Προσευχή | proseuxi.gr
Αρχική » Επικαιροτητα » Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Μητρόπολη Βεροίας
https://www.flickr.com/photos/143721364@N06/
30839535987/in/album-72157703233652574/

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Κατά το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Την παραμονή της εορτής το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων Ασωμάτων.

Ανήμερα της εορτής το πρωί ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θ. Λειτουργία:

«Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις».

Ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τή σύναξη τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων Ἀσωμάτων. Ἑορτάζει καί τιμᾶ τούς ἁγίους ἀγγέλους καί ἀρχαγγέλους, οἱ ὁποῖοι εἶναι τά ἀσώματα καί νοερά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι τά λειτουργικά πνεύματα, τά ὁποῖα τόν ὑμνοῦν καί τόν δοξάζουν νυχθημερόν «ἀκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις», ἀλλά καί διακονοῦν τό θεῖο σχέδιό του μέ ἀπόλυτη πιστότητα καί ὑπακοή.

Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τόσο τό ἀποστολικό ὅσο καί τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἀναφέρονται στό θέμα τῆς ὑπακοῆς καί τῆς ὑποταγῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διότι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι εἶναι τά κατ᾽ ἐξοχήν πρότυπα ὑπακοῆς στόν Θεό. Καί μάλιστα ἀπέδειξαν αὐτή τήν ὑπακοή τους παραμένοντας πιστοί κοντά του καί διακονώντας τόν Θεό μέ ἀφοσίωση καί εὐγνωμοσύνη, διότι ὁ Θεός εἶναι ὁ δημιουργός τους καί δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἔκαναν, δηλαδή, αὐτό πού δέν ἔκανε τό τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου, τοῦ φωτεινοῦ ἐκείνου ἀγγέλου, ὁ ὁποῖος, τυφλωμένος ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί μή ἐκτιμώντας τή δωρεά τοῦ Θεοῦ, ἐπαναστάτησε ἐναντίον του καί θέλησε νά πάρει τή θέση του καί νά γίνει αὐτός κύριος τοῦ σύμπαντος καί ὅλης τῆς κτίσεως.

Πῶς ὅμως μποροῦσε νά γίνει, ὅταν ὑπῆρχε ὁ κύριος καί πλάστης τῆς κτίσεως καί αὐτός δέν ἦταν παρά ἕνα δημιούργημά του; Πῶς ἦταν δυνατόν νά ὑπερκεράσει τόν Θεό καί νά γίνει αὐτός Θεός στή θέση τοῦ Θεοῦ;

Δέν ἦταν δυνατόν, φυσικά, ἀλλά ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ ἐγωισμός τοῦ σκότισαν τόν νοῦ καί ἀπό φωτεινό πνεῦμα πού ἦταν ἔγινε σκοτεινό, ἀπό καθαρό καί ἀγαθό πού ἦταν, ἔγινε πονηρό, καί ἀπό ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ἔγινε δυστυχῶς ἐχθρός καί διάβολός του, καί χωρίσθηκε ὁριστικά ἀπό τόν Αὐτόν.

Γι᾽ αὐτό καί ἀντί νά διακονεῖ τόν Θεό, ἀντί νά φυλάσσει καί νά προστατεύει κατ᾽ ἐντολή τοῦ Θεοῦ τούς ἀνθρώπους, ὁ διάβολος τούς μισεῖ καί τούς ἐχθρεύεται καί συκοφαντεῖ τόν Θεό καί βάζει προσκόμματα καί δημιουργεῖ πειρασμούς, ὥστε νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί νά μᾶς μετατρέψει σέ ὑποχείριά του, νά μᾶς μετατρέψει σέ δικούς του δούλους καί διακόνους καί νά μᾶς κάνει νά χάσουμε τήν εὐτυχία καί τή μακαριότητα πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός καί τήν ὁποία ὁ ἴδιος στερήθηκε ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφανείας καί τοῦ ἐγωισμοῦ του.

Ὅμως ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τιμώντας σήμερα τούς ἁγίους ἀγγέλους καί ἀρχαγγέλους, τά πρότυπα αὐτά τῆς ὑπακοῆς καί τῆς πρόθυμης ἐφαρμογῆς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἄς προσπαθήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά τους.

Ἄς ἐπικαλούμεθα καθημερινά τή βοήθεια καί τή συμπαράστασή τους γιά νά βαδίζουμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί γιά νά κάνουμε στή ζωή μας τό θέλημά του, ὅπως τό κάνουν ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι.

Ἄς ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια καί τήν προστασία τους γιά νά ἀποφεύγουμε «τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ», τοῦ διαβόλου, πού προσπαθεῖ νά μᾶς τραυματίσει καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν πτώση, ἀλλά καί γιά νά ἀποφεύγουμε τίς παγίδες τῶν πειρασμῶν, τίς ὁποῖες καθημερινά στήνει ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς μας γιά νά μᾶς κάνει νά ἁμαρτήσουμε καί νά πάθουμε ὅ,τι ἔπαθε καί ἐκεῖνος.

Ἄς ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια καί τήν προστασία τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί τοῦ φύλακός μας ἀγγέλου, γιατί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἔχει τόν φύλακα ἄγγελό του, γιά νά ἀποφεύγουμε τόν πειρασμό τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερηφανείας πού μᾶς ἀποξενώνει καί μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Θεό καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια καί τήν καταστροφή.

Ἄς ἔχουμε, ἀδελφοί μου, πάντοτε κατά νοῦν τήν προτροπή τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, πού εἶπε πρός ὅλα τά τάγματα τῶν ἀγγέλων, «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», μέ τήν ὁποία προσπάθησε νά συγκρατήσει ἀπό τήν πτώση τόν Ἑωσφόρο καί ὅσους τόν ἀκολουθοῦσαν, ὥστε νά εἴμεθα προσεκτικοί στή ζωή μας καί νά μήν ἐπαναστατοῦμε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, εἴτε μέ τούς λογισμούς εἴτε μέ τίς πράξεις μας, νομίζοντας ὅτι ὁ Θεός μᾶς στερεῖ τήν ἐλευθερία μέ τόν νόμο καί τίς ἐντολές του.

Ὁ Θεός μᾶς δημιούργησε ἐλευθέρους καί οἱ ἐντολές του, τίς ὁποῖες μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσουμε, εἶναι αὐτές, ἀδελφοί μου, οἱ ὁποῖες μᾶς βοηθοῦν νά διατηρήσουμε τήν ἐλευθερία τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Θεός καί νά μήν γίνουμε δέσμιοι τῶν παθῶν μας καί ὑποχείρια τοῦ διαβόλου.

Γι᾽ αὐτό ἄς προσπαθοῦμε νά μιμούμεθα τήν ὑπακοή τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ἄς δοξολογοῦμε καί ἐμεῖς μαζί τους τόν Θεό γιά ὅλες τίς δωρεές πού μᾶς χαρίζει, ἀλλά καί γιά τόν φύλακα ἄγγελο πού ἔχει δώσει στόν καθένα μας, καί ὁ ὁποῖος, βλέποντας τή διάθεσή μας νά ὑπακούουμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι πάντοτε συμπαραστάτης μας ἀλλά καί θά μεσιτεύει στόν Θεό γιά μᾶς καί τή σωτηρία μας.

Φωτογραφικό υλικό

Και μη ξεχνάτε! Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας Δελτίο για να μαθαίνετε νέα και ενημερώσεις…

Ενημερωτικο Δελτιο

Ακολουθήστε μας:
instagram youtube

Σχετικά άρθρα με «Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)»:

Η Εορτή Συνάξεως Αρχαγγέλων στην Κάλυμνο
Ονομαστήρια Μητροπολίτου Κερκύρας Νεκταρίου
Η Καστοριά θα εορτάσει τον Πολιούχο της Άγιο Μηνά

Στείλτε ειδήσεις, φωτογραφίες & άρθρα τα οποία πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες info@proseuxi.gr

Προσθέστε Σχόλιο

Διάφορα

Εγγραφείτε στο Newsletter!

Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε νέα & ενημερώσεις