Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στη Νάουσα

Η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στη Νάουσα

Η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στη Νάουσα

Η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τελέστηκε η Μεγάλη Παράκληση και η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου προς την Υπεραγία Θεοτόκο χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰωνίων βασάνων». Μέ συγκίνηση καί κατάνυξη ψάλαμε καί ἀπόψε τόν Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα καί τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας μας, ὅπως κάθε χρόνο, προπαραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς πανσέπτου Κοιμήσεώς της καί τῆς ἐνδόξου εἰς οὐρανούς Μεταστάσεώς της, ἐδῶ στόν ναό τῆς Παναγίας. Καί ἐκφράσαμε γιά ἀκόμη μία φορά τήν ἀγάπη μας καί τόν σεβασμό μας στό ἱερό πρόσωπο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας καί δικῆς μας μητέρας καί προστάτιδος πάντων τῶν χριστιανῶν. Συγχρόνως ὅμως ζητήσαμε καί τή βοήθειά της γιά νά ἀποφύγουμε ὄχι μόνο τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τῆς παρούσης ζωῆς ἀλλά καί τόν κίνδυνο τῆς μελλοντικῆς καί αἰωνίου τιμωρίας πού ἀναμένει ὅσους ἀποτύχουν τῆς σωτηρίας.

Καί εἶναι φυσικό ὅτι ζητήσαμε τήν προστασία καί τή βοήθεια τῆς Παναγίας μας, γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦμε προστασία καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό βοήθεια. Ὅμως συχνά ἐκτιμοῦμε λάθος τά πράγματα καί ζητοῦμε βοήθεια ἀπό πρόσωπα πού δέν μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν. Ἐμπιστευόμεθα φίλους ἰσχυρούς, ἐπενδύουμε στά ἀνθρώπινα μέσα, στηριζόμεθα στίς ὑποσχέσεις τρίτων καί συχνά ἀπογοητευόμεθα, γιατί πολλές φορές ὅλοι αὐτοί δέν μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν ἀποτελεσματικά. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη μποροῦν νά ἀποτρέψουν τούς κινδύνους πού ἀντιμετωπίζουμε στήν παροῦσα ζωή, δέν μποροῦν νά συμβάλλουν στή σωτηρία μας στή μελλοντική ζωή.

Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε προστασία ἰσχυρή καί ἀκαταίσχυντη. Ἔχουμε τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, πού εἶναι ἡ προστάτις τῶν χριστιανῶν. Καί γι᾽ αὐτό σπεύδουμε πρός Aὐτήν. Καί γι᾽ αὐτό ἀπευθυνόμεθα σ᾽ Aὐτήν καί τήν παρακαλοῦμε καί ζητοῦμε τήν προστασία της ψάλλοντας: «Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰωνίων βασάνων».

Καί πράγματι ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ προστάτις τῶν χριστιανῶν, γιατί ἡ ἀγάπη της γιά ὅσους πιστεύουν στόν Υἱό της εἶναι ἀπέραντη καί τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς τους ἀνύστακτο.

Καί καθώς ἡ Παναγία μας γνωρίζει τούς κινδύνους πού διατρέχουμε, καθώς γνωρίζει ὅτι διαβαίνουμε στή ζωή μας «ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν», τίς ὁποῖες στήνει ὁ πονηρός καί τά ὄργανά του γιά νά μᾶς βλάψουν, αὐτή ἁπλώνει τό στοργικό της χέρι καί μᾶς στηρίζει, ἁπλώνει τό μαφόριο τῆς ἀγάπης της καί μᾶς σκεπάζει, καί δέν παύει ποτέ νά μεσιτεύει στόν παντοδύναμο Υἱό της, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γιά τή σωτηρία μας ἀπό τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν.

Ἀλλά δέν μᾶς προστατεύει ἡ Παναγία μας μόνο ἀπό τούς κινδύνους τῆς παρούσης ζωῆς· δέν μᾶς προστατεύει μόνο ἀπό τούς κινδύνους καί τά ἐμπόδια πού ἐλλοχεύουν στήν ἐπίγεια ζωή μας. Μᾶς προστατεύει καί ἀπό τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν γιά τήν αἰώνια ζωή μας, ἀπό τά βάσανα τῆς κολάσεως πού ἀναμένει ὅλους ἐκείνους, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι θά βρεθοῦν κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ἔνοχοι ἐνώπιόν του.

Καί ἐπειδή ὁ κίνδυνος τῆς αἰωνίου κολάσεως εἶναι πολύ πιό μεγάλος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους κινδύνους πού διατρέχουμε, γιατί ἀκριβῶς ἡ κόλαση εἶναι ὁριστική καί αἰώνια, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀνάγκη μας γιά προστασία ἀπό αὐτήν εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί ἀκόμη πιό σημαντική ἀπό τήν προστασία ἀπό ἄλλους κινδύνους. Καί αὐτή τήν προστασία μπορεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει μέ ἀποτελεσματικό τρόπο μόνο ἡ Παναγία μας. Μπορεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει προστατεύοντάς μας ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί στηρίζοντάς μας μέ τή χάρη της στόν πνευματικό μας ἀγώνα. Μπορεῖ ὅμως νά μᾶς τήν προσφέρει καί μεσιτεύοντας γιά τή σωτηρία μας στόν Υἱό της κατά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ θρόνου του ὡς συνήγορός μας.

Γι᾽ αὐτό ἄς παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας ὄχι μόνο αὐτές τίς ἡμέρες ἀλλά καθημερινά, ζητώντας τήν προστασία της καί ἔχοντας τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος θά μᾶς ἔχει πάντοτε ὑπό τήν προστασία της, ἐάν ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νά τήν εὐαρεστοῦμε μέ τή ζωή μας, ἐάν ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε μέ ὑπακοή στό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ἐάν προσπαθοῦμε νά εἴμεθα πιστά καί συνειδητά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἄς τήν παρακαλοῦμε ὅμως ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο νά μᾶς προστατεύσει καί ἀπό τόν πειρασμό τοῦ κορωνοϊοῦ, πού δοκιμάζει ὄχι μόνο τή ζωή μας ἀλλά καί τήν πίστη μας. Γιατί πολλά λέγονται καί πολλά ἀκούονται σχετικά, τά ὁποῖα ὅμως δυστυχῶς δέν μᾶς στηρίζουν στήν πίστη καί στήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό, ἀλλά τήν κλονίζουν καί μᾶς ὁδηγοῦν προοδευτικά μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία καί πολλές φορές καί ἀπό τήν ἐνορία μας.

Γι᾽ αὐτό ἄς εἴμεθα προσεκτικοί καί συνετοί καί ἄς μήν ἐπιτρέψουμε στόν πειρασμό τοῦ κορωνοϊοῦ νά βλάψει τήν ψυχή μας περισσότερο ἴσως καί ἀπό τό σῶμα μας. Ἡ ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό καί στήν Παναγία καί ἡ πίστη μας ὅτι μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν ἀπό τόν κίνδυνο τῆς πανδημίας πού μᾶς ἀπειλεῖ εἶναι καί πρέπει νά εἶναι δεδομένη καί ἀδιαπραγμάτευτη.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι εἴμεθα χοϊκοί καί ὑλικοί ἄνθρωποι καί ὁ Θεός μᾶς προστατεύει καί μᾶς σώζει καί μέ χοϊκά καί ὑλικά μέσα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν καί τά ὁποῖα ὀφείλουμε νά τά χρησιμοποιοῦμε καί στήν περίπτωση τῆς συγκεκριμένης ἀσθενείας, ὅπως τό κάνουμε καί γιά ὅλες τίς ἄλλες ἀσθένειες πού ὁ καθένας μας ἔχει. Διαφορετικά, ἄν δέν τό κάνουμε, ἐκπειράζουμε τόν Θεό καί ἀντί νά δείχνουμε τήν πίστη μας, δείχνουμε τήν ἀπιστία μας καί κινδυνεύουμε νά στερηθοῦμε τήν προστασία καί τή βοήθειά του.

Ἄς μήν ἀκολουθήσουμε αὐτόν τόν ὀλισθηρό καί ἐπικίνδυνο καί γιά τήν ὑγεία μας καί γιά τή σωτηρία μας δρόμο. Ἄς ἱκετεύουμε τήν Παναγία μας ἐπαναλαμβάνοντας τούς στίχους τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί λέγοντας «Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰωνίων βασάνων», καί Ἐκείνη, νά εἴμεθα βέβαιοι, θά μᾶς σώσει καί ἀπό τή δοκιμασία τῆς πανδημίας καί ἀπό τῶν αἰωνίων βασάνων τήν τιμωρία. Ἀμήν.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Η ακολουθία των Εγκωμίων της Θεοτόκου στη Νάουσα»:

Μπάσματα Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού
Πέτρας Γεράσιμος: Η Παναγία οδηγεί με ασφάλεια κάθε ευλαβή ψυχή στον Υιό Της
Ο τελευταίος Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία Κοτσυφιανή
Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νέα Ιωνία
Εορτή Προφήτου Μιχαίου

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο