Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στην προσευχή

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στην προσευχή

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στην προσευχή

Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στην προσευχή

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Καλοχωρίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερον καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται, ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ Μητέρα».

Πρώτη Θεομητορική ἑορτή ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τό θαυμαστό γεγονός τῆς γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί εἶναι θαυμαστό τό γεγονός αὐτό, διότι ἡ Παναγία Παρθένος γεννήθηκε ἀνατρέποντας τούς ὅρους τῆς φύσεως. Γεννήθηκε ἀπό μία μητέρα πού ἐπί χρόνια παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τῆς χαρίσει ἕνα παιδί καί βρισκόταν ἤδη σέ προχωρημένη ἡλικία, ὥστε φυσιολογικά ἦταν πλέον ἀδύνατο νά ἀποκτήσει παιδί.

Σ᾽ αὐτήν ἀκριβῶς τή χρονική στιγμή, πού ἦταν ἀνθρωπίνως ἀδύνατη ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, γεννᾶται αὐτή πού ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γεννᾶται ὡς καρπός τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πού ἐπεμβαίνει μέ θαυμαστό καί ὑπέρλογο τρόπο καί πραγματοποιεῖ τό ἀδύνατον παρ᾽ἀνθρώποις.

Ὅμως ἡ ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος δέν ἀφορᾶ μόνο τή λύση τῆς στειρώσεως τῆς ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης καί τή γέννηση τῆς Παναγίας Παρθένου. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέν εἶναι μόνον καρπός τῆς θείας χάριτος, γιατί γεννᾶται μέ τήν ἐπέμβασή της, ἀλλά γιατί στό πρόσωπό της ἡ θεία χάρη θέλει νά δείξει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πῶς εἶναι ὁ κεχαριτωμένος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί πορεύεται μέ αὐτήν στή ζωή του.

Ἀπό τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρήκουσαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἐκδιώχθηκαν ἀπό τόν παράδεισο, οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ὄχι μόνο μακριά ἀπό τόν Θεό ἀλλά καί στερημένοι τῆς θείας χάριτος. Ἡ γέννηση ὅμως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μέ τήν ἐπέμβαση τῆς θείας χάριτος ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας περιόδου στή ζωή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ θεία χάρη δέν ἐπεμβάνει μόνο γιά νά πραγματοποιήσει τήν ἐπιθυμία καί τήν παράκληση τῶν εὐσεβῶν γονέων τῆς Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἀλλά καί νά ἐγκαινιάσει στό πρόσωπο τῆς Παναγίας Παρθένου τό ἔργο τῆς θείας προνοίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

«Σήμερον καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται, ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ Μητέρα».

Ἄν ἡ πρώτη Εὔα, ἡ μητέρα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους παρήκουσε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί παρασύρθηκε στήν ἁμαρτία, ἀπομακρυνόμενη ἀπό τόν Θεό καί ἀπομακρύνοντάς μαζί της ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἡ νέα Εὔα, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, πού γεννᾶται ὡς καρπός τῆς θείας χάριτος, ἀναδεικνύεται Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δείχνει δι᾽ Αὐτῆς σέ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος σέ τί ὕψος πνευματικό μπορεῖ νά φθάσει ὁ χοϊκός ἄνθρωπος διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τί μπορεῖ νά ἐπιτύχει δι᾽ αὐτῆς.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας δέν προβάλλει καί δέν τιμᾶ τό Γενέσιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μόνο ὡς τό θαυμαστό γεγονός τῆς γεννήσεως τῆς Παναγίας Παρθένου πού ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τιμᾶ καί τήν Παναγία ὡς τό πρότυπο τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ κατά Θεόν ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου πού ζεῖ καί ἐνεργεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ποιά εἶναι ὅμως τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή του; Μᾶς τά ὑποδεικνύει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέ τή ζωή της.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ προσευχή. Ἡ Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στήν προσευχή, τήν προσευχή τῶν εὐσεβῶν γονέων της, τῶν ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, καί τήν προσευχή τους τή συνέχισε καί ἡ ἴδια κατά τήν παραμονή της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀλλά καί σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή της μέχρι τήν Κοίμησή της. Ἡ προσευχή, ἡ ἐπικοινωνία δηλαδή μέ τόν Θεό, εἶναι αὐτή πού ἀνοίγει τόν δίαυλο τῆς θείας χάριτος, γιατί ὁ ἄνθρωπος πού τήν ζητᾶ, τήν λαμβάνει, ὅταν καί ὅποτε ὁ Θεός κρίνει ὅτι εἶναι πρός τό συμφέρον του.

Τό δεύτερο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ταπείνωση. «Ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» ὁ Θεός, λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος διακρίθηκε γιά τήν ταπείνωσή της. Ποτέ δέν ἐπεδίωξε τιμές καί δόξες, ποτέ της δέν καυχήθηκε ὅτι αὐτή ἦταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ζοῦσε μέσα στήν ταπείνωση, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός ὄχι μόνο τῆς ἔδωσε τή χάρη του ἀλλά καί τήν ἀξίωσε νά γίνει Μητέρα του ὡς «κεχαριτωμένη» περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη γυναίκα στόν κόσμο.

Καί τό τρίτο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ταύτισε τό θέλημά της μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἦταν πάντοτε ὑπάκουη στίς ἐντολές του, ὑπάκουη καί ὅταν τῆς ἐμπιστεύθηκε τή μεγάλη ἀποστολή, νά γίνει συνεργάτις τοῦ Θεοῦ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀπάντησή της «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», δέν ἦταν μία εὐκαιριακή ἀπάντηση, ἀλλά ἦταν ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ζοῦσε καί πολιτευόταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος.

Τιμώντας καί ἐμεῖς σήμερα τό Γενέσιό της, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τά τρία αὐτά χαρακτηριστικά τῆς Παναγίας μας, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τήν προσευχή, τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή, γιά νά ἔχουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας καί νά ἀξιωθοῦμε διά τῶν πρεσβειῶν της καί τῆς σωτηρίας μας, διότι τότε μόνο θά τιμήσουμε πραγματικά τήν Παναγία μας. Γιατί μάθαμε νά τρέχουμε καμιά φορά στίς ἐκκλησίες, νά ἀνάβουμε τά κεριά, νά πηγαίνουμε τά πρόσφορα, ἀλλά ἡ ζωή μας ἀπέχει, ἀπέχει ἀπό τή ζωή τῆς Παναγίας, ἀπό τή ζωή τῶν ἁγίων.

Ἄν πράγματι θέλουμε νά τούς τιμήσουμε, νά ξέρουμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη τιμή εἶναι ἡ ζωή μας νά ταυτίζεται μέ τή ζωή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων. Διότι καί αὐτοί ἦταν ἄνθρωποι σάν καί μᾶς, καί αὐτοί εἶχαν πειρασμούς καί αὐτοί εἶχαν δυσκολίες, ὅμως μέ τήν ταπείνωση καί μέ τή σχέση μέ τόν Θεό, κατόρθωσαν νά τά ὑπερπηδήσουν ὅλα αὐτά καί νά ζήσουν τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἔτσι καί ἐμεῖς, λοιπόν, ἄν θέλουμε πράγματι νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας, ἄς προσπαθήσουμε νά ὁμοιάσουμε τή ζωή της.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Βεροίας Παντελεήμων: Η Παναγία μας γεννήθηκε μέσα στην προσευχή»:

Εορτή Γεννήσεως της Θεοτόκου
Χαλκίδος Χρυσόστομος σε μελλόνυμφους: Επιλέξτε τον απλό και σεμνό θρησκευτικό γάμο στη Θεία Λειτουργία
Ταμασού Ησαΐας: Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έμαθε να συγχωρεί

Ακολουθήστε μας:
youtube

Προσφορές - Proseuxi.Shop

Προσθέστε Σχόλιο