Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Ρωμαιους

Εσθήρ Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 143

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9 Θλῖψις τοῦ Παύλου διὰ τὴν ἀπιστίαν τοῦ ᾿Ισραὴλ Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 9 Θ´\ΑΛΗΘΕΙΑΝ λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, 2 ὅτι λύπη μοί ἐστι...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 7 Παράδειγμα από τον γάμον Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 7 Ζ´\Η ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί· γινώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ· ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ; 2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι...

Γένεσις Κεφάλαιο 1 Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη Κατά Μάρκον Κεφάλαιο 1 Καινή Διαθήκη Ψαλμοί Ψαλμός 5 Ψαλμοί Ψαλμός 24 Ψαλμοί Ψαλμός 55 Ψαλμός 85 Ψαλμός 92

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 6 Η ένωσις με τον Χριστόν ασυμβίβαστη με την αμαρτίαν Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 6 ΣΤ´\ΤΙ οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμενοῦμεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ; 2 μὴ γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις