Προσευχή | proseuxi.gr
Απόστολος Αγίων Θεοφανείων 6-1-2023 Απόστολος Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 15-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 Απόστολος Κυριακής ΙΖ´ Ματθαίου 29-1-2023
Αρχική » Κυριακοδρομιο » Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023

Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023

Ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023 (Α´ Προς Τιμόθεον δ´ 9-15) Ζακχαίου

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΕ´ Λουκά

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

Έως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

Απόδοση σε νεοελληνική ο Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά

Τέκνον Τιμόθεε, ἀξιόπιστα εἶναι τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἄξια πλήρους ἀποδοχῆς. Διὰ τοῦτο καὶ κοπιάζομεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, διότι ἔχομεν τὴν ἐλπίδα μας εἰς Θεὸν ζωντανόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Σωτὴρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα τῶν πιστῶν. Αὐτὰ νὰ παραγγέλλῃς καὶ νὰ διδάσκῃς. Ἂς μὴ σὲ καταφρονῇ κανεὶς ἐπειδὴ εἶσαι νέος, ἀλλὰ γίνου παράδειγμα διὰ τοὺς πιστούς, εἰς τὴν ὁμιλίαν, εἰς τὴν συμπεριφοράν, εἰς τὴν ἀγάπην, εἰς τὸ πνεῦμα, εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὴν ἁγνότητα.

Ἔως ὅτου ἔλθω προσηλώσου εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, τὸ κήρυγμα, τὴν διδασκαλίαν. Μὴ παραμελῇς τὸ χάρισμα ποὺ εἶναι μέσα σου, καὶ σοῦ ἐδόθηκε διὰ προφητείας ὅταν τὸ πρεσβυτέριον σοῦ ἐπέθεσε τὰ χέρια. Αὐτὰ νὰ μελετᾷς, μὲ αὐτὰ νὰ ζῇς διὰ νὰ εἶναι φανερὴ ἡ πρόοδός σου εἰς ὅλους.

Χειροποίητα Εργόχειρα από το Άγιο Όρος και τα Μοναστήρια μας

Ολα τα Αγιορειτικα εργοχειρα εδω

Σχετικά άρθρα με «Απόστολος Κυριακής ΙΕ´ Λουκά 22-1-2023»:

Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 15-1-2023
Απόστολος της Κυριακής ΙΒ´ Λουκά 15-1-2023
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023
Ο Απόστολος της Κυριακής μετά τα Φώτα 8-1-2023
Το Ευαγγέλιο Αγίων Θεοφανείων 6-1-2023

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο