Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Επιστολες Ιωαννου

Ιησούς Ναυή Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 13 Ψαλμοί Ψαλμός 33 Ψαλμοί Ψαλμός 50 Ψαλμοί Ψαλμός 54

Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 3

Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 3 Η αγάπη του Θεού Πατρός φέρει εις αγνήν ζωήν Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 3 Γ´\ΙΔΕΤΕ ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2 ᾿Αγαπητοί...

Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 1

Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 1 Η αιώνιος ζωή εφανερώθη δια του Χριστού Επιστολή Ιωάννου Α΄ Κεφάλαιο 1 Α´\Ο ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· 2 καὶ ἡ ζωὴ...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις

X