Προσευχή | proseuxi.gr

Κατηγορία - Προς Ρωμαιους

Ιώβ Κεφάλαιο 5 Κριταί Κεφάλαιο 7

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16 Προσωπικοὶ χαιρετισμοὶ Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 16 ΙΣΤ´\ΣΥΝΙΣΤΗΜΙ δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, 2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν...

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 Μακροθυμία πρὸς τοὺς ἀδυνάτους καὶ διστακτικοὺς Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 14 ΙΔ´\ΤΟΝ δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ...

Ιώβ Κεφάλαιο 6

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13

Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13 Περὶ ὑποταγῆς εἰς τὰς ἐξουσίας Επιστολές Παύλου Προς Ρωμαίους Κεφάλαιο 13 ΙΓ´\ΠΑΣΑ ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις