισθοῦν.

Ὁ λόγος αὐτός τοῦ μεγάλου ἀποστόλου δέν ἰσχύει μόνο γιά τό κρέας τῶν εἰδωλοθύτων, ἰσχύει γενικότερα. Καί ἰσχύει τόσο γιά ἐκείνους πού γίνονται μέ τή στάση τους καί μέ τή συμπεριφορά τους αἰτία νά σκανδαλισθοῦν κάποιοι ἀδελφοί τους, ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού ἀναζητοῦν στή ζωή καί στή συμπεριφορά τῶν ἀδελφῶν τους «σκάνδαλα», ἀφορμές γιά νά τούς κρίνουν καί νά τούς κατακρίνουν ἤ ἀκόμη ἀφορμές γιά νά δικαιολογήσουν τή δική τους συμπεριφορά, τά δικά τους λάθη, τά δικά τους πταίσματα καί ἁμαρτήματα.

Καί δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων, μεταξύ τῶν ὁποίων μπορεῖ νά συναριθμούμεθα καί ἐμεῖς, πού ψάχνουν νά βροῦν τά τρωτά σημεῖα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὥστε νά δικαιώσουν τόν ἑαυτό τους, νά δικαιολογήσουν τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις τους. Ψάχνουν νά βροῦν ἀδυναμίες καί σφάλματα καί στή συνέχεια τά μεγαλοποιοῦν, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ὅτι πέφτουν μέ τόν τρόπο αὐτό στήν παγίδα τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἐφευρέτης καί ὁ δημιουργός τῶν σκανδάλων, τά ὁποῖα τά χρησιμοποιεῖ καί τά βάζει γιά νά βλάψει τούς ἀνθρώπους. Γιατί τί εἶναι σκάνδαλο; Εἶναι αὐτό πού μᾶς κάνει νά παραπατήσουμε καί νά πέσουμε. Καί αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ διαβόλου, νά μᾶς παρασύρει καί νά μᾶς κάνει νά πέσουμε στήν ἁμαρτία. Γι᾽αὐτό καί χρησιμοποιεῖ κάθε μέσο, ἀκόμη καί τήν ἀδυναμία κάποιου, γιά νά δημιουργήσει πρόβλημα σέ ἄλλους καί νά τούς κάνει εἴτε νά πέσουν στήν κρίση καί τήν κατάκριση εἴτε νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τόν Θεό. Καί τό ἐπιδιώκει αὐτό ὁ πονηρός ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ὁποία θά εἰσέλθουμε σέ λίγες ἡμέρες, γιατί τόν ἐνοχλεῖ ὁ ἀγώνας τόν ὁποῖο θέλουμε νά κάνουμε. Ἔτσι ἐφευρίσκει διάφορες ἀφορμές γιά νά μᾶς σκανδαλίσει, ὥστε τελικά νά μᾶς καταστήσει, ἐάν δέν εἴμαστε προσεκτικοί, ὑποχείριά του.

Ἄς εἴμαστε, λοιπόν, πολύ προσεκτικοί τόσο μέ τή δική μας ζωή καί τή δική μας συμπεριφορά, προκειμένου νά μήν γινόμεθα ἀφορμή νά σκανδαλίζονται οἱ ἄνθρωποι γύρω μας καί νά λένε «δές τί κάνει αὐτός ἤ αὐτή, πού πηγαίνει καί στήν Ἐκκλησία, πού ἔχει μυστηριακή ζωή», ἀλλά οὔτε καί νά ἐπιτρέπουμε στόν ἑαυτό μας νά σκανδαλίζεται εὔκολα, πέφτοντας ἔτσι στήν παγίδα τοῦ πονηροῦ.

Ἄς ἀγωνιζόμεθα, μαζί μέ τή νηστεία τῶν τροφῶν καί τῶν παθῶν, τήν ὁποία θά μᾶς καλέσει σέ λίγες ἡμέρες νά ἀρχίσουμε ἡ Ἐκκλησία μας, νά μήν σκανδαλίζουμε μέ τή συμπεριφορά μας τούς ἀδελφούς μας ἀλλά καί νά μήν ἀσχολούμεθα μέ τή δική τους, ὥστε νά μήν ἁμαρτάνουμε, προκειμένου νά μήν χάσουμε τήν ὠφέλεια πού μᾶς προσφέρει ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν πνευματική μας πρόοδο καί γιά τήν προετοιμασία μας γιά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Να μην χάσουμε την ωφέλεια πού μας προσφέρει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής»:

Κυριακή της Απόκρεω στη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου
Σερρών Θεολόγος: Η σχέση Επισκόπου και κληρικών, είναι σχέση ιερή με καθαρό εκκλησιολογικό υπόβαθρο
Εορτασμός Αγίας Φιλοθέης στην Κάλυμνο
Εκοιμήθη η Γερόντισσα Αγαθαγγέλη Προηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Κορακιών
Η Κυριακή της Απόκρεω στον Χείμαρρο Νάξου

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο