Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Ρωμαιους

Ησαΐας Κεφάλαιο 5

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 Μακροθυμία πρὸς τοὺς ἀδυνάτους καὶ διστακτικοὺς Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΤΟΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 12

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 12 ῾Η νέα ζωὴ Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 12 ΙΒ´\ΠΑΡΑΚΑΛΩ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν...

Μακκαβαίων Β' Κεφάλαιο 3 Μακκαβαίων Γ' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 148 Αμώς Κεφάλαιο 3 Γένεσις Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 11

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 11 Η απόρριψις των Ισραηλιτών δεν είναι πλήρης Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 11 ΙΑ´\ΛΕΓΩ οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος ᾿Αβραάμ, φυλῆς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις