Προσευχή | proseuxi.gr

Επιστολες Πετρου

Αρχική » Αγια Γραφη » Καινη Διαθηκη » Επιστολες Πετρου
Βασιλειών Δ' Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 86 Επιστολή Ιερεμίου Κεφάλαιο 1 Ψαλμός 67 Ψαλμός 88 Βασιλειών Β' Κεφάλαιο 4 Ψαλμός 120

Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 3

Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 3 Η ημέρα της ελεύσεως του Χριστού Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 3 Γ´\ΤΑΥΤΗΝ ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι...

Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 1

Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 1 Χαιρετισμός Επιστολή Πέτρου Β΄ Κεφάλαιο 1 Α´\ΣΥΜΕΩΝ Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ· 2...

Ρούθ Κεφάλαιο 1 Ρούθ Κεφάλαιο 3 Ψαλμοί Ψαλμός 57 Ψαλμοί Ψαλμός 59 Ψαλμός 64 Δευτερονόμιον Κεφάλαιο 4

Επιστολή Πέτρου Α΄ Κεφάλαιο 5

Επιστολή Πέτρου Α΄ Κεφάλαιο 5 Προτροπή εις τους πρεσβυτέρους Επιστολή Πέτρου Α΄ Κεφάλαιο 5 Ε´\ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι...

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις