Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Προσευχόμαστε για τη δοκιμασία που υφίσταται και πάλι το έθνος μας

Βεροίας Παντελεήμων: Προσευχόμαστε για τη δοκιμασία που υφίσταται και πάλι το έθνος μας

Βεροίας Παντελεήμων: Προσευχόμαστε για τη δοκιμασία που υφίσταται και πάλι το έθνος μας

Βεροίας Παντελεήμων: Προσευχόμαστε για τη δοκιμασία που υφίσταται και πάλι το έθνος μας

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας τελέστηκε η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστατούντος και ομιλούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Σε μία στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα και το έθνος μας, σε μία στιγμή που η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, μία απόφαση με την οποία βεβηλώνεται όχι μόνο το ιερό σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού αλλά και ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού, κλήρος και λαός κατέφυγε στην Παναγία Μητέρα μας, την υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας, όπως το έκαναν πάντοτε οι πατέρες μας επικαλούμενοι σε κάθε δύσκολη ώρα, σε κάθε πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως, τη χάρη και τη βοήθεια της.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον». Μέ βαθύτατη ὀδύνη καί θλίψη ἀπευθύναμε ἀπόψε τήν ὁλόθυμη ἱκεσία μας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας, ψάλλοντας τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο της, ὅπως ἔκαναν καί οἱ πατέρες στίς δύσκολες ὧρες, κατά τίς ὁποῖες οἱ ἐχθροί ἀπειλοῦσαν τήν Πόλη της, τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί ὅλες τίς κρίσιμες ὧρες τῆς ἱστορίας τοῦ ἔθνους μας.

Γιατί αὐτή ἡ Παρασκευή, γιατί αὐτή ἡ ὥρα, εἶναι μία ὥρα πικρή καί ὀδυνηρή γιά ὅλον τόν Ἑλληνισμό, γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία, γιά ὅλη τήν οἰκουμένη. Γιατί δέν βεβηλώνεται καί πάλι μόνο ἕνα μνημεῖο ἀπείρου κάλλους καί ἀνυπέβλητης τέχνης καί τεχνικῆς, πού θαύμαζε καί θαυμάζει ὅλος ὁ κόσμος 1500 χρόνια τώρα καί πού κανείς δέν κατόρθωσε, παρά τήν ἐξέλιξη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, νά τόν ξεπεράσει σέ ἁρμονία, βεβηλώνεται ἕνας χῶρος ἱερός, ἀφιερωμένος στή Σοφία τοῦ Θεοῦ, στόν Θεό Λόγο, βεβηλώνεται ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πνευματικό σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό καύχημα τοῦ Γένους μας.

Γιατί ἄν ἡ αὐθαίρετη ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας νά μετατρέψει τήν Ἁγία Σοφία καί πάλι σέ τζαμί ἀποτελεῖ πρόκληση γιά κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο, ἀποτελεῖ μιά βαθειά προσβολή στήν ἱστορία μας, στήν πίστη μας, στήν ἑλληνική καί χριστιανική ψυχή μας.

Γι᾽ αὐτό καί τήν ὥρα αὐτή πού μετά ἀπό 86 χρόνια ἀκούονται καί πάλι μέσα στόν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀνίερες προσευχές μέ σκοπό νά προκαλέσουν καί νά βεβηλώσουν τόν ἱερό χῶρο, ἐμεῖς προσευχηθήκαμε στήν Παναγία μας, ἡ ὁποία, παρότι οἱ ἱστορικές συνθῆκες ἄλλαξαν, συνεχίζει νά σκέπει καί νά προστατεύει μέ τή χάρη της τή Ρωμιοσύνη τῆς Πόλης, πού εἶναι ἀνατεθειμένη στήν κραταιά προστασία της, συνεχίζει νά προστατεύει καί νά σκέπει ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό.

Προσευχήθηκαμε γιά τήν Ἁγία Σοφία, γιά τόν ναό αὐτό, στόν ὁποῖο κτυπᾶ διαχρονικά ἡ καρδιά τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Γιά τόν ναό αὐτό, στόν ὁποῖο κανείς δέν μπορεῖ νά μείνει ἀσυγκίνητος στρέφοντας τό βλέμμα του στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ὅπου δεσπόζει ἡ ἱερή μορφή της καί συναντᾶ τό βλέμμα κάθε εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ, καί τήν ὁποία προσπάθησαν νά καλύψουν ἐπειγόντως στό πλαίσιο τοῦ ἀνόσιου σχεδίου τους, νά ἁλώσουν γιά δεύτερη φορά τό καύχημα αὐτό τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γιά τόν ναό αὐτό, ὁ ὁποῖος γαληνεύει τήν ψυχή κάθε πιστοῦ πού ἀτενίζει τή γλυκύτατη μορφή τῆς Παναγίας μας, στό ψηφιδωτό τῆς Δεήσεως, νά ἱκετεύει τόν Υἱό της γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἄκουσε τήν ταπεινή μας δέηση, ἄκουσε τή δέηση ὅλων τῶν παιδιῶν της, ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ὀρθοδόξων, πού συγκεντρωμένοι αὐτό τό βράδυ στούς ναούς τῆς πατρίδος μας ἑνώνουμε τίς προσευχές μας γιά τήν Ἁγία Σοφία, καί παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί στοργική μητέρα μας νά μήν ἐπιτρέψει νά βεβηλώνεται ἡ Ἁγία Σοφία ἀπό τήν ὑπεροψία καί τή βαρβαρότητα ἐκείνων πού ἐπιχειροῦν καί πάλι μία γενοκτονία, πολιτιστική καί θρησκευτική αὐτή τή φορά. Γιατί ἡ Ἁγία Σοφία κτίσθηκε γιά νά ὑμνεῖται ἀποκλειστικά καί μόνο ὁ τριαδικός Θεός, κτίσθηκε γιά νά δοξάζεται τό ὄνομά του, κτίσθηκε γιά νά πλημμυρίζουν οἱ θόλοι του ἀπό τίς ἁγνές καί καθαρές φωνές ἐκείνων πού τόν ἀγαποῦν καί τόν λατρεύουν.

Προσευχόμαστε γιά τήν Ἁγία Σοφία καί τή δοκιμασία πού ὑφίσταται καί πάλι τό ἔθνος μας καί παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας «ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον» νά μᾶς ἐλευθερώσει «ἐκ παντοίων κινδύνων».

Καί θά τήν παρακαλοῦμε μέχρι νά γίνει τό θαῦμα καί νά τήν ἀπαλλάξει ἀπό αὐτή τήν νέα ἅλωση, τή νέα βεβήλωση. Νά τήν ἀπαλλάξει ἀπό κάθε ὑπερόπτη καί βέβηλο, πού νομίζει ὅτι μέ τήν ἰσχύ τῆς πρόσκαιρης ἐξουσίας του μπορεῖ νά αἰχμαλωτίζει καί νά βεβηλώνει ἕναν ναό πού οἰκοδομήθηκε πρός δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί σέ Ἐκεῖνον ἀνήκει, ἀφοῦ καί τό παραμικρό στοιχεῖο καί δομικό ὑλικό ἀπό τά θεμέλια μέχρι τόν τροῦλο ἔχει τή σφραγίδα τῆς πίστεως στόν Χριστό καί θά τήν ἔχει ὅ,τι καί ἄν προσπαθήσουν νά κάνουν, ὅσο καί ἄν προσπαθήσουν νά καλύψουν τά ἴχνη τῆς πίστεως καί τῆς ἱστορίας.

«Αὐτή εἶναι ἡ μοίρα σου, Ἐρντογάν καί λαέ τῆς Τουρκίας», ἔγραψε κάποιος αὐτές τίς ἡμέρες, «νά προσκυνᾶτε μέσα στόν μεγαλύτερο ναό τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐτή εἶναι ἡ μοίρα τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Χαίρεστε, τί χαίρεστε; Προδότες τοῦ ἑαυτοῦ σας εἶστε, τῆς πατρίδος σας, τῆς θρησκείας σας. Οἱ ἁγιογραφίες δέν σβύνουν, δέν ἀποκρύπτονται, θά εἶναι πάντα ἐκεῖ νά σᾶς θυμίζουν πόσο ἀδύναμοι, πόσο ἄδειοι ἄνθρωποι εἶστε χωρίς τά ὅπλα καί τό χρῆμα σας.

Ἔτσι, Τοῦρκε, προσκύνα μέσα στήν Ἁγιά-Σοφιά, στόν ναό τῆς Ὀρθοδοξίας! Τόσο ἀμόρφωτος εἶσαι πού δέν σέβεσαι καί τόν δικό σου Θεό. Καί αὐτή εἶναι ἡ διαφορά μας. Ἕλληνας σέ τζαμί δέν θά προσκυνοῦσε οὔτε μέ τή βία. Θά ἔβρισκε τρόπο νά αὐτοκτονήσει.

Εὐχαριστοῦμε Ἐρντογάν πού ἔδειξες παγκοσμίως ποιά εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς, τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Χριστιανισμοῦ».

Καί ἐάν ἐκεῖνοι ἀπόψε θριαμβευτές θά κραυγάζουν ὅτι ὁ Θεός τους εἶναι μεγάλος, ἐμεῖς γνωρίζουμε καί πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι κανένας Θεός δέν εἶναι «ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ποιῶν θαυμάσια μεγάλα μόνον», καί γνωρίζει τήν ἀδικία καί τή βεβήλωση πού γίνεται καί ἀκούει τήν προσευχή καί τίς δεήσεις τῆς Παναγίας Παρθένου, καί δι᾽ αὐτῶν θά λυτρώσει καί τήν Ἁγία Σοφία καί τό ἔθνος «ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως», ἀρκεῖ ἐμεῖς νά παραμένουμε κοντά του καί νά ἐπικαλούμεθα μέ πίστη τή βοήθειά καί τήν προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Προσευχόμαστε για τη δοκιμασία που υφίσταται και πάλι το έθνος μας»:

Τρισάγιο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κυρό Ιεζεκιήλ
Μητροπολίτης Αιτωλίας: Θεέ μου σώσε την Ρωμηοσύνη, σώσε τον Ελληνισμό, σώσε το Γένος μας
Κοίμηση Αγίας Άννης Μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου
Αγρυπνία Αγίου Σπυρίδωνος στην Καλαμαριά
Μάνης Χρυσόστομος για την Αγία Σοφία τη Μεγάλη Εκκλησία
Πανήγυρις Αγίας Παρασκευής στα Γιαννιτσά

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο