Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Εορτή Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Εορτή Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Εορτή Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Εορτή Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία, ἐρειδομένη ἐπί τῶν Εὐαγγελικῶν διηγήσεων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ Κύριος πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ ἀνέβη εἰς τό ὄρος Θαβώρ, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τήν Γαλιλαίαν καί ἐκεῖ ἐνώπιον τῶν τριῶν προκρίτων μαθητῶν Αὐτοῦ, Πέτρου, Ἰακώβου καί Ἰωάννου, μετεμορφώθη, ἤτοι ἤλλαξε ἡ μορφή Αὐτοῦ, ὑπεκρύβη ἡ ἀνθρωπίνη φύσις Αὐτοῦ καί ἀπεκαλύφθη ἐν δόξῃ ἡ θεία μορφή Αὐτοῦ, νεφέλη φωτεινή περιέβαλεν Αὐτόν, ἐνεφανίσθησαν Μωϋσῆς καί Ἠλίας συλλαλοῦντες καί ὁμιλοῦντες περί τοῦ πάθους Αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἐπρόκειτο νά συμβῇ εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἠκούσθη φωνή ἐκ τοῦ Πατρός: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, Αὐτοῦ ἀκούετε». Ἔντρομοι οἱ μαθηταί ἔπεσαν κατά γῆς καί ὁ Πέτρος ἐζήτησεν ἀπό τόν Κύριον νά στήσῃ τρεῖς σκηνάς καί νά μείνωσιν ἐπί τοῦ ὄρους. Μετά τό θεῖον ὅραμα τοῦτο, τό προτυποῦν τήν Ἀνάστασιν, ὁ Κύριος ἐκέλευσε τούς μαθητάς καταβάς ἐκ τοῦ ὄρους, λέγων νά μήν εἴπωσιν οὐδένα πρό τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Τό γεγονός αὐτό ἑωρτάσθη πρῶτον εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ συνέβη, ἤτοι ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ δι’ ἀγρυπνίας ἀφ’ ἑσπέρας καί τήν νύκτα, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εὐθύς ἀμέσως οἱ πιστοί προσῆλθον εἰς τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχήν τῆς εὐλογίας τῶν σταφυλῶν.

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Σχετικά άρθρα με «Εορτή Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Θαβώρ»:

Στην αγκαλιά της Παναγίας η σεβασμία μοναχή Θεοδώρα της Ιεράς Μονής Δαμάστας (ΦΩΤΟ)
Πανήγυρις Ιεράς Μονής Παναγίας του Έβρου
Εορτή Αγίου Ανδρέου του Στρατηλάτου
Κατάθεση Θεμελίου Λίθου Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Επανομής
Η Εορτή του Αγίου Γερασίμου στη Μητρόπολη Κορίνθου
Ο π. Τύχων καθηγούμενος της Μονής Σταυρονικήτα στον Μητροπολίτη Μάνης
Πανήγυρις Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube


Στείλτε μας ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα στο: info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις